måndag 21 juni 2010

Inte olagligt att länka enligt Stockholms tingsrätt!

Enligt en dom från Stockholms tingsrätt behöver inte söktjänsten Retriever betala ersättning för länkar på nätet.

Fallet handlar om Retriever, en mediebevakartjänst på nätet som ger tillgång till tidningsartiklar både digitalt och tryckt material. Till de artiklar som finns på nätet länkar Retriever från sin sajt till artiklarna.

Journalistförbundet hävdade att detta var olovlig tillgängliggörande och vände sig till tingsrätten för ersättning. Men nu säger alltså tingsrätten nej till samtliga krav. En vanlig webblänk innebär inte att artikeln publiceras på söktjänstens sida.

Enligt tingsrättens dom har det klart och tydligt framgått att användaren förflyttas till en annan internetadress. Länkarna har därmed inte utgjort något tillgängliggörande för allmänheten av artiklarna.

Enligt Retriever följer domen eras linje då de ansett att söktjänsten i princip inte skiljer sig från en avancerad sökning på Google. Där erbjuds nämligen också bara listor med länkar och det framgår tydligt för besökaren att han eller hon lämnar söksidan och förflyttas till tidningens egen sajt.

Källa: idg.se

http://www.varumarkesombudet.se/

måndag 14 juni 2010

Förslag på ny varumärkeslag överlämnad till riksdagen

Förslaget till en ny varumärkeslag har nu överlämnats av regeringen till riksdagen.

Regeringen föreslår bland annat att officialprövningen av tidigare rättigheter behålls. Det innebär att Patent- och registreringsverket (PRV) på eget initiativ skall fortsätta att granska varumärkesansökningar genemot redan befintliga rättigheter.

Vidare föreslår regeringen att det ska införas en möjlighet till administrativ hävning. Enligt förslaget ska PRV, efter ansökan, kunna häva en registrering om innehavaren av rättigheten inte bestrider ansökan. Förslaget innebär att varumärken som inte någon längre är intresserad av kan avföras ur varumärkesregistret på ett enklare sätt.

Ytterligare förslag är att det ska införas en möjlighet till överföring av en varumärkesansökan om någon visar att han eller hon har bättre rätt till varumärket än sökanden, samt en möjlighet att återuppta en avskriven ansökan.

Regeringen förslår också att Sverige ska ansluta sig till Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Det övergripande syftet med konventionen är att harmonisera formaliabestämmelser och att främja förenklade handläggningsrutiner.

Invändningsfristen förlängs från två till tre månader.

Den nya varumärkeslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Källa: prv.se

http://www.varumarkesombudet.se/


tisdag 8 juni 2010

WIPO lanserar ny sökmotor

Den 1 juni 2010 lanserade WIPO (World Intellectual Property Organization) en gratis sökmotor - WIPO GOLD.

WIPO GOLD ger dig snabbt och enkelt tilllgång till en bred samling sökbara IP-uppgifter och verktyg som rör till exempel teknologi, varumärken , mönster, statistik, WIPO standarder, IP klassifikationssystem och IP-lagar och avtal.

WIPO GOLD hittar du på följande länk;

http://www.wipo.int/wipogold/en/


http://www.varumarkesombudet.se/

torsdag 3 juni 2010

Israel med i det internationella varumärkessystemet

Israel har ratificerat Protokollet i det s.k. Madridsystemet för internationella varumärkesregistreringar. Det innebär att man nu kan välja Israel vid en internationell varumärkesansökan.

Madridprotokollet i Israel kommer äga giltighet från och med den 1 september 2010.

Källa: http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2010/article_0017.html

http://www.varumarkesombudet.se/