onsdag 21 oktober 2015

Att använda någon annans efternamn som varumärke i näringsverksamhet anses inte medföra nackdel för bäraren av efternamnet i lagens mening

En person invände mot registrering av det svenska varumärket SAILON då hen bland annat ansåg att kännetecknet var ägnat att uppfattas som personens eget efternamn Sailon och att det var skadligt om namnet missbrukades. Personen ansåg vidare att hen besvärades av att innehavaren av det yngre varumärket använder SAILON som kännetecken i sin näringsverksamhet och särskilt betonat användningen av beteckningen för olika festliga kringarrangemang i samband med båtuthyrning och båtkryssningar. 

Både Patent- och registreringsverket samt Patentbesvärsrätten avslog invändningen respektive överklagan eftersom endast den omständigheten att innehavaren använder det yngre varumärket i näringsverksamhet inte anses medföra nackdel för bäraren av efternamnet i lagens mening.

Vill du ha hjälpe att registrera varumärke? Kontakta oss så hjälper vi dig med allt som rör ditt varumärkesskydd.

Rättsfall: Patentbesvärsrätten nr 14-140
Källa: Blendow Lexnova

torsdag 8 oktober 2015

ABSOLUT VODKA stämmer städföretag för varumärkesintrång - inte ok att använda ABSOLUT RENT

The Absolut Company, innehar det registrerade varumärket ABSOLUT VODKA och har nu stämt en städfirma i Johanneshov på grund av att de använder det oregistrerade varumärket ABSOLUT RENT. Städfirman har enligt uppgift använt märket sedan 1989. Sprittillverkaren anser dock att städfirman gjort sig skyldig till varumärkesintrång då de använder ett förväxlingsbart varumärke i sin verksamhet och de vill därför förbjuda städfirman att använda ordet ABSOLUT RENT och Absolut Rent städservice i Huddinge AB.

Då städbolaget avvisade sprittillverkarens erbjudande om 50 000 kr för att byta namn har nu The Absolut Company gått vidare och stämt städbolaget för varumärkesintrång. Utöver att förbjuda städbolaget att inte använda märkena vill de att firmaregistreringen hävs och att städfirman betalar rättegångskostnaderna.

Vi på Varumärkesombudet tycker att det skall bli intressant att följa ärendet och avvaktar tingsrättens dom, samtidigt som vi ställer oss undrande till The Absolut Company:s inställning till att stämma ett städbolag för varumärkesintrång. Har de verkligen inget annat för sig?

Källa: DN.se http://www.dn.se/sthlm/stadfirma-stamd-av-sprittillverkare-jag-ger-mig-absolut-inte/


onsdag 30 september 2015

Varumärken i Kanada

Från och med den 14 september 2015 är det möjligt att söka Kanadensiska varumärken via databasen TMview.

41 länder har gjort sina varumärkesregister tillgängliga via TMview. Du finner sökmotorn här.

Källa: PRV:s nyhetsbrev oktober 2015

fredag 25 september 2015

Varför skall jag registrera mitt varumärke här och i utlandet? När är det bäst att göra det?


Det är mycket viktigt att du så tidigt som möjligt tänker över vilket varumärke du vill använda. Du bör ansöka om att registrera varumärke redan i samband med att du registrerar din firma eftersom firmaregistrering och varumärkesregistrering är två olika saker. Firman ger dig skydd för det näringskännetecken du använder i kontakt med andra företag och privatpersoner medan varumärket ger dig skydd för varukännetecknet som du marknadsför din vara eller tjänst under. Registrerar du ditt varumärke kan du sätta stopp för andra som - medvetet eller omedvetet - ligger nära och kan störa din verksamhet.

Så snart du har grundskyddet klart, det vill säga att du har skyddat varumärket i de länder du faktiskt använder varumärket och/eller där du inom kort kommer att använda varumärket är det mycket viktigt att fundera på nästa steg för din expansion och registrera varumärke internationellt Har du exempelvis tänkt expandera till USA och varumärket redan är upptaget kan det bli en dyrköpt historia. Inte bara med tanke på att du kanske måste byta varumärke utan också på de stora skadeståndsbelopp som döms ut vid varumärkesintrångsmål.

Mitt råd som varumärkesombud är att du redan i samband med att du registrerar sin firma har en klar varumärkesstrategi för ditt varumärkesskydd. Ring mig så förklarar jag hur du skall göra.

"Jag är mycket nöjd med Varumärkesombudet. Vid registreringen av Okaymaker i EU och USA har jag hela tiden fått professionell och snabb hjälp av Varumärkesombudet.

