fredag 23 december 2011

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

onsdag 21 december 2011

Skydlighet att lämna ut viss information vid sannolikt varumärkesintrång

Företaget FANN är innehavare av varumärket IN-DRÄN vilket avser en infiltrationsmodul.

Företaget Terana är återförsäljare av infiltrationsmodulen.

FANN stämde Terana för varumärkesintrång då de använt varumärket på fakturor och följesedlar på infiltrationsmoduler av annat ursprung. Fann yrkade dessutom att domstolen skulle förplikta Terana att informera FANN om ursprung och distributionssätt av dessa infiltrationsmoduler.

Domstolen beslutade att Terana skulle utge information till FANN. Informationen som Terana skulle utge gällde namn och adress till den som tillverkat modulerna, namn och adress till de kunder som köpt modulerna, uppgift om hur många moduler som tillverkats, beställts eller sålts, samt uppgift om inköps- och försäljningspris för modulerna.

Skälet till beslutet grundade sig på varumärkeslagens bestämmelse (9 kap. 1 § varumärkeslagen 2010:1877) att om en sökande visar sannolika skäl för att någon har gjort ett varumärkesintrång, får domstolen vid vite besluta att någon ska ge sökanden information om ursprung och distributionsnät för de varor eller tjänster som intrånget gäller (informationsföreläggande).  Ett sådant informationsföreläggande får endast meddelas om informationen kan antas underlätta utredning av ett intrång som avser varorna eller tjänsterna.

Rättfallsnr: Högsta domstolen Ö 5717-10
Källa: Blendow Lexnova

tisdag 20 december 2011

Itrims slogan "MAT, MOTION OCH MOTIVATION" kunde inte varumärkesregistreras

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för registrering av varumärket MAT, MOTION OCH MOTIVATION från Itrim Sverige AB. Slagordet var sökt för bland annat måltidsersättningsprodukter för viktminskning i form av vitaminer och näringspreparat samt rådgivningstjänster inom bland annat motion, friskvård och viktminskning.

PRV ansåg att sloganen inte kunde varumärkesregistreras eftersom varumärket saknade särskiljningsförmåga. Itrim ansåg däremot att det sökta varumärket var tillräckligt särskiljande och överklagade beslutet till Patentbesvärsrätten (PBR).

Itrim tillade vid överklagan att varumärket ska uppfattas som en slogan för bolagets verksamhet avsedd att verka som ett utrop för deras säregna metod som ska få in deras kunder i en sundare livsstil.

PBR ansåg att även om inte ordkombinationen i sig är direkt beskrivande för de varor och tjänster som varumärkesansökan avsåg så har deras målgrupp anledning att uppfatta märkesorden som ett allmänt påstående samt förknippa det med de sökta varorna och tjänsterna. Ordkombinationen ansågs därmed inte ägnad att uppfattas som ett varumärke och saknade av den anledningen särskiljningsförmåga. PBR biföll inte överklagandet och Itrims slogan kunde inte varumärkesregistreras.

Rättsfallsnr: PBR 11-070
Källa: Blendow Lexnova
Skrivet av: Leona Moini

fredag 16 december 2011

Maite i Bonniers Nya Affärer varför man skall söka varumärkesskydd i tid!

Maite intervjuas i Bonnierföretagets nya tidning Nya Affärer om varför det är så viktigt för företag att söka varumärkesskydd i tid.

"Med ett skyddat varumärke får ingen ta ett namn som ens liknar ditt. Det är också ett krav för att du ska kunna licensiera ut din produkt eller tjänst. Men många små och medelstora företag avvaktar, trots att skydd leder till bättre affärer".

Läs hela artikeln här!

onsdag 14 december 2011

Vår kund APPLAND går live!

Idag går vår kund APPLAND live!

Så här beskriver de sig själva:

"Appland är en marknadsplats för svenska Android-appar, ett komplement till Android Market. Alla appar är kvalitetskontrollerade så du kan känna dig trygg när du laddar ner den till din telefon. Appland innehåller både gratis- och betalappar. Väljer du att köpa en app så läggs kostnaden på din mobilräkning eller dras från ditt kontantkort, du behöver alltså inte registrera dig eller använda kreditkort. För att kunna ladda ner gratis- eller betalappar måste du först installera Appland i din smartphone. Det gör du genom att gå in på www.appland.se och ange ditt mobilnummer".

Vi önskar lycka till och bästa framgångar!

Telenors julfilm - ett sätt att få uppmärksamhet?

Telenors julfilm som liknar Coca-Colas julreklam är ett aktuellt exempel på hur gerillamarknadsföring kan slå snett för ett varumärke.

Julfilmen har väckt starka känslor hos konsumenterna och gett upphov till många artiklar och ännu fler diskussioner.

Frågan nu är hur stor skada varumärket Telenor har tagit med tanke på att majoriteten av rösterna som gjort sig hörda inte är till deras fördel. Att först lägga miljonbelopp på att ta fram en julfilm för att sedan stoppa den och blixtproducera en ny reklamfilm kan ifrågasättas.

Telenor säger till sitt försvar att de hade hoppats på att Coca-Cola skulle bli smickrade och att kampanjen skulle öka deras försäljning. Läskjätten kontrade med att koppla in sina jurister.

Skrivet av: Leona Moini

måndag 12 december 2011

Lancômes varumärkesregistrering ACNO FOCUS stoppades av varumärket FOCUS

Till OHIM (den europeiska varumärkesmyndigheten) inkom en varumärkesansökan från Lancôme parfums et beauté & Cie för varumärket ACNO FOCUS för bland annat kosmetika i klass 3.

Det tyska företaget Focus Magazin Verlag GmbH invände mot registreringen av gemenskapsansökan och framhöll att det var förväxlingsbart med deras tyska varumärkesregistrering FOCUS, även det registrerat för kosmetika.

EU-domstolen (även kallad Tribunalen) ansåg att det förelåg både fonetisk och begreppsmässig likhet mellan märkena och att varorna var identiska. Eftersom både märkena var lika och varorna identiska förelåg det förväxlingsrisk mellan de motstående varumärkena. Överklagan avslogs därför och märket registrerades inte.

Rättfallsnummer: EU-domstolen T-466/08
Källa: Blendow Lexnova

onsdag 7 december 2011

Vår nya fina hemsida på plats!

Efter mycket hårt arbete har vi äntligen fått vår nya fina hemsida på plats.

Det återstår dock en hel del saker att göra. Exempelvis måste en del länkar rättas till och lite annat smått & gott.

Kom gärna med tips och kommentarer!

/Maite

tisdag 6 december 2011

10:e editionen av Niceklassificeringen

Från och med den 1 januari 2012 kommer den tionde upplagan av Niceklassificeringen att träda i kraft.

Den tionde editionen av Niceklassificeringen innebär en stor förbättring inom klassningsområdet.

De ändringar som kan nämnas är bland annat ett förtydligande gällande leasing och hyrköp.

Leasing på engelska betyder endast uthyrning och inte hyrköp som den svenska betydelsen innebär. Av det följer att uthyrningsverksamhet klassas efter varan medan hyrköp går i klass 36.

Andra förändringar är att deodoranter för djur nu går i klass 3 och att s.k. room fragrancing preparations (doftoljor, aromlampor, rumssprayer) går i klass 3 så länge de är till för att dofta gott. Är de däremot till för att neutralisera lukter hamnar varorna i klass 5.

Ytterligare en förändring är att kosttillskott hamnar i klass 5 och att ett förtydligande sker av klass 9.

Även återförsäljartjänster av tjänster i klass 35 kommer att accepteras.

Dessutom är det sista gången upplagan kommer ut i tryckt form. Därefter skall klassificeringen gå att ladda ner online.

fredag 2 december 2011

Varumärket NIRWANA för choklad hindrades av firman Restaurang Nirvana

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för märket NIRWANA för choklad i klass 30.

Eftersom det redan fanns en firma vid namn Restaurang Nirvana Handelsbolag, registrerat för restaurangverksamhet samt import och export av kryddor, avslog PRV varumärkesansökan.

Sökanden överklagade PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR) men även PBR avslog varumärkesansökan på grund av förväxlingsrisk mellan varumärkena.

PBR ansåg nämligen att varumärkena liknade varandra samt att varan choklad och tjänsten restaurangverksamhet var av liknande slag. Som skäl för varu- och tjänsteslagslikheten angav PBR följande;

"En vara, i det här fallet choklad, och en tjänst, här restaurangverksamhet och import och export av kryddor, är inte av samma art. Däremot kan en restaurangtjänst ha samma avsedda ändamål som chokladprodukten, nämligen, att erbjuda köparen något ätbart. De aktuella produkterna kan även komplettera varandra, genom att en restaurang kan tillverka och erbjuda choklad, framförallt som efterrätt. Det är därför inte uteslutet att allmänheten kan uppfatta ett kommersiellt samband mellan den som tillverkar och erbjuder choklad och den som tillhandahåller en restaurangtjänst. Det föreligger därför en viss likhet mellan choklad i klass 30 och tjänsten restaurangverksamhet".

PBR avslog därmed varumärkesansökan för märket NIRWANA.

Rättfallsnr: PBR 10-215

Källa: Blendow Lexnova

måndag 28 november 2011

Maite föreläser på Assistentdagen 2011 i Stockholm

På onsdag den 30 november föreläser Maite Eriksson på Assistentdagen 2011 som anordnas av Patent- och registreringsverket.

Assistentdagen är ett uppskattat event med föredrag och seminarier för administrativ personal, handläggare och paralegals i IP-branschen.

Maites presentation kommer att ta upp varför hon anser att fler skall starta företag i IP-branschen, varför man skall göra det och hur det skall gå till, samtidigt som hon ger sin egen bild av IP-branschen.

En sammanfattning av Maites presentation kommer snart att finnas på bloggen!

torsdag 17 november 2011

PRV ändrar regler om efterdesignering av internationell varumärkesansökan

Från och med den 1 juli i år kan man lämna in en s.k. efterdesignering direkt till WIPO (World Intellectual Property Organization) istället för att gå via PRV (Patent- och registreringsverket).

En efterdesignering är ett tillägg av ytterligare länder till en internationell varumärkesansökan. Det internationella varumärkessystemet (s.k. Madridsystemet) administreras av WIPO.

Nu kan alltså tillägg av fler länder göras antingen genom att lämna in en varumärkesansökan direkt till WIPO eller via PRV.

Källa: WIPO INFORMATION NOTICE NO. 37/2011

tisdag 15 november 2011

Vi välkomnar Leona som praktikant!

Idag börjar Leona praktisera på Varumärkesombudet. Det är vi väldigt glada över.

Väkommen!

måndag 14 november 2011

Rektangel i rött, svart och vitt kunde inte varumärkesregistreras

Patent- och registreringsverkat (PRV) beslutade att en internationell varumärkesregistrering som bestod av en rektangel i färgerna rött, svart och vitt inte skulle gälla i Sverige då märket ansågs vara allt för enkel för att kunna utgöra ett varumärke.

