måndag 30 september 2013

Stefan Hultquist på PRV: "I väntan på pudeln undrar jag om inte Barilla skulle satsa på en regnbågsserie?"

"I väntan på pudeln undrar jag om inte Barilla skulle satsa på en regnbågsserie?"

Så skriver Stefan Hultquist (enhetschef och utbildare på PRV) på PRVbloggen i blogginlägget "Alternativ pasta för Barilla" angående Guido Barillas homofobiska uttalande förra veckan.

Jag kan inte annat än hålla med Stefan Hultquist.

Hela blogginlägget kan du läsa här.

måndag 16 september 2013

Varumärkesansökan för EU-varumärket KNUT - DER EISBÄR stoppades av det tyska varumärkesskyddet för KNUT

Namnet KNUT är känt som ett namn på den isbjörn som föddes den 5 december 2006 i Berlin Zoo som blev känd både i Tyskland och utanför landets gränser.

Det brittiska företaget Knut IP Management IP Ltd ansökte om s.k. gemenskapsvarumärke (EU-varumärke) för namnet KNUT - DER EISBÄR för bland annat papper, skor och kläder.

Berlin Zoo invända mot varumärkesansökan eftersom de ansåg att det var för likt varumärket KNUD som de hade licens att använda.

OHIM - den europeiska varumärkesmyndigheten  - gick på Berlin Zoos linje och godkände invändningen.

Knut IP Management Ltd överklagade men Europeiska unionens domstol ogillade överklagan och meddelade följande:

"In the light of the fact that, first, the goods and services at issue are, in part, identical and, in part, similar and, secondly, that the disputed signs, considered as a whole, have major similarities as a result, inter alia, of the fact that the relevant public will remember in particular the identical beginning of the trade marks, in this case, the elements ‘knud’ and ‘knut’, OHIM could validly conclude that there does not exist, on the part of the relevant public, a sufficient difference between those signs allowing any likelihood of confusion between the earlier mark and the mark applied for to be avoided".

Har någon gjort en invändning mot din varumärke? Vi kan hjälpa dig med svar på invändning. Kontakta oss här

Rättsfallsnr.T-250/10Knut IP Management Ltd v OHIM
Källa: BlendowLexnova samt General Court of the European Union, PRESS RELEASE No 106/13, Luxembourg, 16 September 2013

tisdag 10 september 2013

Varumärket PRINGLES stoppade registrering av varumärket PRINGO

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom varumärkesansökan för figurmärket GET PRINGO FORGET THE REST PRINGO för varor i klass 29.

När varumärket publicerades för invändning, invände The Procter & Gamle Company (nedan "Procter & Gamle") mot varumärkesregistreringen.

Procter & Gamle ansåg att märket bland annat var för likt deras gemenskapsvarumärke (EU-varumärke) PRINGLES SOURCREAM & ONION för samma varor. 

PRV ansåg att märkena var förväxlingsbara och upphävde registreringen. Sökanden överklagade domen till Patentbesrvärsrätten (PBR).

PBR ansåg följande (sid. 3 i beslutet);

"Ordet PRINGO utgör dominanten i det yngre märket och den beteckning under vilken varor sålda under märket GET PRINGO FORGET THE REST PRINGO i figur kommer att efterfrågas. På motsvarande sätt utgör PRINGLES dominanten i det motanförda äldre märket. De motstående märkena företer därmed visuell likhet. Det figurativa utförandet bestående av bl.a. av en mustaschprydd man med fluga samt färgsättningen i märket förstärker den visuella likheten. Även fonetiskt är märkesorden lika. Så som PRV anfört är de motstående märkena därför vid en helhetsbedömning förväxlingsbara enligt yrkandet i första hand".

Överklagan bifölls inte.

Vill du ha hjälp att söka varumärkesskydd? Vi hjälper dig med att registrera varumärke. Kontakta oss här!

Rättsfallnr: PBR Mål nr. 12-122
Källa: Blendowlexnova