lördag 24 juli 2010

Statistik för EG varumärken - juni 2010

Erhållna gemenskapsvarumärkesansökningar: 8 008

Publicerade gemenskapsvarumärkesansökningar: 8 795

Registrerade gemenskapsvarumärken: 11 535

Erhållna förnyelseansökningar för varumärken: 1 952

Källa: OHIM

http://varumarkesombudet.se/

onsdag 7 juli 2010

"Varumärket Göteborg måste moderniseras"

Det anser Johan Ronnestam, varumärkesexpert, under ett seminarie om Göteborg i Almedalen i måndags.

"Gör man en sökning på Google är det ofelbart Liseberg som kommer upp. Det är inget framgångsrecept".

Ted Hesselbom som är chef på Röhsska museet talade om Göteborg i mildare ordalag och menade att det är en riktig storstad med allt vad det innebär av mångfald och kreativitet och massor av spännande subkulturer.

"Göteborg har mer gemensamt med London än med Stockholm", menar han.

Panelen som diskuterade Göteborgs självbild och samarbetsklimat var dock överens om att något inte står rätt till med hur Göteborg framställer sig självt. Många goda sidor visas inte fram.

Källa: GP tisdag 6 juli 2010

http://www.varumarkesombudet.se/

söndag 4 juli 2010

Testa ditt företags avkastning på kunskapstillgångar!

På Danska patentverkets webbsida kan man nu testa ditt företags avkastning på kunskapstillgångar.

Syftet med testet är att ge insikt i ditt företags sätt att hantera kunskap och de tillgångar kunskap skapar.
Testet undersöker om ditt företag arbetar med strategier, metoder och ansvarsfördelning i förhållande till kunskapstillgångarna.

Testet tar ca 10-12 minuter att genomföra och består av fyra teman med fem frågor vardera.

Resultatet är en rapport som kan användas som inspiration för framtida arbete inom IP (Intellectual Property). Data från testet kommer att avidentifieras och lagras i en databas som kan användas för statistiska ändamål.

Testet hittar du genom att kopiera följande länk: http://ipresponse.dkpto.dk/?lang=en

http://www.varumarkesombudet.se/