Efter överklagan ansåg även Patentbesvärsrätten (PBR) att figuren saknade erforderlig särskiljningsförmåga och lät därmed inte det internationella varumärket registreras i Sverige.

Rättfallsnr: PBR 09-244

Källa: Blendow Lexnova

onsdag 9 november 2011

10:e editionen av Niceklassificeringen

Från och med den 1 januari 2012 kommer den tionde upplagan av Niceklassificeringen att träda i kraft.

Den tionde editionen av Niceklassificeringen innebär en stor förbättring inom klassningsområdet.

De ändringar som kan nämnas är bland annat ett förtydligande gällande leasing och hyrköp.

Leasing på engelska betyder endast uthyrning och inte hyrköp som den svenska betydelsen innebär. Av det följer att uthyrningsverksamhet klassas efter varan medan hyrköp går i klass 36.

Andra förändringar är att deodoranter för djur nu går i klass 3 och att s.k. room fragrancing preparations (doftoljor, aromalampor, rumssprayer) går i klass 3 så länge de är till för att dofta gott. Är de däremot till för att neutralisera lukter hamnar varorna i klass 5.

Ytterligare en förändring är att kosttillskott hamnar i klass 5 och att ett förtydligande sker av klass 9.

Även återförsäljartjänster av tjänster i klass 35 kommer att accepteras.

Dessutom är det sista gången upplagan kommer ut i tryckt form. Därefter är tanken att klassificeringen skall gå att ladda ner online.

Källa: PRV

onsdag 2 november 2011

METRONIA inte förväxlingsbart med METRO

Enligt ett nyligen avgjort ärende ansåg Överklagandenämnden inom EU att gemenskapsvarumärkesansökan för figurmärket METRONIA inte var förväxlingsbart med gemenenskapsvarumärket METRO.

Anledningen till att varumärkena inte ansågs tillräckligt lika berodde på att märkena skiljde sig åt både vad gällde deras visuella element samt att där fanns konceptuella skillnader mellan märkena.

Rättfallsnr: T-525/09

Källa: Alicante News Oktober 2011

tisdag 1 november 2011

Varumärkesintrång att använda annans varumärke i sponsrade länkar?

Till EU-domstolen inkom en fråga (s.k. begäran om förhandsavgörande) från brittisk domstol om huruvida användning av annans varumärke i sponsrad länk kan utgöra varumärkesintrång.

Det ursprungliga målet gällde huruvida företaget Marks & Spencer, genom att använda Interfloras varumärke i sponsrade länkar, hade gjort sig skyldig till varumärkesintrång enligt brittisk lagstiftning.

Då EU-domstolen vid begäran om förhandsavgöranden inte kan avgöra det specifika fallet utan endast besvara ställda frågor, svarade EU-domstolen att användning av annans varumärke i sponsrade länkar kan utgöra varumärkesintrång så länge det skadar varumärkets grundläggande funktioner.


Frågan i målet gällde alltså huruvida det är tillåtet att använda annans varumärke i Googles söktjänst AdWords, s.k. sponsrade länkar. AdWors fungerar så att företag kan välja olika sökord och få en reklamlänk till sin webbplats visad när en googlesökning görs på detta sökord.

EU-domstolen började med att konstatera att kännetecken som annonsören väljer som sökord i en söktjänst på Internet används i näringsverksamhet. Dessutom föreligger varumärkesanvändning även när det valda kännetecknet i form av sökord inte framträder i själva annonsen.

Vidare framförde domstolen att en varumärkesinnehavare kan motsätta sig att ett kännetecken används som sökord om samtliga villkor som föreskrivs i artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94 samt relevant rättspraxis är uppfyllda.

Artikel 5 i direktiv 89/104 föreskriver bland annat en ensamrätt till innehavaren att förhindra annan som inte har hans tillstånd att i näringsverksamhet använda kännetecken som är identisk eller liknar varumärket ifråga för identiska eller liknande varor och tjänster.

Artikel 9 i förordning nr 40/94 motsvarar i allt väsentligt artikel 5 i direktiv 89/104 vilken föreskriver att ett gemenskapsvarumärke (EU-varumärke) ger innehavaren

"...ensamrätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket med avseende även på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat, om detta är känt i gemenskapen och om användningen av kännetecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”.

Är situationen sådan som nämnts i ovanstående regler kan alltså en varumärkesinnehavare endast förhindra användningen av varumärket om användningen enligt tidigare praxis kan anses skada en av varumärkets funktioner (se målen Google France och Google, punkt 79, målet BergSpechte, punkt 21, dom av den 18 juni 2009 i mål C‑487/07, L’Oréal m.fl., REG 2009, s. I‑5185, punkt 60, samt av den 8 juli 2010 i mål C-558/08, Portakabin, REU 2010, s. I-0000, punkt 29).

Skada eller risk för skada på ett varumärkes funktioner omfattar skada på dess grundläggande funktion att garantera ursprunget på den vara eller tjänst som täcks av varumärket eller en av varumärkets övriga funktioner. Exempel på varumärkets övriga funktioner är att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktionerna.

Domstolen framhöll vidare att skada förelåg på en av varumärkets funktioner;

"När det gäller användning i en söktjänst på Internet av kännetecken som är identiska med varumärken såsom sökord för varor eller tjänster som är identiska med dem som varumärkena registrerats för, har domstolen redan slagit fast att utöver ursprungsangivelsefunktionen kan även reklamfunktionen vara relevant (se domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 81). Detta övervägande äger giltighet även i förevarande fall, där Interflora emellertid även gjort gällande en skada på sitt varumärkes investeringsfunktion".

EU-domstolen avslutade sitt domslut med en redogörelse för skada avseende ett varumärkes ursprungsangivelsefunktion, reklamfunktion och investeringsfunktion.

Rättsfallsnr: C-323/09

Källa: Blendow Lexnova

måndag 31 oktober 2011

Nättidningen IT 24 om varför man skall skydda sitt varumärke

Många gånger har vi skrivit om att det är viktigt att registrera sitt varumärke. Även nättidningen IT24 har en artikel om varför varumärkesskydd är bra.

Kortfattat kan man säga att du med ett varumärkesskydd säkrar möjligheten att sälja dina varor och tjänster under märket. Det är inte uppskattat att behöva byta ut domännamn, marknadsföringsmaterial och annonser om du släppt en vara under ett varumärke och det visar sig att någon annan har ett liknande varumärke.

Registrera därför ditt varumärke!

tisdag 18 oktober 2011

Praktikplats som kontorist hos Varumärkesombudet

PRAKTIK/Kontorist

Arbetsgivare:
Vamo Varumärkesombudet
Nordostpassagen 54
Kungsportsplatsen 1
413 11 GÖTEBORG

Tel 0739-813445
info@varumarkesombudet.se
http://www.varumarkesombudet.se

Arbetsplatsen belägen i Göteborgs.
Varumärkesombudet är en juristfirma som hjälper små och medelstora företag med det juridiska skyddet av varumärken och domännamn.

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna omfattas av administration och marknadsföringsarbete.
Arbetsuppgifterna varierar och är lättbegripliga. Exempelvis skall information letas
fram och föras in i olika arbetsdokument, mailutskick, kundenkäter skall tas fram
och nyhetsbrev skall skapas.

Utbildning/Erfarenhet:
Bra på att organisera, administrera och ta egna initiativ. Självgående.
Varaktighet Tidsbegränsad

Arbetstid/Varaktighet:
Heltid
Praktik 1-6 månader.
Oavlönad praktik

Kontaktperson: Maite Eriksson, info@varumarkesombudet.se

Singaporekonventionen om varumärkesrätt

Den 16 december 2011 kommer Singaporekonventionen om varumärkesrätt (Singapore Treaty on the Law of Trademarks) från 2006 att träda i kraft i Sverige.

Det övergripande syftet med konventionen är att harmonisera formaliabestämmelser och att främja förenklade handläggningsrutiner.

Källa: Lagrådsremiss, Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, Stockholm den 28 januari 2010

söndag 16 oktober 2011

Maite föreläser för Göteborgs Uppfinnarförening om varumärkesskydd

Onsdagen den 19 oktober kl. 18.30 föreläser varumärkesjuristen Maite Eriksson för Göteborgs Uppfinnarförening på Lindholmen Science Park i Göteborg.

"Jättekul! Jag ser verkligen fram emot det", säger Maite.

Under kvällen kommer tips och råd ges när du som uppfinnare skall kommersialisera din idé under ett namn - ditt varumärke!

Efter kvällens slut kommer vi att summera det viktigaste som sades och intressanta frågor kommer att tas upp på vår blogg.

tisdag 11 oktober 2011

Sony:s handkontroll kunde inte varumärkesregistreras

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för registrering av ett tredimensionellt varumärke av handkontrollen till Playstation 2 med märket SONY.

PRV avslog ansökan och sökanden överklagade till Patentbesvärsrätten (PBR.)

PBR framhöll att handkontrollen visserligen skiljde sig något från andra handkontroller men att utformningen ändå inte var tillräckligt särskiljande. Detta trots att varumärkesansökan innehöll varumärket SONY. Överklagan avslogs därför och det tredimensionella varumärket kunde inte registreras.

Rättfallsnr: PBR 09-282
Källa: Blendow Lexnova

söndag 9 oktober 2011

Elektroniska marknadsplatsers ansvar i förhållande till varumärkesintrång

Företaget L'Oréal stämde Ebay för varumärkesintrång i High Court of Justice i England. Anledningen till stämningen var bland annat att L'Oréals varor sålts på sajten samt att Ebay använt L'Oréals varumärken i sökord på Google samt att förpackningen till vissa varor hade tagits bort.

High Court of Justice sökte vägledning hos EU- domstolen och bad domstolen om ett förhandsavgörande i ett antal frågor.

EU-domstolen svarade i det nyligen avgjorde fallet att en varumärkesinnehavare kan motsätta sig försäljning, försäljningserbjudande samt reklam av varor via en elektroniska försäljningsplats om det inte finns något medgivande från varumärkesinnehavarens sida att sälja varor som inte tidigare sålts inom Europeiska unionen.

Att skicka ut varuprover till återförsäljare innebär inte att dessa förts ut på marknaden.

EU-domstolen svarade också att en varumärkesinnehavare får motsätta sig att återförsäljaren avlägsnar varans förpackning om det medför att information om ansvarig person för produkten då saknas eller att det skadar varans image.

Dessutom ansåg domstolen att en varumärkesinnehavaren har rätt att förbjuda en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats att använda vissa sökord för varor som gör det svårt för konsumenten att veta varifrån varan härrör.

Rättfallsnr: C-324/09
Källa: Blendow Lexnova

torsdag 29 september 2011

Nya regeln om egenartade efternamn i dom

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärket PETTERSSON för båtar i klass 12.

PRV avslog ansökan eftersom myndigheten ansåg att märket PETTERSSON är ett vanligt efternamn i Sverige och att behörighet till efternamnet inte visats.