Niklas Nilsson, VD på Okaymaker AB

onsdag 23 september 2015

Global Innovation Index 2015: Sverige är ett utav de fem mest innovativ länderna i världen

Sverige, Schweiz, Storbritannien, Nederländerna och USA är världens fem mest innovativa länder enligt "Global Innovation Index 2015".

Så här skriver WIPO:s generaldirektör i samband med publiceringen:

"Innovation holds far-reaching promise for spurring economic growth in countries at all stages of development. However, realizing this promise is not automatic. (...) Each nation must find the right mix of policies to mobilize the innate innovative and creactive potential in their economies".

Du kan läsa hela pressmeddelandet här.

Vill du ha hjälp att skydda din innovation med varumärkesskydd och/eller mönsterskydd? Kontakta oss här så hjälper vi dig.

söndag 20 september 2015

FIKASTUND kan registreras som varumärke

Patent- och registreringsverket (PRV) ansåg att varumärket FIKASTUND saknade för registrering erforderlig särskiljningsförmåga bland annat för varorna bakverk och småkakor. PRV ansåg att märket i förhållande till dessa varor anger den avsedda användningen varför den berörda målgruppen huvudsakligen kommer att uppfatta varumärket som beskrivande till sin natur och inte som en uppgift om det kommersiella ursprunget. Däremot ansåg PRV att varumärket kunde registreras för varor som inte är tillredda, till exempel gryner, essenser och pulver, eftersom sambandet med märkesordet inte är så direkt och konkret så att det betecknas som beskrivande. Eftersom Patentbesvärsrätten (PBR) delar PRV:s bedömning avslog PBR innehavarens överklagande.

Vill du ha hjälp att registrera varumärke? Vi hjälper till med ditt varumärkesskydd. Kontakta oss här.

Rättfallsnummer: PBR 15-011
Källa: Blendow Lexnova

måndag 14 september 2015

”Klassiker” inget varumärkesintrång i ”En Svensk Klassiker”

Innehavaren till det registrerade varumärket ”En Svensk Klassiker” yrkade på förbud för ett annat företag att använda varumärkena ”Klassikern” och ”Malmöklassikern” för idrottslopp. 

Malmö tingsrätt fann att käranden hade ensamrätt till varumärket ”En Svensk Klassiker” men domstolen fann att det inte förelåg någon ensamrätt till delen ”Klassikern” då ordet ansågs vara beskrivande och saknade särskiljningsförmåga. 

Något varumärkesintrång var det inte fråga om då någon förväxlingsrisk inte ansågs föreligga.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke? Vi hjälper dig med ditt varumärkesskydd. Kontakta oss här.

Rättsfallsnummer T 1632-14 
Källa: Blendow Lexnova 

tisdag 25 augusti 2015

SKYPE fick inte registera varumärke i EU

Bolaget Skype Ultd. ansökte om varumärkesregistrering i EU för varumärket SKYPE. En invändning mot ansökan lämnades dock in där motparten hävdade att märket var för likt bland annat deras EU-varumärke SKY. Invändningsenheten vid EU-myndigheten för varumärkesregistreringar (OHIM) ansåg att märkena var förväxlingsbara och avslog ansökan. Efter överklagan anser nu även Tribunalen att det ansökta märket är för likt det tidigare registrerade varumärket.

Vill du ha hjälp med varumärken? Till exempel att registrera varumärke i EU? Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt varumärkesskydd.

RättfallsnummerT-423/12;  Skype Ultd. mot OHIM

torsdag 13 augusti 2015

Välkommen kära sensommar!

Vi på VARUMÄRKESOMBUDET har sedan en tid tillbaka tänt arbetslampan och kavlat upp skjortärmarna. Nu är det dags för mycket varumärkesarbete!

Vi hoppas att ni har haft en fantastisk sommar och att de vackra sensommarkvällarna fortsätter att muntra upp efter arbetsdagens slut.

Vill du veta mer om varumärken och vilken konkurrensfördel ett registrerat varumärke ger kontaktar du oss här.

Maite & Cornelia

fredag 3 juli 2015

Glad sommar!

Vi på Varumärkesombudet vill önska er alla en riktigt trevlig sommar! Hoppas ni alla får en underbar sommarsemester.

Vi är tillbaka igen den 27 juli.

På återseende!

måndag 15 juni 2015

Ny domstolsorganisation för immaterial-, marknads- och konkurrensrätt

Regeringen har tagit beslut om ett lagförslag som innebär att en ny Patent- och marknadsdomstol inrättas vid Stockholms tingsrätt. Det betyder att kompetensen inom immaterial-, marknads- och konkurrensrätt samlas på en domstol med förhoppningarna om att det medföra en högre kvalitet på avgörandena.

