onsdag 12 november 2014

Varumärket BALL godkänns i Sverige men inte för alla sökta varor

Ett danskt bolag, Staag Scandinavia ApS, ansökte om internationellt varumärkesskydd för varumärket BALL i Sverige, för bland annat "blekningspreparat" i klass 3, "läderimitationer" i klass 18 och "kläder, fotbeklädnader och huvudbonader" i klass 25.

Patent- och registreringsverket (PRV) ansåg att varumärket BALL inte kunde registreras för "kläder, fotbeklädnader och huvudbonader" i klass 25 eftersom det ansågs förväxlingsbart med de svenska firmorna BALL GROUP SVERIGE AB och BALL GROUP SVERIGE RETAIL AB.

Det danska bolaget överklagade dock beslutet och yrkade att BALL skulle medges giltighet i Sverige för samtliga varor varumärket omfattade. Patentbesvärsrätten (PBR) delade dock PRV:s bedömning och avslår överklagandet.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke? Vi hjälper till med varumärkesskydd. Kontakta oss.


Rättsfallsnummer: PBR Mål nr 14-067

Källa: Blendow Lexnova