Efter överklagan framhöll Patentbesvärsrätten (PBR) att reglerna om efternamn som hinder vid registrering av varumärke har ändras i och med den nya varumärkeslagen som trädde ikraft den 1 juli 2011. Efternamn kan endast hindra varumärkesregistreringar om de är egenartade. Eftersom ett stort antal personer bär efternamnet Pettersson i Sverige kan efternamnet inte anses vara egenartat. PRV kunde därför inte av den anledningen avslå varumärkesansökan varför ärendet återförvisades.

Rättfallsnr: PBR 10-085

Källa: Blendow Lexnova

torsdag 22 september 2011

Titelskydd inte längre hinder mot varumärkesregistrering

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärket RAINMAN för konsulttjänster i klass 35.

PRV avslog varumärkesansökan eftersom PRV ansåg att RAINMAN var en titeln på en känd 80-tals film och att titel till någon annans skyddade konstnärliga verk inte kan varumärkesregistreras.

Efter överklagan återförvisade Patentbesvärsrätten varumärkesansökan till PRV eftersom titelskyddet tagits bort i och med ikraftträdandet av den nya Varumärkeslagen (20101:1877) den första juli i år.

Rättsfallsnr: PBR 10-140

Källa: Blendow Lexnova

söndag 18 september 2011

15-åring inte dömd för fildelning

En 15-årig pojke åtalades för fildelning efter att han tillgängliggjort filmer till allmänheten via en dator lånad från sin skola. Pojken hävdade att han inte visste om att han laddade upp filmer samtidigt som han laddade ner dem.

Tingsrätten ansåg att pojken gjort filmerna tillgängliga till allmänheten eftersom han använt sig av en fildelningsteknik som innebär att en nedladdad fil samtidigt automatiskt sprids vidare till andra användare. Tingsrätten ansåg dock att eftersom det inte var visat att pojken förstod hur tekniken fungerade hade han inget uppsåt till gärningarna. Åtalet ogillades och pojken firades därmed.

Rättfallsnr: Göteborgs tingsrätt B 10414-11
Källa: Blendow Lexnova

måndag 5 september 2011

Den nya varumärkeslagens regler om egenartade efternamn i dom

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärket PETTERSSON för båtar i klass 12.

PRV avslog ansökan eftersom myndigheten bland annat ansåg att märket PETTERSSON är ett vanligt efternamn i Sverige.

Efter överklagan till Patentbesvärsrätten (PBR) inledde domstolen med att nämna varumärkeslagens nya regler för efternamn som hinder vid registrering av varumärken.

Från och med den nya varumärkeslagens ikraftträdande den 1 juli 2011 kan efternamn endast hindra varumärkesregistreringar om de är egenartade. Eftersom ett stort antal personer bär efternamnet Pettersson i Sverige ansågs inte efternamnet vara egenartat. PRV kunde därför inte avslå varumärkesansökan på den grunden.

Rättfallsnr: PBR 10-085

Källa: Blendow Lexnova

fredag 2 september 2011

Dom står fast - RED BULL inget inarbetat eller väl känt varumärke

Vi har i ett tidigare inlägg från den 24 januari 2011 rapporterat att Patentbesvärsrätten (PBR) ansett att varumärket RED BULL varken var inarbetat eller väl känt i ett invändningsärende mot varumärket BAD BULL.

Efter att domen överklagades har nu Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte bevilja prövningstillstånd. PBR:s domslut står därför fast.

Tidigare inlägg: http://varumarkesombudet.blogspot.com/2011/01/red-bull-kunde-inte-stoppa-bad-bull.html

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: Högsta förvaltningsdomstolen 3244-11

måndag 29 augusti 2011

Så mycket kostar det att använda annans bild på Blocket

En man hade olovligen använt en fotografs bild vid sin annonsering på Blocket. Fotografen stämde mannen för upphovsrättsintrång vid tingsrätten och begärde 2 000 kronor i skadestånd.

Mannen som använt fotografens bild motsatte sig betalningen eftersom han redan hade betalat 2 500 kronor i ersättning. Fotografen ansåg dock att det redan betalda 2 500 kronorna avsåg skälig ersättning för användningen av bilden och 2 000 kronor avsåg skadestånd.

Tingsrätten framhöll att det anses vara förenat med lidande och förfång att få sin ensamrätt kränkt och fotografen hade därför rätt till skadestånd. Men skälig ersättning ansågs av Tingsrätten uppgå till 1 319 kronor. Mannen hade därför redan betalt 1 181 kronor utöver vad som ansågs vara skälig ersättning. Fotografens talan ogillades därför.

Rättfallsnr: FT 5053-10

Källa: Blendow Lexnova

måndag 22 augusti 2011

Varumärkesombudets blogg - rekommenderad!

Vi blev mycket glada när vi upptäckte att kommunikationsbyrån Kreafon rekommenderat vår blogg för vidare läsning inom varumärkesområdet.

Bland annat har de skrivit att "Rekommenderade bloggar för dig som är intresserad av varumärket i juridisk mening: PRV och Varumärkesombudet."

Se här: http://www.kreafonbloggen.se/tag/varumarkesombudet/

Tack!

måndag 15 augusti 2011

Dom står fast - STOCKHOLMS FRIA UNIVERSITET går inte att varumärkesregistrera

Vi har i ett tidigare inlägg från den 30 mars 2011 rapporterat att Patentbesvärsrätten (PBR) inte ansett att varumärket STOCKHOLMS FRIA UNIVERSITET går att registrera eftersom märket saknar erforderlig särskiljningsförmåga.

Efter att domen överklagades har nu Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte bevilja prövningstillstånd. PBR:s domslut står därför fast.

Tidigare inlägg: http://varumarkesombudet.blogspot.com/2011/03/stockholms-fria-universitet-varumarke.html

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: Högsta förvaltningsdomstolen 3244-11

söndag 7 augusti 2011

LIPOMASSAGE gick inte att varumärkesregistrera

Ärendet gällde giltigheten i Sverige av en internationell varumärkesregistrering för märket LIPOMASSAGE skyddat i klass 10 för medicinska apparater och instrument och massageapparater.

Patent- och registreringsverket (PRV) ansåg att varumärket inte kunde anses gälla i Sverige då det saknade särskiljningsförmåga. PRV ansåg nämligen att eftersom förledet "lipo" i Nationalencyklopedin avser fett samt att begreppet "lipomassage" används för skönhetsbehandlingar, anger varumärket LIPOMASSAGE de aktuella varornas användningsområde. Av den anledning saknade varumärket för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och kunde inte anses gälla i Sverige.

Eftersom Patentbesvärsrätten delade PRV:s bedömning och Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att inte meddela prövningstillstånd gäller PRV:s beslut.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: Högsta förvaltningsdomstolen 3511-11

torsdag 4 augusti 2011

OHIM:s nya tjänst - nedladdningsbara bestyrkta kopior

Från och med den 10 maj i år har det varit möjligt att från OHIM:s (den europeiska varumärkesmyndighetens) varumärkesregister, CTM-online, erhålla automatiskt genererade bestyrkta kopior och registreringsbevis.

Det har visat sig att den nya tjänsten är mycket populär då hela 15 000 nedladdningar gjordes under den första månaden.

Källa: Alicante News June 2011

måndag 1 augusti 2011

Colgates påstående om enda tandkräm som lindrar ilningar i tänderna var otillåtet

Marknadsdomstolen (MD) ansåg i en nyligen avkunnad dom att Colgates påstående om att deras tandkräm Colgate Sensitive Pro Relief är den enda tandkräm som ger omedelbar lindring av ilningar i tänderna är vilseledande.

Eftersom Colgate inte kunnat visa på att deras påstående var sant ansågs marknadsföringspåstående vara otillbörligt. Bland annat förbjöds bolaget att vid vite om en miljon kronor använda påståendet eller andra formuleringar av väsentligen samma innebörd.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: MD 2011:20

lördag 23 juli 2011

Blockera ditt varumärke för den nya porrdomänen

Har du ett registrerat varumärke kan du hindra att ditt varumärke registreras som domännamn för den nya porrdomänen .xxx.

Denna möjlighet skall endast ges under en begränsad period i höst, nämligen under 52 dagar mellan den 7 september och den 28 oktober.

För att blockera ett domännamn måste du under denna period meddela ICM Registry som har hand om domänen på uppdrag av Icann (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). För att över huvud taget kunna blockera ditt varumärke som domännamn måste det vara registrerat.

Källa: IDG.se 2011-07-18

torsdag 14 juli 2011

Länkning till ishockeysändning utgjorde intrång

I tingsrätten dömdes en man till upphovsrättsintrång efter att ha länkat till Canal+ pay per view-sändningar av ishockeymatcher på Internet. Mannen hade på den hemsida han administrerat lagt upp länkar till direktsända ishockeymatcher som mot betalning visats över Internet av Canal+. Genom att klicka på länkarna kunde besökarna se ishockeymatcherna gratis.

Tingsrätten ansåg att de TV-sända matcherna var upphovsrättsligt skyddade eftersom de innehöll inspelningar med olika kameravinklar, kommentatorer, osv.

Hovrätten ansåg, till skillnad från tingsrätten, att kommentatorernas insatser under matcherna inte kunde sägas uppnå sådan verkshöjd att det gav skydd enligt upphovsrättslagen. Inte heller användningen av fyra kameror och inzoomningarna var så unika att de kunde anses vara upphovsrättsligt skyddade.

Däremot ansåg hovrätten att Canal+ som framställare enligt upphovsrättens närstående rättigheter haft en exklusiv rätt att bland annat göra repriseringar av slowmotionsekvenser av mål och målchanser.

Mannen ansågs därför ha gjort intrång i dessa s.k. närstående rättigheter genom länkarna. Att länkarna varit oskyddade innebar inte i sig att Canal+ hade samtyckt till spridningen.

Hovrätten fann dock, till skillnad från tingsrätten, att brottet skett uppsåtligen och skärpte mannens påföljd.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: B1309-10

tisdag 12 juli 2011

Varumärkena California White och California Red hävdes inte

Det har pågått ett antal tvister mellan den amerikanska vinleverantören Golden Gate Vintners (GSV)och V&S Vin & Sprit Aktiebolag (V&S).

Bland annat har V&S varumärkesregistrering för Golden Gate hävts. Även figurmärkena California White och California Red har tidigare hävts.

GSV ville även häva de svenska varumärkesregistreringarna för ordmärkena California White och California Red. GVS hävdade att varumärkena saknade såväl förvärvad som inneboende särskiljningsförmåga samt att bolaget ansåg sig lida förfång av de aktuella varumärkesregistreringarna.

Tingsrätten skulle därför avgöra om V&S svenska varumärkesregistreringar California White och California Red skulle hävas på grund av att de vid registreringstillfällena saknade sådan nödvändig särskiljningsförmåga som gör det möjligt för registrering. Domstolen skulle också ta ställning till om ordmärkena senare hade förvärvat särskiljningsförmåga.

Tingsrätten fann att ordvarumärkena förvärvat särskiljningsförmåga. Särskilt med beaktande av den omfattande försäljning som skett. GSV överklagade då beslutet till hovrätten men domstolen gjorde samma bedömning som underinstansen.
Överklagandet lämnades därmed utan bifall.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: T 572-11

torsdag 7 juli 2011

Sammansättning av vedertagna förkortningar går inte att varumärkesregistrera

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för registrering av varumärket ELECTRONIC DATA INTERCHANGE NETWORK - EDINET. Varumärket var ansökt för tele- och datakommunikation via portal för att nå information i klass 38.