Regeringen skriver bland annat på sin hemsida att

"Ett företag som får sitt varumärke "kapat" kan behöva driva process dels i Marknadsdomstolen för vilseledande marknadsföring och dels i tingsrätten för varumärkesintrång. Det är inte rimligt."

"För företag blir det dyrt och resurskrävande. Istället för att fokusera på att växa som företag och anställa fler, tvingas man lägga tid och resurser på att driva processer för att skydda de idéer man har rätt till."

"I framtiden kommer man endast att behöva vända sig till en domstol."

Källa: PRVbloggen

torsdag 4 juni 2015

Ändring av Nice-klassificering av varumärken

Nice-klassificeringen är ett system för klassificering av varor och tjänster som används för att skydda varumärken. Exempelvis skyddas varumärken för "kläder" i klassen 25.

Från och med den 1 januari 2016 kommer den tionde upplagan av Nice-klassificeringen att ändras. Det innebär att vissa klassrubriker bli mer klara och tydliga i enlighet med gällande rätt. De klassrubriker som kommer att ändras är  6, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28 och 31.

Dessa klassrubriker innehållande uppgiften "samt produkter därav, ej ingående i andra klasser" och liknande beskrivningar kommer nu att utgå från Nice-klassificeringen.

Vill du ha hjälp att registrera varumärke? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Källa: Alicante News, OHIM, maj 2015.

tisdag 2 juni 2015

Näringsidkaren hävdade att han inte kände till att importen innehöll mobilskal med Chanels varumärke - doms för varumärkesintrång

Chanel stämde en man för varumärkesintrång då denne i näringsverksamhet importerat drygt 440 mobilskal med Chanels varumärke. Mannen hävdade att han inte kände till att importen innehöll skal med Chanel-märket, eftersom han beställt skalen via en kontakt. Men domstolen ansåg att han som importör varit skyldig att kontrollera om de beställda varorna var tillåtna att föra in i landet. Mannen ansågs därför ha agerat oaktsamt. Domstolen ansåg att näringsidkaren gjort sig skyldig till varumärkesintrång.

Av domen framgår att en som importör i näringsverksamhet inte kan freda sig med att en "inte visste". Som importör är du skyldig att kontrollera om dina beställa varor är tillåtna att föra in i landet. 

Vill du ha hjälp med att sätta stopp för ett varumärkesintrång? Kontakta oss så berättar vi mer.

Rättfallsnr: Svea hovrätt T 2745-14
Källa: Blendow Lexnova

tisdag 26 maj 2015

Domännamnen thepiratebay.se och piratebay.se förverkas

Enligt Stockholms tingsrätts beslut förverkas domännamnen thepiratebay.se och piratebay.se från den 37-årige mannen som registrerade dem och som nu avtjänar ett fängelsestraff efter det s.k. The Pirate Bay-målet, eftersom användningen av domännamnen främjar upphovsrättsbrott. 

Åklagaren i domstolen yrkade även att domännamnen skulle förverkas från stiftelsen som tillhandahåller .se-domäner men stiftelsen invände och framhöll att den har en samhällsviktig funktion som snarare innebär en skyldighet att inte agera än en skyldighet att göra det. 

Domstolen ansåg att stiftelsens uppfattning var legitim och bifaller inte det senare förverkandeyrkandet.

Vill du ha hjälp med ditt domännamn? Kontakta oss så hjälper vi dig idag.

Rättfallsnr Stockholms tingsrätt B 6463-13 
Källa: Blendow Lexnova

tisdag 5 maj 2015

STADSMISSIONEN får inte registreras som varumärke

Patentbesvärsrätten (PBR) delar Patent- och registreringsverkets (PRV) bedömning och konstaterar att STADSMISSIONEN som varumärke är beskrivande och saknar särskiljningsförmåga. Eftersom Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner inte heller visat att märket förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga genom användning förlorar de  överklagan av PRV:s beslut. Varumärket var tänkt att registreras för bland annat drogrehabiliteringstjänster och kulturverksamhet för ungdomar men nu får alltså Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner tänka om. Kanske är det dags att ta hjälp av ett varumärkesombud?

Vi hjälper dig att registrera varumärke. Kontakta oss för rådgivning kring ditt varumärkesskydd. Läs mer om oss här.

Rättfallsnr. PBR 14-074 
Källa: Blendow Lexnova


måndag 27 april 2015

Hipp hipp hurra för World Intellectual Property Day!

