onsdag 12 september 2012

Kan man registrera ILÄGGSULOR som varumärke?

När man skall starta en verksamhet, oavsett om det är en vara eller en tjänst som du skall sälja, behöver du ha ett namn - ett varumärke - som du säljer din vara eller tjänst under.

För att ingen annan skall kunna använda ett identiskt eller liknande varumärke behöver du skydda ditt varumärke. Gör du inte det kan någon annan (med eller utan avsikt) efterlikna dig och då kan det ske en sammanblandning mellan era varor och tjänster på marknaden så att dina potentiella köpare tror att de handlar av dig men i själva verket köper av din konkurrent.

Varumärkesskydd får man genom att man ansöker om registrering av varumärke. När du väl fått ditt varumärke registrerat har du skydd i tio år. Dessa tio år kan förlängas utan tidsbegränsning. Men det är viktigt att tänkta på att det finns ett användningskrav för varumärken. Det innebär att du faktiskt måste använda ditt varumärke så som det är registrerat för att du inte skall tappa ditt varumärkesskydd.

Frågan är då vad för typ av varumärke du kan registrera. Varumärken som är beskrivande och generiska, d.v.s. består av allmänt hållna ord eller är beskrivande för dess sökta varor och tjänster kan inte varumärkesregistreras. Exempelvis är det svårt att registrera ordet ILÄGGSSULOR för själva produkten iläggssulor. Däremot kan det vara bra av andra skäl att ha ett beskrivande namn (t.ex. ur sökmotoroptimeringssynpunkt). Ur ett varumärkesperspektiv är det bra att välja ett namn som är unikt - ett varumärke som utmärker sig och skiljer sig från andra.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke? Vi hjälper dig med ditt varumärkesskydd.
Kontakta oss så kan vi berätta mer hur vi kan hjälpa dig.


torsdag 6 september 2012

Domännamnet wwwhemnet.se blev efter alternativt tvistlösningsförfarande överfört till Hemnet

Till Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) inkom en ansökan om att domännamnet wwwhemnet.se skulle överföras till företaget HemNet Sverige AB.

Sökanden, HemNet Sverige AB (nedan kallat Hemnet), framförde i sin ansökan att de är innehavare till den svenska varumärkesregistreringen nr. 0388655 HEMNET i klasserna 16, 35, 36 och 38.

Bolaget bedriver bland annat en databas för fastighetsmäkleri och hemsidor för bostadssök som har upp till 1,4 miljoner unika besökare per vecka.

I korthet ansåg sökanden att domännamnet wwwhemnet.se är förväxlingsbart med deras varumärkesregistrering  och vill ha det överfört. Bland annat har läkning till konkurrenters verksamheter gjorts och erbjudande om betalning som överstiger domännamnets anskaffningskostnader erbjudits.

Innehavaren till domännamnet framförde att domännamnet erhållits vid ett förvärv från ett konkursbo och att den läkning som skett till annan hemsida gjorts efter att erbjudande om försäljning till Hemnet gjorts men nekats.

Tvistlösaren inledde sitt skäl med att framföra att domännamnet wwwhemnet.se är förväxlingsbart med sökandens varumärkesskydd.

Vidare ansåg tvistlösaren att ond tro förelegat eftersom den konkurrerande verksamhet som har bedrivits under domännamnet inneburit att innehavaren utnyttjat sökandens goda rykte, marknadsposition eller kännetecknet för att driva trafik till sin webbsida eller på annat sätt försökt öka sina intäkter. 

Eftersom tvistlösaren funnit att domännamnsinnehavaren använt domännamnet i ond tro saknade domännamnsinnehavaren rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Sökanden fick därmed  domännamnet wwwhemnet.se överfört till sig.

Vill du ha hjälp med domännamn? Har någon olovligen registrerat ditt varumärke som domännamn eller vill någon få ditt domännamn överfört till sig? Vi kan hjälpa till med s.k. alternativt tvistlösningsförfarande. Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig. 

Rättsfall nr. ATF nr. 604
Källa: ATF, Blendow Lexnova