tisdag 3 augusti 2010

Fem tips för att minimera tvistlösningskostnader

1. Tänk noga efter innan du inleder en IP-tvist.

Vissa immaterialrättsliga tvister kan lösas både billigare och enklare genom att man behandlar dem som affärsmässiga problem snarare än juridiska problem. Ett exempel är företag som har svaga eller få immateriella rättigheter och skall lansera en produkt eller förpackning som kan vara förväxlingsbar med någon annans. Då kan det vara billigare att skapa en helt unik produkt och använda den vid nylansering i stället för att hamna i dyra rättstvister som inleds av innehavaren till den förväxlingsbara förpackningen.

2. Identifiera det bästa och sämsta tänkbara utfallet av tvisten.

Innan en tvist inleds skall man noga tänka igenom vad som är det bästa och sämsta tänkbara utfallet. Därefter har man en bättre möjlighet att väga för- och nackdelar och avgöra huruvida det är värt att inleda en tvist eller ej.

3. Ha aktuella affärshandlingar tillgängligt.

Små och medelstora företag är ofta dåliga på att ha ordning på diverse handlingar och dokument. Vid tvister kan det därför blir dyra pengar om inte de rätta handlingarna i bevisändamål kan plockas fram. Till exempel i tvister med tidigare anställda över rätten till immateriella rättigheter. Då kan det krävas att företaget plockar fram nödvändiga kopior av anställningsavtal, minnesanteckningar eller e-postmeddelanden.

4. Specialiserad rådgivning.

Det kan vara svårt att hitta någon att anställa som också är specialiserad inom immaterialrätt. Det kan därför vara bättre att anlita ett juridiskt ombud förtrogen med upphovsrätt, varumärkes- eller patenträtt än att anlita vilken jurist eller advokat som helst. För många lekmän kan det tyckas vara bättre med rådgivning från en "vanlig" jurist än en jurist specialiserad på immaterialrätt. Men om man gör en jämförelse med andra yrken framstår skillnaden tydligt. Till exempel skulle man aldrig be en gynekolog utföra samma behandling som en hjärnkirurg skulle gjort även om båda är medicinskt kvalificerade.

5. Behåll kontrollen över beslutsprocessen.

Ett riktigt bra professionellt ombud ger klara och begripliga råd men överlåter till kunden att fatta egna välgrundade beslut. Det är inte rätt att låta en advokat avgöra huruvida det är värt att fortsätta med en rättstvist eller ej. Det är i grunden ett affärsmässigt beslut, precis som att välja ett nytt datasystem. En advokat har sällan en så fördjupad kunskap om ett företags potentiella kunder, anställda, leverantörer, distributörer och aktieägare som krävs för att fatta korrekta beslut.

http://www.varumarkesombudet.se/