Idag firas World Intellectual Property Day runt om i världen i ett led att fokusera på vikten av immateriella rättigheter, såsom varumärken och mönster.

I Sverige uppmärksammas dagen genom att Patent- och registreringsverket sänder webbseminarier på temat internationalisering och immaterialrätt.

En karta hur dagen uppmärksammas i andra länder hittar du här.

Vill du veta mer hur varumärken och mönster kan hjälpa dig i din verksamhet? Kontakta oss. Vi är specialister på varumärken, mönster och domännamn.

torsdag 23 april 2015

I dag firar vi Världsbok- och upphovsrättsdagen!

I dag den 23 april firar vi Världsbok- och upphovsrättsdagen. Unescos generaldirektör Irina Bokova förklarar bäst själv varför den här dagen är instiftad:

Det skrivna ordets historia är mänsklighetens historia. Den kraft böcker har för att främja individens utveckling och skapa sociala förändringar är utan konkurrens. Böcker är på samma gång intima och djupt sociala och kan lägga grunden till långtgående former av dialog mellan individer, inom samhällen och över tid.

Malala Yousafzai, den pakistanska flickan som blev skjuten av talibanerna för att hon gick i skolan sa i sitt tal till FN: ”Låt oss ta upp våra böcker och pennor. De är våra mest kraftfulla vapen"

Som ett led i att utrota fattigdom och bygga fred på vår jord jobbar Unesco aktivt med att uppmuntra författarskap och att fler människor ska kunna dra nytta av läskunnighet. Genom att samtidigt stödja upphovsrätten värnar Unesco om mångfald, kreativitet och en jämlik tillgång till kunskap som ett verktyg i att inspirera till förståelse och tolerans. 

En dag väl värd att fira tycker vi på Varumärkesombudet!

Du kan läsa mer på PRVBloggen och på Unescos hemsida.

onsdag 22 april 2015

Domännamnet hemulen.se överförs till familjeföretaget som förvaltar Tove Janssons rättigheter

Hemulen känner nog de flesta igen som en av huvudkaraktärerna i Tove Janssons böcker om Mumintrollen. Det finska företag som bevakar och förvaltar Tove Janssons rättigheter fick kännedom om att domännamnet hemulen.se registrerats av någon annan och inledde därför ett administrativt tvistlösningsförfarande (en s.k. ATF-tvist) för att få domännamnet överfört till sig. Domännamnsinnehavaren som förmodligen valt domännamnet för karaktären Hemulens botaniska intresse använde domännamnet för näthandel av droger.

Stiftelsen för internetinfrastruktur beslutar nu att domännamnet hemulen.se skall överföras till det finska företaget eftersom domännamnsinnehavaren ansågs vara i ond tro vid registreringen av domännamnet och inte heller ansågs ha någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Vill du ha hjälp med ett domännamn? Vi hjälper dig vid domännamnstvister, både svenska (såsom ATF-tvister) och utländska tvister (UDRP-tvister). Kontakta oss idag! 

Rättfallsnr:  ATF-beslut nr 799
Källa: Blendow Lexnovafredag 17 april 2015

Lansering av ny hemsida och chatt!

Vi kan med glädje och stolthet meddela lanseringen av vår nya hemsida!

En nyhet är att våra besökare nu enkelt kan ställa frågor direkt till oss via vår nya chatt.

Väl mött!

Maite & Cornelia

måndag 13 april 2015

Dr Denims stämningsansökan om upphovsrättsintrång får avslagEnligt praxis kan modeprodukter skyddas av upphovsrätten under förutsättning att produkten i fråga ”inte enbart bygger på fackkunskap, god smak och enkla variationer av välkända modeidéer”.

Stockholms tingsrätt beslutade att avvisa den stämningsansökan om upphovsrättsintrång som klädföretaget Dr Denim lämnat mot ett konkurrerande klädbolag. Föremål för domstolstvisten är en byxa i modellen jeansleggings, s.k. jeggings.

Byxan som lett till en tvist i tingsrätten var enligt Dr Denim originell när den lanserades år 2010. Dr Denim ansåg att kombinationen av detaljer på byxan, exempelvis ett elastiskt band i midjan gjorde byxan originell. Tingsrätten ansåg dock att även om kombinationen av linningsbandet i förening med byxans övriga formelement i någon mån var nyskapande när byxan lanserades ansågs inte helhetsintrycket vara originellt och därför täcktes byxans utformning inte av upphovsrätten. Käromålet avvisades.

Vill du ha hjälp med att skydda varumärken? Vi hjälper dig. Kontakta oss här.

Rättfallsnr: Stockholms tingsrätt T 3244-14
Källa: Blendow Lexnova