torsdag 26 augusti 2010

PRV -dagarna i Söderhamn 2010

Missa inte PRV-dagarna i Söderhamn den 12-13 oktober 2010.

PRV kommer då att dela med sig av dess kunskap och erfarenhet via föreläsningar och seminarier.

Mer information hittar du på http://www.prv.se/PRV-dagarna-i-Soderhamn-2010/

http://www.varumarkesombudet.se/

torsdag 19 augusti 2010

Att komma tvåa är att komma för sent - därför skall du vara först med att registrera ditt varumärke!

Många som driver mindre företag tror att varumärkesskydd inte angår dem. Det är vanligt att man väntar tills man kört igång och ser att företaget rullar.
- Så gjorde jag tyvärr, säger Linda Winroth som designar kläder i det egna företaget ReThink Design. Men då var det för sent.
Efter att den första kollektionen kläder lanserats i det egna företaget ReThink Design tyckte designern och klädskaparen Linda Winroth att det var dags att söka skydd för märket som kläderna sålts under. Hon lämnade in en varumärkesansökan till Patent- och registreringsverket (PRV). Efter ett par månader fick hon ett brev från myndigheten där det stod att ansökan inte godkänts. Märket hon sökt skydd för var helt enkelt för likt någon annans redan registrerade varumärke.
- Jag kände mig jättebesviken och tänkte att nu får jag börja om från början, säger Linda.
Att som företagare upptäcka att ens varumärke redan är upptaget är frustrerande och kan bli en dyr historia. Kanske har redan tid och pengar investerats i att utforma en logotyplogga och visitkort. Reklamblad har tryckts och när märket är känt för företagets kunder känns det som ett bra läge att ansöka om varumärkesskydd. Om man då upptäcker att det redan finns ett registrerat varumärke kan det kännas hopplöst.
- Småföretagare som upptäcker att deras varumärke är upptaget blir väldigt ledsna. Oftast har de själva försökt registrera märket, men PRV har avslagit ansökan eftersom det redan finns ett liknande varumärke, säger Maite Eriksson som driver www.varumarkesombudet.se
För att PRV skall avslå en varumärkesansökan behöver det inte handla om ett identiskt varumärke. Det räcker med att märket är tillräckligt likt någon annans varumärke för att det skall anses vara förväxlingsbart och därmed inte gå att registrera.
Att använda ett varumärke utan att registrera det kan också i vissa fall innebära en risk för att man begår varumärkesintrång utan att man själv vet om det.
- Då kan det bli ännu dyrare, säger Maite Eriksson. Därför är det så viktigt för alla företagare, stora som små att ansöka om varumärkesskydd så tidigt som möjligt i processen. Då fungerar det som ett skydd mot andra som kommer efter. Dessutom är det en anvisning om varifrån varan eller tjänsten kommer ifrån vilket gör det enklare för kunden att välja samma inköpsställe igen.
Linda Winroth har nu valt att ta hjälp med att ta fram flera olika namnförslag. Därefter skall hon kontrollera att namnet inte krockar med någon annans varumärke innan hon lanserar kollektionen under det nya märket. Och söka varumärkesskydd så klart, det kommer hon inte missa den här gången!
Varumärkesombudet är en nischad juristbyrå som erbjuder hjälp med juridiken kring varumärken och domännamn. Vi vänder oss till små och medelstora företag och erbjuder konkurrenskraftig konsultation. Vi har alltid fasta och låga priser. Läs mer på www.varumarkesombudet.se
https://www.varumärkesombudet.se/

måndag 16 augusti 2010

BURBERRY - snart en mobil?

I april i år cirkulerade det rykten om att Burberry var på väg att lansera en mobiltelefon. Webbportalerna skrev om den nya telefonen designad med företagets varumärke.

I verkligheten verkar det inte alls vara ett skämt då Burberry har sökt EU-varumärkesregistrering för sitt varumärke i klass 9 för "Telephones, mobile telephones, mobile electronic devices, accessories for the forgoing; cases and holders for telephones, mobile telephones and mobile electronic devices".

Det verkar som att vi inom en nära framtid kommer kunna ha Burberrymobiler i fickan.

Källa: Brandnews Årgång 21 Nr. 1 2010

http://www.varumarkesombudet.se/

tisdag 3 augusti 2010

Fem tips för att minimera tvistlösningskostnader

1. Tänk noga efter innan du inleder en IP-tvist.

Vissa immaterialrättsliga tvister kan lösas både billigare och enklare genom att man behandlar dem som affärsmässiga problem snarare än juridiska problem. Ett exempel är företag som har svaga eller få immateriella rättigheter och skall lansera en produkt eller förpackning som kan vara förväxlingsbar med någon annans. Då kan det vara billigare att skapa en helt unik produkt och använda den vid nylansering i stället för att hamna i dyra rättstvister som inleds av innehavaren till den förväxlingsbara förpackningen.

2. Identifiera det bästa och sämsta tänkbara utfallet av tvisten.

Innan en tvist inleds skall man noga tänka igenom vad som är det bästa och sämsta tänkbara utfallet. Därefter har man en bättre möjlighet att väga för- och nackdelar och avgöra huruvida det är värt att inleda en tvist eller ej.

3. Ha aktuella affärshandlingar tillgängligt.

Små och medelstora företag är ofta dåliga på att ha ordning på diverse handlingar och dokument. Vid tvister kan det därför blir dyra pengar om inte de rätta handlingarna i bevisändamål kan plockas fram. Till exempel i tvister med tidigare anställda över rätten till immateriella rättigheter. Då kan det krävas att företaget plockar fram nödvändiga kopior av anställningsavtal, minnesanteckningar eller e-postmeddelanden.

4. Specialiserad rådgivning.

Det kan vara svårt att hitta någon att anställa som också är specialiserad inom immaterialrätt. Det kan därför vara bättre att anlita ett juridiskt ombud förtrogen med upphovsrätt, varumärkes- eller patenträtt än att anlita vilken jurist eller advokat som helst. För många lekmän kan det tyckas vara bättre med rådgivning från en "vanlig" jurist än en jurist specialiserad på immaterialrätt. Men om man gör en jämförelse med andra yrken framstår skillnaden tydligt. Till exempel skulle man aldrig be en gynekolog utföra samma behandling som en hjärnkirurg skulle gjort även om båda är medicinskt kvalificerade.

5. Behåll kontrollen över beslutsprocessen.

Ett riktigt bra professionellt ombud ger klara och begripliga råd men överlåter till kunden att fatta egna välgrundade beslut. Det är inte rätt att låta en advokat avgöra huruvida det är värt att fortsätta med en rättstvist eller ej. Det är i grunden ett affärsmässigt beslut, precis som att välja ett nytt datasystem. En advokat har sällan en så fördjupad kunskap om ett företags potentiella kunder, anställda, leverantörer, distributörer och aktieägare som krävs för att fatta korrekta beslut.

http://www.varumarkesombudet.se/