PRV avslog varumärkesansökan eftersom myndigheten ansåg att varumärket saknade särskiljningsförmåga. Sökanden överklagade beslutet till Patentbesvärsrätten (PBR).

Även PBR ansåg att varumärket saknade särskiljningsförmåga.

Anledningen till detta var att EDINET ansågs vara en sammansättning av de vedertagna förkortningarna edi och net som i sin tur utgör vedertagna förkortningar för ELECTRONIC DATA INTERCHANGE respektive NETWORK, vilka tillsammans och var för sig var beskrivande för de tjänster som märket avsåg.

Överklagandet avslogs därför.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 10-068

fredag 1 juli 2011

Ny varumärkeslag giltig från idag!

Idag träder den nya varumärkeslagen (SFS 2010:1877) i kraft. Den nya varumärkeslagen för med sig en rad nyheter och ändringar som förenklar arbetet för företagare och deras varumärken.

Vi har sammanfattat de viktigaste nyheterna här!


Häva varumärke

En nyhet med den nya varumärkeslagen är att man administrativt kan häva en varumärkesregistrering hos Patent- och registreringsverket (PRV). Det innebär att man istället för att väcka talan i domstol nu kan vända sig till myndigheten om man anser att ett varumärke inte bör vara registrerat, exempelvis om varumärket inte längre används. Möjligheten att häva ett varumärke i allmän domstol finns fortfarande kvar.

Det s.k. administrativa hävningsförfarandet är till för att förenkla hävning av varumärken.

Det är viktigt att i tid svara på ett eventuellt erhållet föreläggande om hävning. Det beror på att PRV kan häva varumärkesregistreringen om innehavaren till varumärket inte i rätt tid bestrider ansökan.

Har en varumärkesregistrering hävts av PRV finns det dock en möjlighet att ansöka om återvinning hos tingsrätten. Detta måste göras inom en månad från dagen för beslutet. Ansökan om återvinning skall alltså lämnas till PRV och inte till tingsrätten.

Återuppta avskrivna ansökningar
En annan nyhet med den nya varumärkeslagen är att om en varumärkesansökan har avskrivits kan PRV under vissa förutsättningar återuppta den till handläggning.

Man måste dock begära att varumärkesansökan skall återupptas inom två månader efter utgången av förelagd tid samt åtgärda de brister eller undanröja de hinder som PRV förelagt om.

Det går däremot inte att återuppta en varumärkesansökan om sökanden själv har återkallat den.

Hinder för vissa varor och tjänster
Enligt den nya varumärkeslagen kan PRV endast avslås en varumärkesansökan för de delar som hinder föreligger. Det innebär att om inte hinder föreligger för alla varor och tjänster i ansökan kan varumärkesansökan delas. Görs detta kan varumärket registreras för de varor eller tjänster som det inte föreligger hinder för.

Egenartade efternamn
Reglerna om efternamn har ändrats i och med den nya varumärkeslagen. Från och med idag får egenartade efternamn inte registreras som varumärke om användningen av varumärket skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden person.

Det är inte bara identiska efternamn som inte får varumärkesregistreras utan även lätt förväxlingsbara efternamn. Dessutom måste efternamnet vara egenartat för att det skall utgöra hinder för en varumärkesansökan. Exakta kriterier för vilka efternamn som skall anses utgöra egenartade efternamn har ännu inte avgjorts i praxis.

Källa: Prv.se

tisdag 28 juni 2011

Varumärket Gotlands konsthall kunde inte registreras

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärket Gotlands konsthall. Varumärket var ansökt för kulturverksamhet i klass 41.

PRV avslog varumärkesansökan eftersom varumärket saknade särskiljningsförmåga för de sökta tjänsterna. Myndigheten ansåg nämligen att eftersom Gotland är ett geografisk område och konsthall är den plats där tjänsterna tillhandahålls, var varumärket beskrivande.

PRV ansåg inte heller att varumärket förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. Det berodde på att det inte var visat att Gotlands konsthall i omsättningskretsen uppfattades som ett kännetecken för de sökta tjänsterna.

Beslutet överklagades till Patentbesvärsrätten (PBR) som gjorde samma bedömning. Överklagandet avslogs därför.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 10-046

måndag 20 juni 2011

Varumärkesregistreringen ENERGY SNUS upphävs

Patent och registreringsverket (PRV) upphävde varumärkesregistreringen ENERGY SNUS efter att snus- och tobaksbolaget Swedish Match North Europe AB påpekat att varumärket saknade särskiljningsförmåga för de tobaksprodukter som varumärket var registrerat för i klass 34.

Varumärkesinnehavare till ENERGY SNUS överklagade beslutet till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR gjorde samma bedömning som PRV och anförde att det registrerade varumärket ENERGY SNUS bestod av det beskrivande ordelementet "snus". Dessutom betyder ENERGY "energi" på svenska och kan sägas vara en egenskap hos de tobaksvaror varumärket var registrerat för eftersom snus kan sägas ge användaren energi.

Eftersom PBR ansåg att varumärket ENERGY SNUS innehöll beståndsdelar som var
för sig kunde användas vid beskrivning av de tobaksvaror i klass 34 som varumärket avsåg saknade varumärket den särskiljningsförmåga som krävdes för varumärkesregistrering.

Överklagandet kunde därför inte bifallas och varumärket ENERGY SNUS upphävdes.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 09-285

onsdag 15 juni 2011

Varumärke Myspace giltigt i Sverige

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutade i ett avgörande att den internationella varumärkesregistreringen Myspace i klass 42 inte skulle gälla i Sverige. PRV ansåg nämligen att det förelåg hinder eftersom det redan fanns ett europeiskt figurvarumärke för My Space i samma klass.

PRV:s beslut överklagades till Patentbesvärsrätten (PBR) som ansåg att det inte längre förelåg förväxling mellan varumärkena eftersom det europeiska varumärket inte längre var registrerat i klass 42. Det förelåg därför ingen likhet mellan de motstående varumärkenas tjänster.

Hinder mot giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen Myspace förelåg därför inte.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 08-137

onsdag 8 juni 2011

Rektangel - inte tillräckligt som varumärke

Patent- och registreringsverket (PRV) har beslutat att en internationell varumärkesregistrering bestående av en vit rektangel innehållande en röd och en svart rektangel i olika storlekar inte kan fungera som ett varumärke i Sverige. Den internationella varumärkesregistreringen kunde därför inte anses äga giltighet i Sverige.

Skälet till att PRV ansåg att det internationella varumärket inte ansågs giltigt i Sverige berodde på att PRV ansåg att den geometriska figuren var alltför enkel för att den skulle kunna uppfattas som ett kännetecken för sökta varor och tjänster. Av den anledningen ansågs varumärket inte inneha för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. PRV:s beslut överklagades dock till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR delade PRV:s bedömning att det internationella varumärket saknade erforderlig särskiljningsförmåga. PBR ansåg även att innehavaren till det internationella varumärket, The Gates Company, inte hade kunnat bevisa att varumärket genom användning förvärvat sådan erforderlig särskiljningsförmåga. Överklagandet kunde därför inte bifallas.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 09-244

onsdag 1 juni 2011

European beds ej förväxlingsbart med Eurobed

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärke European Beds för bland annat sängar.

Under invändningsperioden invände innehavaren av varumärkesregistreringen Eurobed mot att varumärke European Beds var för likt, d.v.s. förväxlingsbar med dess varumärkesregistrering.

PRV ansåg dock att det inte förelåg förväxlingsbarhet mellan de båda varumärkena. PRV:s beslut överklagades till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR ansåg inte heller att det förelåg förväxlingsbarhet mellan varumärkena trots att de båda varumärkena var skyddade för bland annat sängar och att det därför förelåg varuslagslikhet.

PBR ansåg nämligen att det redan registrerade varumärket Eurobed hade låg ursprunglig särskiljningsförmåga för de aktuelle varorna samt att innehavaren inte hade bevisat att varumärket förvärvat en förstärkt känneteckenskraft genom användning.

Domstolen avslog därmed överklagandet till PBR och varumärket European Beds kunde varumärkesregistreras.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 09-340

fredag 27 maj 2011

Internationellt varumärke hävt p.g.a. tidigare nationellt varumärke

Ett rumänskt sportklädesföretag har förlorat sin internationella varumärkesregistrering som täcker EU efter en hävningsansökan från ett slovakiskt företag som säljer liknande produkter. Båda företagen hade tidigare nationella varumärkesregistreringar för figurmärken som innehåller ordet "Zajo" före att länderna gick med i EU.

Det rumänska bolaget hade dock registrerat sitt nationella varumärke före registreringen av de slovakiska nationella varumärket. Men då det slovakiska bolaget kunde visa på att de var den ursprungliga användaren av varumärket "Zajo" - ett faktum väl känt av det rumänska sportklädesföretaget, hävdes den internationella designeringen för EU.

Källa: Alicante News, maj 2011.

onsdag 25 maj 2011

TRION PROTECT var förväxlingsbart med varumärket TRION:Z

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärket TRION PROTECT för kläder, fotbeklädnader och huvudbonader i klass 25.

PRV ansåg att varumärket var förväxlingsbart med det redan registrerade gemenskapsvarumärket TRION:Z som bland annat var skyddat för sportkläder i klass 25.

Som skäl till förväxlingsbarheten ansåg PRV för det första att det förelåg varuslagslikhet. Vad gällde likheten mellan märkena ansåg PRV att det särskiljande ordet TRION i det sökta märket var identiskt med det framträdande ordet i det redan registrerade gemenskapsvarumärket.

Då PRV ansåg att det både förelåg varuslagslikhet och märkeslikhet avslogs varumärkesansökan. Patentbesvärsrätten gjorde samma bedömning varför avslaget står fast.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 09-325

fredag 20 maj 2011

Världens mest värdefulla varumärke är...

Google!

Brand Finance har kommit med den nya rankinglistan där Google nu toppar världens mest värdefulla varumärken.

Värdet på varumärket har på ett år ökat från 36,2 till 44,3 miljoner.

Coca Cola hade den största nedgången och föll från tredje till sextonde plats. Största uppgången hade Apple som nu når plats åtta.

Först på plats femtiotvå ligger varumärket Ikea som första svenska varumärke.

Källa: Tendens Special No. 2 2011.

onsdag 18 maj 2011

Varumärke GRUNDA var beskrivande för ansökta varor

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärke GRUNDA för bland annat måleri- och byggvaror. PRV avslog varumärkesansökan då de ansåg att GRUNDA kunde användas för att beskriva användningsområdet och därmed ansåg varumärket sakna erforderlig särskiljningsförmåga.

