onsdag 12 september 2012

Kan man registrera ILÄGGSULOR som varumärke?

När man skall starta en verksamhet, oavsett om det är en vara eller en tjänst som du skall sälja, behöver du ha ett namn - ett varumärke - som du säljer din vara eller tjänst under.

För att ingen annan skall kunna använda ett identiskt eller liknande varumärke behöver du skydda ditt varumärke. Gör du inte det kan någon annan (med eller utan avsikt) efterlikna dig och då kan det ske en sammanblandning mellan era varor och tjänster på marknaden så att dina potentiella köpare tror att de handlar av dig men i själva verket köper av din konkurrent.

Varumärkesskydd får man genom att man ansöker om registrering av varumärke. När du väl fått ditt varumärke registrerat har du skydd i tio år. Dessa tio år kan förlängas utan tidsbegränsning. Men det är viktigt att tänkta på att det finns ett användningskrav för varumärken. Det innebär att du faktiskt måste använda ditt varumärke så som det är registrerat för att du inte skall tappa ditt varumärkesskydd.

Frågan är då vad för typ av varumärke du kan registrera. Varumärken som är beskrivande och generiska, d.v.s. består av allmänt hållna ord eller är beskrivande för dess sökta varor och tjänster kan inte varumärkesregistreras. Exempelvis är det svårt att registrera ordet ILÄGGSSULOR för själva produkten iläggssulor. Däremot kan det vara bra av andra skäl att ha ett beskrivande namn (t.ex. ur sökmotoroptimeringssynpunkt). Ur ett varumärkesperspektiv är det bra att välja ett namn som är unikt - ett varumärke som utmärker sig och skiljer sig från andra.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke? Vi hjälper dig med ditt varumärkesskydd.
Kontakta oss så kan vi berätta mer hur vi kan hjälpa dig.