torsdag 7 april 2011

Storytelling är bra för ditt varumärke

Corporate Storytelling är emotionell kommunikation och genom att använda storytelling i sitt varumärkesbyggande vässar man sitt varumärke.

Historierna som man skall använda sig av finns inom varje företag. De handlar om berättelser om människorna och verksamheten. De skall vara sanna och verkliga för att vara trovärdiga och kan handla om kunderna, produkterna, visionerna eller glädjeämnen.

Historierna klargör både internt och externt vad företaget står för, varför det finns, vad det gör och vilka värden man arbetar efter!

Storytelling är helt enkelt bra för ditt varumärke.

Källa: Employer branding, Mediavalue