söndag 20 september 2015

FIKASTUND kan registreras som varumärke

Patent- och registreringsverket (PRV) ansåg att varumärket FIKASTUND saknade för registrering erforderlig särskiljningsförmåga bland annat för varorna bakverk och småkakor. PRV ansåg att märket i förhållande till dessa varor anger den avsedda användningen varför den berörda målgruppen huvudsakligen kommer att uppfatta varumärket som beskrivande till sin natur och inte som en uppgift om det kommersiella ursprunget. Däremot ansåg PRV att varumärket kunde registreras för varor som inte är tillredda, till exempel gryner, essenser och pulver, eftersom sambandet med märkesordet inte är så direkt och konkret så att det betecknas som beskrivande. Eftersom Patentbesvärsrätten (PBR) delar PRV:s bedömning avslog PBR innehavarens överklagande.

Vill du ha hjälp att registrera varumärke? Vi hjälper till med ditt varumärkesskydd. Kontakta oss här.

Rättfallsnummer: PBR 15-011
Källa: Blendow Lexnova