Grunda AB överklagade till Patentbesvärsrätten (PBR). PBR delade dock PRV:s bedömning att varumärket GRUNDA kunde användas för att beskriva varornas användningsområde, särskilt avseende varor som kan användas i samband med grundmålning. Även skrapor och skrapverktyg vilka kan användas vid t.ex. underarbete för grundmålning ansågs varumärket vara beskrivande för.

Frågan som PBR då tog ställning till var huruvida varumärket GRUNDA hade förvärvat särskiljningsförmåga för de aktuella varor genom användning.

Intyg inlämnades i målet från företrädare för bransch- och återförsäljarorganisationer inom bygg- och järnhandeln samt företrädare för en facktidskrift där de intygade att de uppfattat att varumärket GRUNDA hade använts på den svenska marknaden i mycket stor omfattning och för ett mycket stort antal varor.

Ingen utredning hade dock lagts fram som visade på hur varumärket uppfattats i konsumentledet.

Av den anledningen ansåg PBR att det inte var utrett att varumärket GRUNDA i hela omsättningskretsen hade kommit att uppfattas som ett varumärke för bl.a måleriprodukter. Därmed var det heller inte visat att GRUNDA har förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för produkter av detta slag.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 09-211

tisdag 17 maj 2011

Nike stämde bolagsmän för varumärkesintrång

Nike stämde två bolagsmän för intrång i Nikes gemenskapsvarumärke.

Enligt Nike hade bolagsmännen sålt skor och liknande varor i två av sina butiker med märken som var identiska med Nikes varumärken utan Nikes tillåtelse.

Nike stämde bolagsmännen vid vite om 200 000 kronor och yrkade att de skulle förbjudas importera, lagerhålla, marknadsföra, utbjuda till försäljning och sälja varorna.

Bolagsmännen medgav Nikes yrkande om vitesförbud och parterna kom även överens om en förlikning. Förlikningen innebar att bolagsmännen solidariskt skulle betala totalt 120 000 kronor till Nike.

Tingsrätten stadfäste förlikningen samt förbudet och besluta att de varor som tagits i förvar skulle förstöras.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: Stockholms tingsrätt T 8897-10

torsdag 12 maj 2011

H&M gjorde inte intrång i G-Stars byxa

Företaget G-Star stämde H&M för upphovsrättsintrång då de ansåg att H&M:s byxor ”&” gjorde intrång i G-stars byxa ”Elwood”.

Tingsrätten jämförde de båda byxorna baserat på ingivna fotografier och fann att G-Star inte visat sannolika skäl för att H&M gjort upphovsrättsintrång i byxan ”Elwood”. Talan om upphovsrättsintrång ogillades därför.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: Stockholms tingsrätt T 5907-1

onsdag 4 maj 2011

Ingen varumärkesregistrering för Green Power

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en ansökan om registrering av varumärke Green Power. Varumärkesansökan var gjord för reservelsverk i klass 7 och värmepannor i klass 11.

PRV ansåg att märket Green Power saknade erforderlig särskiljningsförmåga. Inte heller ansåg myndigheten att sökanden hade visat att märket hade förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga genom bruk. Visserligen hade material givits in som visat att märket använts de senaste tio åren och i stor omfattning. Men omfattningen ansågs inte vara av sådan art att den bristande särskiljningsförmågan kunde anses vara avhjälpt.

Efter överklagan ansåg även Patentbesvärsrätten (PBR) att märket Green Power var beskrivande och saknade för varumärkesregistrering erforderlig särskiljningsförmåga. Inte heller ansåg domstolen att märket förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga genom användning.

Då Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslöt att inte meddela prövningstillstånd står PBR:s avgörande fast.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: HDF 7593-10

måndag 2 maj 2011

Tefex var inte förväxlingsbart med Teflon

Båda varumärkena Tefex och Teflon är registrerade för klass 8 och 21 och avser olika typer av köksredskap. Varuslagslikhet föreligger därför.

Innehavaren till varumärke Teflon hävdade att den svenska varumärkesregistreringen Tefex skulle hävas eftersom det var för likt Teflon.

Både Patent- och registreringsverket (PRV) och Patentbesvärsrätten (PBR) fann att förväxlingsrisk inte förelåg.

PBR ansåg att det i och för sig finns en likhet mellan de motstående märkena genom det gemensamma förledet "tef". Men eftersom efterleden skiljer sig betydligt från varandra ger det helt olika helhetsintryck.

Då Högsta förvaltningsrätten (HFD) beslutat att inte meddela prövningstillstånd står PBR:s avgörande fast.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 07-046

fredag 29 april 2011

Horungen gick inte att varumärkesskydda

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärke Horungen för anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; kulturarrangemang; kulturverksamhet i klass 41 samt restauranger i klass 43.

PRV avslog ansökan eftersom myndigheten ansåg att det sökta varumärket väcker förargelse.

Sökanden överklagade beslutet och hävdade att ordet har en annan betydelse i den grafiska branschen och att varumärket skulle användas i verksamhet riktad till just den branschen.

Patentbesvärsrätten (PBR) ansåg dock trots ordets dubbla betydelse att varumärket Horungen är ägnat att väcka förargelse i förbindelse med de sökta tjänsterna. Överklagandet avslogs och varumärket registrerades alltså inte.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr. PBR 09-306

onsdag 27 april 2011

GP fick inte ändra sitt figurmärke

Göteborgs-Posten lämnade in en ändringsanmälan till Patent- och registreringsverket (PRV) av sitt varumärke och tillika figurmärke GP. Tidningen ville ändra sitt varumärke genom att ta bort understrykningen och skriva GP i ett annat teckensnitt.

Både PRV och Patentbesvärsrätten (PBR) avslog ändringen av varumärket eftersom den föreslagna ändringen ansågs vara för stor.

PBR konstaterade att skyddsomfånget av varumärket är begränsat eftersom varumärket i huvudsak endast består av ett fåtal bokstäver. Att ta bort understrykningen och skriva GP i ett annat teckensnitt skulle innebära en betydlig visuell skillnad jämfört med hur varumärket är registrerat.

PBR ansåg därmed att ändringen skulle innebära att varumärkets helhetsintryck ändrades för mycket. Skyddsomfånget skulle därför påverkas i alltför stor utsträckning.

Källa: Blendow Lexnova
Rätfallsnummer: PBR 10-183

tisdag 26 april 2011

World Intellectual Property Day 26 april 2011

Idag är det World Intellectual Property Day!

World Intellectual Property Day organiseras av WIPO (World Intellectual Property Organization) som är ett FN-organ och ansvara för internationella varumärken och design.

Dagen är till för att uppmärksamma IP-relaterade frågor, särskilt varumärke och design.

Vill du veta mer om World Intellectual Property Day kan du besöka följande länk; http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2011/

torsdag 21 april 2011

Glad Påsk!

Varumärkesombudet önskar alla sina läsare en riktigt 'go' och glad påsk!

tisdag 19 april 2011

Ung juristbyrå får skjuts av prisad byrå

Så här skriver Sara Johansson på Realtid.se den 2011-04-12

Maite Eriksson grundade juristbyrån Varumärkesombudet för två år sedan. Nu får byrån en skjuts framåt.

Varumärkesombudet startar nämligen ett samarbete med den välrenommerade varumärkesbyrån Innovaform.

– De sysslar med varumärkesstrategi och varumärkesbyggande medan vi står för den juridiska biten, själva skyddet av varumärken och portföljer. Så de delarna kompletterar varandra, säger Maite Eriksson.

Hon berättar också att Varumärkesombudet ska flytta in i samma lokaler som Innovaform, vilket innebär att man slipper köpa mindre externa tjänster framöver.

– Det är ett samarbete som är väldigt framgångsrikt om man tänker att man jobbar med två sidor av samma mynt.

I dagsläget är det bara grundarna Maite Eriksson och Madeleine Kock som sitter på Varumärkesombudet. Men genom det nya samarbetet hoppas Maite Eriksson att hennes juristbyrå kommer kunna växa ännu mer vilket leder till att hon kan anställa fler jurister.

Hon poängterar att byråerna fortfarande är två olika företag som har sina egna kunder.

Varumärkesombudets målgrupp är små och medelstora företag. De flesta av byråns klienter finns idag inom klädbranschen.

– Men alla behöver varumärkeskydd, allt från från verkstadsbolag till tjänsteföretag, säger Maite Eriksson.

måndag 11 april 2011

Making a mark in global markets

Making a mark in global markets

"Trademarks are an integral part of any shopping experience. They not only attract, lure and seduce us, but also act as a quick and reliable guide to the quality of a particular product or service. A world without marks is hard to imagine. How could we, as consumers, otherwise be sure of the origin of the products and services we purchase? How would companies build up their reputation in the market and instill consumer confidence and trust in, and loyalty for, their goods and services?

Trademarks underpin brands, which are now widely recognized as key factors in creating business value. Strong brands command customer loyalty and premium prices and contribute to healthy profit margins and growth, enabling companies to distinguish themselves and their products and services from those of their competitors. Successful brands underpinned by trademark protection are a key to a company’s sustained financial viability".

WIPO MAGAZINE, April 2011

Varumärke STACKER hävt då sökanden vetat om liknande varumärke

Tingsrätten hävde varumärke nr. 384428 STACKER i Sverige då domstolen ansåg att sökanden haft vetskap om att varumärket STACKER 2 redan användes av det amerikanska bolaget N.V.E. Inc.

Varumärke STACKER 2 registrerades av bolaget N.V.E. Inc. i USA den 26 augusti 1997 i klass 5 för näringstillskott och dietiska preparat.

Varumärkesansökan för varumärke STACKER inlämnades i Sverige den 20 april 2006 och registrerades den 27 oktober samma år för bland annat näringspreparat i klass 5.

I domstolen konstaterades att förväxlingsbarhet förelåg mellan varumärke STACKER och varumärke STACKER 2 då varumärkena liknade varandra (märkeslikhet) och var skyddade för liknande varor (varuslagslikhet).

Tvistefrågan i målet var alltså huruvida part som lämnat in den svenska varumärkesansökan för varumärke STACKER haft vetskap om att N.V.E. Inc. vid tidpunkten för ansökan använde sitt varumärke STACKER 2.

Tingsrätten fann att vetskap förelåg. Bland annat grundade domstolen sitt beslut på att produkter under varumärke STACKER 2 vid tiden för ansökan om registrering av det svenska varumärket marknadsfördes och såldes i USA och i 12-14 länder i Europa. Marknadsföringen och försäljningen av produkterna hade också skett i stor omfattning på internet. Varumärke STACKER 2 var också vid tiden för ansökan om registrering av det svenska varumärket väl känt bland personer som köpte och använde sport-och bantningsprodukter. Dessutom hade Jonas Helwig vid tiden för ansökan om registrering av det svenska varumärket, enligt vad han själv uppgett, själv bedrivit handel med näringspreparat under en tid om cirka fem år.

Tingsrätten fann därmed att bolaget som ansökte om varumärke STACKER, där Jonas Helwig var delägare, kände till att näringspreparat under varumärke STACKER 2 marknadsfördes på den svenska och internationella marknaden och även via internet vid tiden för ansökan om registrering av det svenska varumärket STACKER.

