onsdag 26 november 2014

Läs PRVbloggen om varför man inte kan "låna" bilder från Google

Länken till inlägget finns här.

torsdag 20 november 2014

Förlikning mellan Rolex SA och Extracto AB

Rolex S.A. väckte talan vid tingsrätten mot Extractor AB och yrkade bl.a. att tingsrätten vid vite om 250 000 kr eller annat verkningsfullt belopp skulle förbjuda Extractor att använda ordet "ROLLEX", inklusive samtliga andra varianter av ordet med avseende på kombinationen av gemener och versaler som varumärke, firma, domännamn och andra kännetecken och som dominant i kännetecken i näringsverksamhet.

Parterna har under handläggningen vid tingsrätten träffat förlikning och är du intresserad av att läsa förlikningsavtalet kan du bland annat göra det på jpinfonet.se.

Vill du ha hjälp med ditt varumärke? Vi hjälper dig med ditt varumärkesskydd. Kontakta oss här.

Rättsfallsnr: Mål nr T 2016-13
Källa: JP Infonet

torsdag 13 november 2014

Nya handläggningsrutiner för EU-varumärken från och med den 24 november

Från och med den 24 november kommer OHIM påbörja granskningen av gemenskapsvarumärken efter att myndighetsavgiften har betalats.

Det innebär att man nu bör betala myndighetsavgiften så fort som möjligt och inte vänta med betalningen som man har kunnat göra tidigare.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke, exempelvis med att registrera varumärke i EU? Kontakta oss. Vi hjälper dig med ditt varumärkesskydd.

Källa: Alicante News, September 2014

onsdag 12 november 2014

Varumärket BALL godkänns i Sverige men inte för alla sökta varor

Ett danskt bolag, Staag Scandinavia ApS, ansökte om internationellt varumärkesskydd för varumärket BALL i Sverige, för bland annat "blekningspreparat" i klass 3, "läderimitationer" i klass 18 och "kläder, fotbeklädnader och huvudbonader" i klass 25.

Patent- och registreringsverket (PRV) ansåg att varumärket BALL inte kunde registreras för "kläder, fotbeklädnader och huvudbonader" i klass 25 eftersom det ansågs förväxlingsbart med de svenska firmorna BALL GROUP SVERIGE AB och BALL GROUP SVERIGE RETAIL AB.

Det danska bolaget överklagade dock beslutet och yrkade att BALL skulle medges giltighet i Sverige för samtliga varor varumärket omfattade. Patentbesvärsrätten (PBR) delade dock PRV:s bedömning och avslår överklagandet.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke? Vi hjälper till med varumärkesskydd. Kontakta oss.


Rättsfallsnummer: PBR Mål nr 14-067

Källa: Blendow Lexnova