torsdag 31 december 2009

Google döms för scanning av böcker

Google har i Frankrike förlorat en mycket viktig rättsprocess gällande Google Books. Tanken bakom Google Books är att tillgängliggöra andras material gratis på nätet och bara ta betalt av annonsörer.

Som ett resultat av domen måste nu Google ta bort tusentals böcker som man utan tillstånd scannat in och lagt ut på nätet. Görs inte detta riskerar Google att få betala 40 miljoner i straffavgift per år.

Google förbjuds också att scanna in böcker från förlagsgruppen La Marinière samt från den franska förläggarföreningen. La Marinière säger att de själva tänker göra böckerna tillgängliga via en fransk läsplatta och välkomnar Google som kund så länge de betalar som alla andra.

Källa: SvD onsdag 30 december 2009

http://www.varumarkesombudet.se/

tisdag 29 december 2009

Att registrera varumärken

När du har bestämt dig för ett varumärke bör du registrera det så fort som möjligt. Bland annat för att hindra att någon annan hinner före och registrerar ett varumärke som sedan kan utgöra hinder för din användning av ditt varumärke. Det är också ett effektivt sätt att förhindra andra från att använda ditt varumärke för liknande produkter och därmed snylta på upparbetad goodwill och renommé. Dessutom höjer det en firmas värde om varumärket är registrerat eftersom det utgör en tillgång i ett företag och kan överlåtas och/eller pantsättas.
Det går att erhålla fyra olika typer av varumärkesskydd genom registrering. De fyra olika skydden ger varumärket olika stort skyddsomfång.
Dessa fyra är;
Nationellt varumärkesskydd är begränsat till territoriet Sverige. Det betyder att du får skydd i hela landet för de varor och tjänster som du har angivit. Söker du däremot ett gemenskapsvarumärke får du skydd i EU:s samtliga medlemsstater. Du kan då inte välja vilka länder du skall söka varumärkesskydd för utan här gäller principen alla länder eller inget. Däremot kan man vid en internationell varumärkesansökan välja bland de stater som är anslutna till det internationella systemet för varumärkesskydd. Slutligen kan du söka skydd i enskilda utländska länder, t.ex. USA.
Hur du väljer att söka varumärkesskydd beror helt på vilka marknader du är verksam i och vilka expansionsplaner du har för framtiden. Ingen registrering utesluter den andra utan det står dig fritt att registrera ditt varumärke i vilka territorier du vill, så länge det inte finns några andra varumärken som hindrar.
http://www.varumarkesombudet.se/

måndag 21 december 2009

Registrera varumärken i EU

När du ansöker om en varumärkesregistrering inom EU, ett så kallat gemenskapsvarumärke, får du skydd i EU:s samtliga medlemsstater. Normalt tar det ett år för din ansökan att godkännas om det inte finns några hinder i vägen. Hinder i vägen är bland annat tidigare förväxlingsbara varumärken eller att din ansökan inte uppfyller de formella kraven. Skulle det finnas hinder i ett enda land kan hela din ansökan falla, det är därför viktigt med en bra förundersökning.

Registreringsproceduren

En ansökan om varumärkesregistrering i EU kan antingen lämnas till PRV som vidarebefordrar den, eller skickas direkt till KHIM (Kontoret för harmonisering i den inre marknaden) som ligger i Alicante, Spanien. Det går även att ansöka elektroniskt på KHIM:s hemsida.

Ansökan kan lämnas in på vilket som helst av medlemsstaternas språk, vilket kommer anses vara ”första språket”. Dessutom måste du ange ett ”andra språk”, antingen spanska, tyska, franska, italienska eller engelska som kan komma att bli processpråk vid ett eventuellt invändnings-, hävnings- eller ogiltighetsförfarande. Första och andra språket får inte vara detsamma.

Kort efter att du lämnat in din ansökan får du en bekräftelse från KHIM att din ansökan är mottagen med ingivna ansökningsuppgifter, inklusive ansökningsdag. Görs ansökan elektroniskt bör du få en bekräftelse inom ett dygn. Ansökningsavgiften måste betalas inom en månad från det att du lämnat in din ansökan.

Skulle din ansökan innehålla brister kommer du att få ett föreläggande med två månaders svarstid. Efter att din ansökan blivit formellt granskad och godkänd får du ett meddelande från KHIM att ansökan är redo för publicering i Bulletinen för gemenskapsvarumärken. Från publiceringsdagen och tre månader framåt löper den s.k. invändningsperioden vilket innebär att den som anser att de har en tidigare rättighet som är förväxlingsbar kan försöka hindra registrering av ditt varumärke. Inkommer det ingen invändning under denna period registreras varumärket.

http://www.varumarkesombudet.se/

onsdag 9 december 2009

Volvos varumärke hotas av Geely

Det är inte ett helt okänt faktum att kinesiska tillverkare plagierar varor från europeiska företag. Inte heller är detta någon nyhet när det gäller bilindustrin.

För några år sedan tillverkade det kinesiska företaget Changan Automotive Group en bil som liknade BMW X5. Efter en stämningsansökan från BMW Group och ett domstolsbeslut på att företaget begick varumärkesintrång drog importören av bilen sig tillbaka från Europa.

Företaget Zhejiang Geely Holding Group, som vill köpa Volvo PV, har även de modeller som är slående lika Rolls Royce, Mercedes och Toyota i sin varumärkesportfölj.

Om Geelys köp av Volvo går igenom kommer bolaget att äga lika stor del i Volvo Trademark Holding som idag ägs av AB Volvo och Fordkoncernen gemensamt där Volvos varumärke ligger. Det innebär att Geely skulle få ett stort inflytande över Volvo.

Idag är Geelys varumärkesportfölj spretig och bygger på olika värden och riktar sig till skilda kundsegment där fokus främst har legat på låga priser. Genom sitt köp av Volvo vill Geeley alltså satsa på ett premiummärke. Risken med det förvärvet kan vara att Volvos varumärke inte längre uppfattas som ett premuimmärke och förknippas med andra värden än vad Volvo har stått för.

I förlängningen kan det innebär att allt varumärkesarbete som lagts ner under årtionden i varumärket VOLVO går förlorat och tappar både i värde och förtroende. Tyvärr är det inget AB Volvo kan göra något åt då det är Ford som avgör vem de vill sälja till.

Källa: SvD näringsliv onsdag 9 december 2009

http://www.varumarkesombudet.se/

onsdag 2 december 2009

Sudan med i Madridsystemet

Republiken Sudan har ratificerat Protokollet i det s.k. Madridsystemet för internationella varumärkesregistreringar. Det innebär att man nu kan designera Sudan vid en internationell varumärkesansökan.

Madridprotokollet i Sudan kommer äga giltighet från och med den 16 februari 2010.

Antalet länder som är anslutna till Madridsystemet är nu 84.

Källa: WIPO Madrid (Marks) Notification No. 186

http://www.varumarkesombudet.se/