Tingsrätten hävde därmed det svenska varumärket STACKER.

Källa: Stockholms Tingsrätt dom nr. T 6095-09.

torsdag 7 april 2011

Storytelling är bra för ditt varumärke

Corporate Storytelling är emotionell kommunikation och genom att använda storytelling i sitt varumärkesbyggande vässar man sitt varumärke.

Historierna som man skall använda sig av finns inom varje företag. De handlar om berättelser om människorna och verksamheten. De skall vara sanna och verkliga för att vara trovärdiga och kan handla om kunderna, produkterna, visionerna eller glädjeämnen.

Historierna klargör både internt och externt vad företaget står för, varför det finns, vad det gör och vilka värden man arbetar efter!

Storytelling är helt enkelt bra för ditt varumärke.

Källa: Employer branding, Mediavalue

onsdag 6 april 2011

World Intellectual Property Day

Den 26 april 2011 är det dags för World Intellectual Property Day som arrangeras av WIPO (World Intellectual Property Day).

För mer info: http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2011/

Domstol ansåg att verkligt bruk gjorts av varumärke TEAMWORK

Företaget AAA Teamwork AB ansåg i både Tingsrätt och Hovrätt att varumärkesregistrering nr. 266324 TEAMWORK skulle hävas då innehavaren Teamwork Technology International AB inte använt sitt varumärke under fem år efter registreringen av varumärket, d.v.s. inte gjort verkligt bruk av varumärke.

Hovrätten ansåg att användningen av varumärket TEAMWORK på innehavarens hemsida inte utgjorde användning av varumärket. Inte heller ansågs domännamn innehållande ordet "teamwork" som användning av varumärket.

Däremot ansåg domstolen att annonsering som skett i tidskrift och muntlig användning i samband med marknadsföring utgjorde användning av varumärket.

Hovrätten ansåg därmed att verkligt bruk gjorts av varumärket TEAMWORK och registreringen fick bestå.

Källa: Blendow Lexnova

Rättsfallsnr. T 2959-09.

Varumärke: TEAMWORK

tisdag 5 april 2011

The Global Brand Database

Det nya on-line verktyget The Global Brand Database, som lanserades av WIPO (den internationella varumärkesmyndigheten) den 8 mars 2011, gör det enklare att söka över 640 000 internationellt skyddade varumärken, ursprungsbeteckningar, flaggor och andra statsemblem samt namn, förkortningar och symboler för mellanstatliga organisationer.

Den globala varumärkesdatabasen är helt kostnadsfri och finns på följande adress;

http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp

Varumärkesombudet + Innovaform = sant

Från den 1 april 2011 delar vi på Varumärkesombudet härliga lokaler på Kungsportsplatsen 1 i Göteborg tillsammans med företaget Innovaform.

Innovaform är en välrenommerad varumärkesstrategibyrå som etablerades 1968. Företaget hjälper kunder med att göra sina varumärken mer tydligt, hur man lever och lär sitt varumärke helt enkelt.

Vi finns naturligtvis också kvar på Riddargatan 17 i Stockholm!

måndag 4 april 2011

Julbrasan var varumärkesskyddad

Det svenska företaget Outpost FX AB sålde en DVD-skiva under namnet Julbrasan som innehöll en inspelning av en brasa och var samtidigt innehavare av en svensk varumärkesregistrering för ordmärket Julbrasan.

Skivbolaget EVA Records sålde samlingsskivan Absolute Christmas med en medföljande brasfilm på DVD, d.v.s. en inspelad brinnande brasa. I en efterföljande reklamkampanj informerades potentiella kunder om att en "bonus-DVD med Julbrasa" följde samlingsskivan Absolute Christmas. På baksidan av skivomslaget stod det också ”DVD Julbrasa”.

Bolaget Outpost ansåg att EVA Records gjort intrång i deras varumärkesregistrering och stämde skivbolaget för varumärkesintrång.

Tingsrätten ansåg att det förelåg tillräckligt varuslagslikhet mellan bolagets varumärkesregistrering för distribution av film och filmprodukter. Tingsrätten ansåg även att varuslagslikhet förelåg för magnetiska databärare och inspelningsbara skivor då den aktuella produkten var just en DVD-skiva.

När det gäller märkeslikhet ansåg Tingsrätten att skivbolagets användning av varukännetecknet Julbrasa var tillräckligt likt bolagets varumärkesregistrering för Julbrasan.

Eftersom det förelåg både varuslagslikhet och märkeslikhet mellan det använda varukännetecknet och varumärkesregistreringen förelåg det förväxlingsbarhet. Varumärkesintrång hade därmed begåtts.

Källa: Blendow Lexnova

Rättsfalls nr. T 1141-09.

Varumärke: Julbrasan

onsdag 30 mars 2011

STOCKHOLMS FRIA UNIVERSITET - varumärke ej registrerbart

Enligt ett nyligen avgjort mål i Patentbesvärsrätten går varumärke STOCKHOLMS FRIA UNIVERSITET inte att varumärkesregistrera.

Skälet är att varumärket saknar särskiljningsförmåga, d.v.s. att varumärket beskriver de varor och tjänster varumärket är skyddat för.

Inte heller ansåg domstolen att varumärket hade förvärvad särskiljningsförmåga, d.v.s. att varumärket använts i sådan omfattning att varumärket kommit att uppfattats som ett varumärke för sökta tjänster och därmed förvärvat för varumärkesregistrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Patentbesvärsrätten ansåg också att det inte gick att godkänna en ändring av varumärket till FRIA UNIVERSITET STOCKHOLM eftersom det skulle medföra att varumärkets helhetsintryck skulle ändras så att ändringen inte inryms i vad som ursprungligen ansökts.

Källa: Blenow Lexnova

Rättfallsnr. PBR 09-189.

Varumärke: STOCKHOLMS FRIA UNIVERSITET

tisdag 22 mars 2011

Stackars varumärke - Brio blöder

Brio har visat röda förlustsiffror varje år. Trots att företaget Proventus köpte in sig redan 2004 och pumpat in många miljoner har företaget inte lyckats vända kurs.

Många tror att det har med konkurrensen från datorer och tv-spel att göra. Men Dag Ivarsson, del av grundarfamiljen Ivarsson, menar på att marknaden för träleksaker snarare växt och att det i stället var lågpriskonkurrensen som satte varumärket BRIO i svårigheter.

Tyvärr har ägarna inte varit tillräcklig bra på att kapitalisera det mycket starka varumärke som varumärket BRIO utgör.

Då Proventus äger mer än 90 procent av Brio vill de påkalla en tvångsinlösen av alla aktier och avnotera Brio från Nordic Growth Market.

Vi hoppas på att varumärket BRIO hjälper till att förbättra siffrorna och att Brio fortsätter att göra produkter av hög kvalité.

Källa: Sydsvenskan, 11 mars 2011.

tisdag 15 mars 2011

Gucci fick slutligen sitt varumärke GG registrerat i Sverige

Det italienska modehuset Gucci ville i Sverige registrera varumärket GG. Patent- och registreringsverket sade nej med anledning av att de ansåg varumärket vara förväxlingsbart med den svenska firmaregistreringen GG Sömnadsindusti.

Patentbesvärsrätten ändrade inte beslutet och Gucci överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg dock inte att det förelåg förväxling mellan varumärket och firman.

Domstolen ansåg dels att bokstavskombinationen GG i firmanamnet hade ett begränsat skyddsomfång, dels att Guccis märke innehöll figurativa inslag. På så sätt skiljde sig varumärket från firmanamnet.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: HVD 2561--2562-09

måndag 7 mars 2011

Varumärke upphävt p.g.a. tidigare firmanamn

Ärendet gällde en invändning gjord av München Bryggeriet AB mot varumärke nr. 396347 MÜNCHENBRYGGERIET, registrerat för uppförande/anläggande av byggnationer i klass 37 samt inhysning till kortvarigt boende i klass 43.

München Bryggeriet AB ansåg att varumärket skulle hävas eftersom de var förväxlingsbart med firman MÜNCHEN-BRYGGERIET AB som registrerats den 2 juni 1995 med verksamhet för tillverkning och marknadsföring av öl, äga och förvalta fastigheter, anordna mässor, konferenser och fester samt idka därmed förenlig näringsverksamhet.

Patent- och registreringsverket (PRV) fann att det förelåg känneteckenslikhet mellan märken. PRV ansåg också att det förelåg viss tjänsteslagslikhet mellan varumärkets "inhysning till kortvarigt boende" och firmans verksamhet avseende "konferenser, fester och därmed förenlig verksamhet". Anledningen därtill var att PRV ansåg att det är vanligt att konferensanläggningar erbjuder kortvarigt boende.

Efter en sammantagen bedömning fann PRV att det förelåg förväxlingsbarhet och att varumärket skulle upphävas.

Patentbersvärsrätten fastställde PRV:s beslut.

Källa: Blendow Lexnova

Rättfallsnr: PBR 09-267

Efternamn av icke folkbokförd inget hinder

Patent- och registreringsverket sade nej till tre personer som ville byta efternamn till Deboni, De Boni alternativt de Boni.

Anledningen till avslaget var att efternamnen kunde förväxlas med det befintliga efternamnet De Boni, vilket bärs av en svensk medborgare boende i Schweiz och att de kunde förväxlas med den registrerade firman Deboni AB.

Patentbesvärsrätten avslog överklagan men konstaterade samtidigt att eftersom efternamnet De Boni inte längre bärs av någon i Sverige folkbokförd person förelåg inget hinder att godkänna namnen av det skälet.

Däremot ansåg domstolen att efternamn innehållande prefixet inte enligt praxis är lämpliga som nybildade efternamn i Sverige. Hinder förelåg därför mot att godkänna efternamnet De Boni respektive de Boni.

Domstolen höll också med Patent- och registreringsverket och konstaterade att det sökta efternamnet Deboni lätt kunde förväxla med den registrerade firman Deboni AB.

Överklagan avslogs därmed enligt ovan angivna grunder.

Källa: Blendow Lexnova

Rättfallsnr: PBR 09-106

onsdag 2 mars 2011

Inte marknadsföring att peka ut företag som lurendrejare

Företaget Vektorgrafik Stockholm AB som designar webbplatser åt företag fick inte betalt för bland annat beställda hemsidor av det thailändska företaget Krabi Garden Resort. Då skapade det svenska företaget två hemsidor där man angav att Krabi Garden Resort inte fullgjort sina åtaganden och var en oseriös aktör.

Den svenska samarbetspartnern till Krabi Garden Resort, Homeinvest, stämde Vektorgrafik Stockholm AB och ville förbjuda dem från att använda hemsidorna, alternativt att använda nämnda påståenden.

Frågan i domstol var därför i fall dylika påståenden kunde utgöra marknadsföring i lagens mening.

Marknadsdomstolen ansåg att de aktuella nedvärderande påståendena kunnat nås av potentiella kunder till Homeinvest. Men då Vektorgrafik sysslar med webbplatser och inte med den thailändska fastighetsmarknaden fann Marknadsdomstolen att uppgifterna inte främjar en avsättning eller tillgång till Vektorgrafiks produkter. Eftersom påståendena enbart tar sikte på Krabi Garden Resorts beteende och inte berör Vektorgrafiks verksamhet eller produkter kunde påståendena inte anses utgöra marknadsföring i lagens mening.

