torsdag 3 juni 2010

Israel med i det internationella varumärkessystemet

Israel har ratificerat Protokollet i det s.k. Madridsystemet för internationella varumärkesregistreringar. Det innebär att man nu kan välja Israel vid en internationell varumärkesansökan.

Madridprotokollet i Israel kommer äga giltighet från och med den 1 september 2010.

Källa: http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2010/article_0017.html

http://www.varumarkesombudet.se/