söndag 24 januari 2010

Mailserverproblem hos vår leverantör Binero

Tyvärr har vår leverantör Binero problem med sin mailserver. Vi saknar därför mail från och med den 16 januari till den 21 januari 2010.

Vi uppmanar alla kunder som kontaktat oss under dessa dagar att kontakta oss på nytt då vi varken kunnat ta emot eller skicka mail.

Tyvärr kan inte Binero svara på när felet kommer att vara åtgärdat.

http://www.varumarkesombudet.se/

torsdag 21 januari 2010

Statistik för EG varumärken - december 2009

Statistik för EG varumärken - december 2009

Erhållna gemenskapsvarumärkesansökningar 8 372
Publicerade gemenskapsvarumärkesansökningar 6 085
Registrerade gemenskapsvarumärken 5 587

Källa: OHIM

http://www.varumarkesombudet.se/

onsdag 20 januari 2010

Något fler gemenskapsansökningar 2009 trots lågkonjunktur

Intresset för gemenskapsvarumärken under det sista kvartalet innebar, trots lågkonjunkturen, att harmoniseringsbyrån erhöll något fler ansökningar under 2009 jämfört med föregående år.

Preliminära uppgifter visar att det totala antalet gemenskapsansökningar år 2009 låg på 88 200, jämfört med 88 000 under 2008.


Källa: OHIM

http://www.varumarkesombudet.se/

fredag 15 januari 2010

Syrien med i Madridsystemet

Republiken Syrien har ratificerat Protokollet i det s.k. Madridsystemet för internationella varumärkesregistreringar. Det innebär att man nu kan designera Syrien vid en internationell varumärkesansökan.

Madridprotokollet i Syrien kommer äga giltighet från och med den 21 mars 2010.

Antalet länder som är anslutna till Madridsystemet är nu 85.

Källa: WIPO Madrid (Marks) Notification No. 187

http://www.varumarkesombudet.se/

torsdag 14 januari 2010

WIPO lanserar papperslöst tvistlösningsförfarande

Från och med den 14 december 2009 använder WIPO Arbitration and Mediation Center, ett i stora drag papperslöst UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) förfarande.

Dettta innebär att kravet på obligatorisk skriftlig registrering och anmälan har försvunnit vilket i sin tur väntas förbättra effektiviteten avsevärt. Både tid och pengar kommer sparas. Man räknar också med att hela en miljon papperssidor som lämnas in varje år sparas.

Från och med 1 mars 2010 kommer det papperslösa förfarandet bli obligatoriskt.

Källa: WIPO

http://www.varumarkesombudet.se/


måndag 11 januari 2010

Statistik för EG-varumärken - November 2009

Statistik för November 2009

Erhållna gemenskapsvarumärkesansökningar7 807
Publicerade gemenskapsvarumärkesansökningar
12 149
Registrerade gemenskapsvarumärken8 591
Erhållna förnyelseansökningar1 503


Källa: OHIM

http://www.varumarkesombudet.se/

torsdag 7 januari 2010

Groovle vann mot Google

Det kanadensiska IT-företaget 207 Media har vunnit ett skiljedomsförfarande mot Google då de har fått rätt att använda namnet groovle.com som domännamn på sin sökmotor.

Google hävdade att det var för likt deras eget domännamn google.com, men fick alltså inte gehör för sin sak.

Det är inte första gången Google gör invändning mot liknande domännamn. Google har framfört 64 liknande klagomål och det är endast andra gången som Google fått bakslag.

Första gången, 2004, lyckades Richard Wolf övertyga skiljedomstolen att hans sajt froogle.com inte var förväxlingsbart med google.com.


Källa: Di.se 31 december 2009


http://www.varumarkesombudet.se/

söndag 3 januari 2010

ACTA - det hemliga förslaget mot upphovsrättsbrott

Det är flera länder, bland annat EU, USA, Japan och Schweiz, som förhandlar om ett mycket kontroversiellt förslag som innebär långtgående åtgärder mot upphovsrättsbrott, det s.k. ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement).

Länderna har erkänt att förhandlingar pågår men är förtegna om avtalet i övrigt. Hela avtalet är sekretessbelagt och det går alltså inte att få någon information rörande avtalet. Däremot har det läckt ut vissa uppgifter om dess innehåll.

Bland annat sägs avtalet ge utökade befogenheter för tullpersonal att beslagta och förstöra innehåll på utrustning som utgör upphovsrättsbrott utan domstolsbeslut. Det kan då röra sig om befogenhet att söka igenom MP3-spelare, bärbara datorer eller mobiltelefoner efter olagligt kopierad musik eller film.

Avtalet lär också tvinga internetleverantörer att utan domstolsbeslut lämna ut personuppgifter om sina kunder. De kommer då uppmanas till samarbete med upphovsrättsinnehavare för att stoppa spridningen av upphovsrättsskyddad information utan att kunna ställas till svars för det.

Dessutom föreslås ett ny typ av internationell upphovsrättspolis som skulle existera utanför dagens organisationer som WIPO (World Intellectual Property Organization) och WTO (World Trade Organization).

Hur långtgående åtgärderna kommer att bli i slutändan är svårt att säga då förhandlingarna är hemliga. Det återstår helt enkelt att se.

Källa: Wikipedia

http://www.varumarkesombudet.se/