Marknadsdomstolen avvisade därmed talan och förpliktigade Homeinvest att ersätta Vektorgrafiks rättegångskostnader om 99 200 kronor.

Källa: Blendow Lexnova. Rättfallsnr. MD 2011:4.

måndag 28 februari 2011

Använd ditt varumärke - då klarar du dig ifrån hävning

Det är viktigt att använda ditt varumärke så som du har registrerat varumärket. Använder du inte varumärket så som du har registrerat det gör du inte s.k. verkligt bruk av ditt varumärke och då kan det hävas. Ett företag som klarade sig från en hävningstalan var Aredal Foam Systems Handelsbolag som blivit stämda av det tyska bolaget FireDos GmbH.

FireDos GmbH yrkade nämligen i Tingsrätten att Aredal Foam Systems Handelsbolags svenska varumärkesregistrering av FireDos skulle hävas då Aredal inom en period av fem år i följd inte hade gjort verkligt bruk av varumärket samt att Aredal inte heller haft giltiga skäl för att inte använda varumärket.

Tingsrätten ansåg att Aredal inte använt sitt varumärke men Hovrätten fann att det svenska bolaget gjort verkligt bruk av varumärket vid försäljning av brandskyddsutrustning. På så sätt klarade sig varumärkesregistreringen från hävningsanspråk och lever vidare idag.

Källa: Blendow Lexnova, HovR T 7114-08.

tisdag 22 februari 2011

Så biter man på kopior i Kina: Varumärkesskydd!

Kina är officiellt världens näst största ekonomi och också känt för att vara piratkopians stora land. Exempelvis finns märket Lovol som använder sig av liknande typsnitt som Volvo. Men att det bara är storföretagen som har problem stämmer inte.

EU:s "helpdesk" i Peking för immaterialrättsfrågor fick mellan åren 2007 - 2010 ca 22 förfrågningar från svenska företag. Det var enbart små och medelstora företag och de flesta företagarna hade berörd varumärken.

Enligt Chen Deming, handelsminister i Kina, kan Kina göra förbättringar när det gäller skyddet av immaterialrätt men Mats Harborn, ordförande för svenska handelskammaren i Kina, är rätt positiv till den utveckling som pågår.

-"Piratkopieringen minskar inte, det kan man inte påstå, men möjligheten att få rätt i domstol är mycket bättre nu än för några år sedan. Har man torrt på fötterna så vinner man i domstol", hävdar Mats Hornborn.

Hans uppmaning till svenska små- och medelstora företag är att skydda sig och ta fighten om det behövs:

-"Man måste registrera allt som behövs, annars går det inte att få rätt. Har man gjort arbetet rätt kan man få rätt i domstol, och det är också kinesernas uppfattning till oss", säger Mats Hornborn.

Slutsatsen är enkel. För att skydda sig bör man registrera varumärken i Kina. Då ökar chansen för att få rätt mot kopiorna.

Källa: SvD Näringsliv tisdag 22 februari 2011

måndag 21 februari 2011

B Locket AB får rätt till blocket-ehandel.se

Enligt en nyligen fattat beslut i ett ATF-ärende (d.v.s. Alternativt tvistlösningsförfarande gällande domännamnstvister) får B Locket AB rätt att få domännamnet blocket-ehandel.se överfört till sig.

Tvistlösaren i domännamnstvisten ansåg att blocket-ehandel.se var för likt varumärket BLOCKET.SE. Anledningen var att varumärket BLOCKET.SE registrerades redan 2003 och är särpräglat samt har använts för en hemsida med ett mycket stort antal besökare. Varumärket ansågs vidare vara väl känt i Sverige, åtminstone i de kretsar som sysslar med handel över Internet.

Domännamnet blocket-ehandel.se registrerades först i slutet av 2010 och användes för en hemsida med en verksamhet som i hög grad liknade BLOCKET.SE.

Mot bakgrund av dessa omständigheter ansåg tvistlösaren alltså att det förelåg förväxlingsbarhet mellan märkena och att domännamnsinnehavaren saknade rätt till eller berättigat intresse i domännamnet samt att domännamnsinnehavaren hade registrerat domännamnet och använt det i ond tro.

Domännamnet blocket-ehandel.se överfördes därmed till B Locket AB.

Källa: Rättsfall ATF nr. 461.

onsdag 16 februari 2011

Göteborgshjulet - inget bra varumärke

Turisterna sviker Göteborgshjulet. Hela 30 000 färre besökare än beräknat har hittills åkt. Arrangörerna tvingas nu höja priset för att få igen miljonen som gått förlorat.

Enligt pr-experterna är Göteborgshjulets värde som varumärke lågt om man jämför med Ostindiefararen som gett Göteborg enormt mycket uppmärksamhet men som också kostat en hel del.

Enligt pr-konsulten Anders Westgårdh är det hjulets brist på originalitet som urholkar varumärket.

"-Det var inte vi göteborgare som uppfann hjulet", säger han och tillägger att "Ingen åker till Göteborg bara för Göteborgshjulets skull".

När Göteborg & Co i mars 2009 presenterade idén om att placera ett stadshjul vid operan uppfattades idén som ett tidigt aprilskämt av kritiska göteborgare.

Nu skall hjulet stå kvar året ut för att därefter flyttas till Liseberg.

Källa: GP onsdag 16 februari 2011.

tisdag 15 februari 2011

Blufföretag försöker lura företagare på europeiska varumärken

De flesta företagare vet att det är viktigt att ansöka om europeiskt varumärkesskydd när varumärket man använder inte bara finns på den svenska marknaden, utan även används i något annat europeiskt land. Att det på köpet är kostnadseffektivt att använda det europeiska varumärkessystemet för att få varumärkesskydd i unionens samtliga tjugosju medlemsstater är bara en fördel. Men har man väl betalat sin faktura skall man vara väldigt uppmärksam på fakturor som kommer därefter. Blufföretagen är många som försöker få företagare att betala extra.
-”Det hände nästan oss”, säger Johan Franzén på Hoodboard AB.

Hoodboard.com är en sajt som indexerar alla annonser och företag nära dig. Det innebär att informationen sorteras utifrån din adress, där den närmaste träffen presenteras först och därefter rangordnas efter avstånd. Eftersom sajten finns i både Sverige, Tyskland och Spanien och har utvecklingspotential, var det mycket viktigt att få ett europeiskt varumärkesskydd för varumärket HOODBOARD så fort som möjligt.

-”Vi tog ju hjälp med ansökan om varumärkesskydd och fick i samband med det veta att vi skulle vara uppmärksamma på att vi kunde få bluffakturor skickade till oss. Och visst kom det, inte bara en utan fyra!”, säger Johan som är tacksam över att ha fått informationen i tid.

-”Blufföretagen är listiga”, säger Maite Eriksson på Varumärkesombudet.se som är en juristfirma specialiserad på varumärken. ”Bluffakturorna är oftast utformade på så sätt att de lätt kan förväxlas med brev från officiella myndigheter. Är man inte tillräckligt uppmärksam kan man tro att man måste betala den”.

-”Det är verkligen fult”, fortsätter Maite Eriksson på Varumärkesombudet. ”För ett otränat öga ser det verkligen ut som en faktura som behöver betalas. Men det står alltid någonstans med liten text att det inte är en faktura utan ett erbjudande och att det är frivilligt att betala. Därför är det så svårt att få tillbaka pengarna när väl betalningen är gjord”.

Johan Franzén på Hoodboard är i alla fall lättad som slapp hamna i klorna på blufföretagen;
-”Hade jag inte blivit informerad vet jag inte vad som hänt. Det är ju aldrig roligt att slänga pengarna i sjön. Och det handlar inte om småpengar”.

Maite Eriksson
Varumärkesjurist

fredag 11 februari 2011

Släktnamnet Kulo satte stopp för svensk varumärkesregistrering

Både Patent- och registreringsverket samt Patentbesvärsrätten sade nej till varumärkesregistrering av en svensk varumärkesansökan för märket Kulo.

Företaget som ansökte om varumärkesskydd försökte få märket Kulo varumärkesregistrerat för bland annat papper och papp, spel och leksaker, företagsledning, fastighetsmäkleri samt utbildning och underhållning i klasserna 16, 28, 35, 36 och 41.

Både myndigheten och domstolen ansåg att varumärkesansökan för Kulo kunde uppfattas som det befintliga släktnamnet Kulo och sade därmed nej till varumärkesregistrering.

Rättfallsnr. 09-188

Källa: Blendow Lexnova

http://www.varumärkesombudet.se/Varumärkesskydd.aspx

måndag 7 februari 2011

Synsam vann mot Specsavers

Det svenska bolaget Synsam lämnade in en svensk varumärkesansökan för märket Easyview för bland annat glasögon i klass 9 och optikertjänst i klass 44.

Det holländska bolaget Specsavers invände mot ansökan baserat på sitt gemenskapsvarumärke Easyvision vilket var registrerat för samma klasser. Specsavers anförde också att varumärkesregistreringen hade förvärvat ett starkare skydd genom användning.

Varken Patent- och registreringsverket eller Patentbesvärsrätten ansåg att Specsavers hade rätt. Båda myndigheten och domstolen ansåg att märkena skiljde sig åt både fonetiskt och visuellt. Förväxlingsrisk förelåg därför inte.

Rättsfallsnr. PBR 09-191

Källa: Blendow Lexnova

onsdag 2 februari 2011

Har du satt ditt varumärke på kartan?

Karttjänster (en form av indexeringstjänst) blir allt vanligare eftersom det hjälper enskilda individer och företag att på ett lätt sätt finna det man söker i närheten där man befinner sig. Då är det extra viktigt att man finns med.

Att det är svårt att hamna högst upp på listan på Google vet alla. Men då kan man använda sig av andra indexeringssajter som är precis lika viktigt. En populär sådan tjänst är Hoodboard.com, där man kan lägga in sitt företags hemsida gratis.

Syns man inte, finns man inte.

måndag 31 januari 2011

Astrid Lindgren gick inte att varumärkesskydda

PRV (Patent- och registreringsverket) har avslagit en ansökan om varumärkesskydd för namnet Astrid Lindgren för bland annat annat vetenskapliga och teknologiska tjänster samt design och utveckling av datahårdvara och mjukvara i klass 42.

PRV ansåg att märket uppfattades som namnet på den välkända och avlidna författarinnan Astrid Lindgren samt att märket var förväxlingsbart med tidigare varumärkesregistreringar för samma namn.

Beslutet överklagades men avslogs av PBR (Patentbesvärsrätten).

Rättsfall: PBR 09-176

Källa: Blendow Lexnova

fredag 28 januari 2011

Lag om ändring i firmalagen (1974:156)

Lag om ändring i firmalagen (1974:156) utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om firmalagen (1974:156) dels att 5, 6 och 23 §§ ska upphöra att gälla, dels att 2–4, 7, 8, 10, 15–18, 20, 22, 24 och 25 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas tjugoen nya paragrafer, 2 a, 16 a–16 q och 28–30 §§, samt närmast före 16, 16 b, 16 c, 17, 28 och 30 §§ nya rubriker av följande lydelse.

