fredag 18 juli 2014

"GIFFLAR" kunde inte registreras som varumärke

Pågen Trademark AB ansökte om registrering av EU-varumärket GIFFLAR för varor i klass 30 men fick avslag på ansökan.

Både registreringsmyndigheten, besvärskammaren samt Tribunalen i EU ansåg att märket var beskrivande för de svenska och finska marknaderna.

Vill du ha hjälp att registrera varumärke? Vi hjälper dig med att registrera EU-varumärke. Kontakta oss här.

Rättsfallsnr T-520/12
Källa: MARQUES Class 46