För hela lagtexten se: http://rixlex.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1974:156

måndag 24 januari 2011

Red Bull kunde inte stoppa Bad Bull

Företaget Red Bull GmbH invände hos Patent- och registreringsverket (PRV) mot att varumärkesansökan för BAD BULL skulle registreras. PRV avslog dock invändningen varpå Red Bull överklagade till Patentbesvärsrätten (PBR).

I PBR vidhöll Red Bull vid sitt yrkande att varumärket BAD BULL ENTERTAINMENT (nr 387726) skulle upphävas då det förelåg förväxlingsbarthet med gemenskapsvarumärkena nr 3629342 (figurmärke i form av en ”dubbeltjur”), RED BULL i figur (nr 3350501) och RED BULL (nr 4096665), samt de internationella varumärkesregistreringarna BULL (nr 867085) och BAD BULL (nr 790135).

Red Bull höll fast vid att varumärket RED BULL hade kommit att bli ett välkänt varumärke för såväl energidrycker som idrotts- och underhållningsverksamhet och att märket RED BULL även hade använts i en sådan utsträckning för tävlingar, evenemang m.m. att det hade inarbetats för dylika tjänster i klass 41.


Red Bull anförde även en ny grund, nämligen att varumärket BULL hade kommit att bli ett välkänt varumärke för sportdrycker och att märket BULL även var inarbetat för bl.a. idrottsaktiviteter, evenemang och nöjestjänster.

PBR anförde i sina domskäl att det framgick av utredningen att varumärket Red Bull hade använts i Sverige i mer än tio år och att bolaget hade marknadsfört sin energidryck i en betydande omfattning. Marknadsföringen syntes ha lett till resultatet att drycken fått stort genomslag bland unga och unga vuxna men att omsättningskretsen bestod av befolkningen i stort och av alla ålderskategorier.

Efter en sammantagen bedömning att utredningen ansåg PBR att utredningen inte gett något säkert stöd för slutsatsen att RED BULL var väl ansett för vare sig energidrycker eller idrotts- och underhållningsverksamhet. Varumärket kunde heller inte anses vara inarbetat för sådana varor och tjänster.

Mot bakgrund av det ovan sagda fann PBR att märket BAD BULL ENTERTAINMENT distansierat sig såväl visuellt, fonetiskt och konceptuellt från Red Bulls märken innehållande märkesdelen RED BULL eller bilden av en ”dubbeltjur” och ansågs därför inte vara förväxlingsbart med dessa. Samma bedömning gjordes angående förväxlingsbarheten med gemenskapsvarumärket RED BULL (nr 52803).

Patentbesvärsrätten konstaterade således att det inte förelåg likhet i varumärkesrättslig mening mellan de dryckesvaror i klass 32 som de internationella registreringarna BULL och BAD BULL avsåg och de tjänster i klass 41 som märket omfattade. Därmed var de motstående märkena inte förväxlingsbara. Överklagandet lämnades därmed utan bifall.

onsdag 19 januari 2011

Se inlägg om att Apples varumärken representerar mer än 75 % av det samlade börsvärdet

Patent- och registreringsverkets utbildningsansvarig, Magnus Leijel, bloggar på PRV bloggen om att kunskap är ett företags viktigaste framgångsfaktor.

Bland annat skriver han att varumärken är en av de absolut viktigaste företagstillgångarna och tar Apple som exempel.

För ungefär 10 år sedan var Apple uträknad men idag toppar Apple allas önskelistor. De slutade sälja teknik och började sälja idén om att de som använder deras prylar är människor som kan förändra världen.

Nu är Apples varumärken en av de absolut viktigaste företagstillgångarna och sägs representera mer än 75 % av det samlade börsvärdet.

Mer info och källa; http://prvbloggen.se/2011/01/19/kunskap-viktigaste-framgangsfaktorn/

Damjacka - inte upphovsrättsligt skyddat enligt Svea hovrätt

Saken i Svea hovrätt gäller huruvida Jofamas damjackan "Maja"kan anses utgöra ett alster av brukskonst och därmed ett upphovsrättsligt skyddat verk enligt 1 § Upphovsrättslagen.

Hösta domstolen har i ett tidigare rättsfall (NJA 1995 s. 164) funnit att modeprodukter kan åtnjuta upphovsrättsligt skydd på samma sätt som annan brukskonst. Originellt och självständigt skapade plagg som fått en individuell och konstnärlig formgivning ska kunna komma i åtnjutande av upphovsrättsligt skydd. Däremot bör skydd inte komma i fråga för sådana alster som enbart bygger på fackkunskap, god smak och enkla variationer av välkända modeidéer av mer rutinartad karaktär (se även det s.k. Mini Maglite-målet NJA 2009 s. 159).

En grundläggande förutsättning för att ett verk ska åtnjuta upphovsrättsligt skydd är
alltså att verket är originellt. Med originalitet avses krav på verkets ursprunglighet och
individualitet. Verket ska härröra från upphovsmannen som ett resultat av en personlig
och skapande insats. En obearbetad återgivning av något ur det sk. allmänna formförrådet
medför ingen upphovsrätt (se Levin, Lärobok i Immaterialrätt, 9:e uppl. 2007,
s. 77).

I den avkunnade domen finner Hovrätten att damjackan Maja visar exempel på enkla variationer av välkända modeidéer än sådan särprägel och originalitet som krävs för upphovsrättsligt skydd.

Till skillnad från tingsrätten anser hovätten därför inte att jackan Maja utgör ett upphovsrättsligt skyddat alster av brukskonst. Frågan om intrång uppkom därför inte.

Se rättsfall Svea hovrätt T 106-10.

tisdag 18 januari 2011

Domännamnet sverigedemokrater.se överfördes inte efter beslut till Sverigedemokraterna

I ett fattat beslut av det alternativa tvistlösningsförfarandet för domännamn - ATF - fick Sverigedemokraterna inte rätt till domännamnet sverigedemokrater.se.

Sverigedemokraterna yrkade på att domännamnet skulle överföras då de ansåg att domännamnet sverigedemokrater.se var förväxlingsbart med föreningens registrerade namn hos Skatteverket.

De framförde bland annat att hemlig information om Sverigedemokraterna lagts ut på sajten och att den som registrerat domännamnet inte har någon som helst koppling till
partiet.

Tvistlösaren var dock av en annan uppfattning och framförde följande;

"En ideell förening som bedriver näringsverksamhet kan, enligt 2 § firmalagen jämförd med 2 § första stycket 3 handelsregisterlagen, vinna skydd för sin firma som genom registrering i handelsregistret, som förs av Bolagsverket. Vidare kan en ideell förening som bedriver näringsverksamhet vinna skydd för sin firma som näringskännetecken genom inarbetning. I svensk rätt finns dock inget skydd för en ideell förenings namn genom registrering hos Skatteverket på det sätt som Sverigedemokraterna synes ha velat göra gällande."

Sverigedemokraternas yrkande om överföring av domännamnet sverigedemokrater.se avslogs därför.

Rättsfall ATF nr. 432.

torsdag 13 januari 2011

En mening om varför man skall registrera sitt varumärke

Därför att man då är försäkrad om att man kan fortsätta att sälja sin produkt/tjänst under just det märket och på så sätt har man skyddat den viktiga länken, genom varumärket, mellan produkten och kunden och då kan ingen sätta stopp för den försäljningskanalen!

onsdag 12 januari 2011

Referenslänkar - inte upphovsrättsintrång

Bolaget Retriever tillhandahåller en lista med länkar till artiklar via sin nätbaserade sök- och bevakningstjänst. När bolagets kunder klickar på länkarna länkas han eller hon vidare till respektive hemsida där artiklarna kan läsas i webbversion. Vidare kan de som tecknat avtal läsa artiklarna som printmaterial genom att kunden via länkarna förflyttas till en norsk server där artiklarna finns hos företaget Mediearkivbolaget.

Fyra journalister menade att Retriever hade gjort intrång i deras upphovsrätt genom att bolaget gjort artiklarna tillgängliga för allmänheten och krävde ersättning.

Inledningsvis konstaterade Tingsrätten i domen att det konstituerar tillgängliggörande i upphovsrättslagens mening om ett litterärt verk läggs ut på en webbsida tillgängligt för en internetanvändare.

Frågan var då om Retriever kunde hållas ansvarig för intrång som ägt rum vid den så kallade transmissionen av artiklarna till användare av Retrievers söktjänst, alltså när en användare klickar på den länk till artikeln som Retriever tillhandahållit och förflyttats till en annan internetadress, en tidnings hemsida eller Mediearkivbolagets hemsida.

Tingsrätten fann dock att denna typ av länkning är vad man kallar referenslänkar, som enligt doktrinen inte utgör offentligt framförande eller tillgängliggörande för allmänheten genom överföring. Retriever hade därför inte gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång.

Käromålen avslogs därför i sin helhet.

Rättsfall nr. Stockholms tingsrätt T 7263-07, T 7265-07, T 7540-07, T 7550-07

Källa: Blendow Lexnova 2010-06-17

tisdag 11 januari 2011

Upphovsrättsintrång för exemplarframställning av datorprogram

Fyra personer utvecklade ett datorprogram och system som genom en källkod på en CD-skiva möjliggör nedladdning av musik direkt från radion till mobiltelefonen.

De företag där dessa fyra personer arbetade på försattes dock i konkurs och upphovsrätten till datorprogrammet såldes vidare.

Efter försäljningen lanserade de fyra personerna en liknande tjänst. Köparen av upphovsrätten till datorprogrammet stämde då de fyra i domstol och yrkade att tingsrätten skulle förbjuda det nystartade företaget och företrädare att framställa exemplar av eller göra det möjligt för annan att framställa exemplar av den källkod som datorprogrammet avsåg.

I sitt domskäl ansåg tingsrätten att det var ytterst osannolikt att två experter oberoende av varandra skulle åstadkomma exakt likadana tekniska lösningar genom hela programmet. Därmed konstaterar rätten att datorprogrammet uppnått verkshöjd och var upphovsrättsligt skyddat.

Eftersom exemplarframställningen hade skett uppsåtligen förbjöds det nystartade företaget och dess fyra företrädare vid vite att framställa exemplar av eller att göra det möjligt för annan att framställa exemplar av källkoden. Ett skadestånd utdömdes om 425 000 kronor att betalas solidariskt.

Källa: Blendow Lexnova 2010-12-28

måndag 3 januari 2011

2010 - Rekordår för OHIM

Trots den globala ekonomiska recessionen avslutade OHIM (den europeiska varumärkesmyndigheten) året 2010 med rekordsiffror gällande antalet ansökningar om gemenskapsvarumärken.

Det totala antalet ansökningar om gemenskapsvarumärke slutade på ca 98.000, det högsta resultatet någonsin.

Källa: Alicante News, december 2010.