onsdag 30 april 2014

Göteborgs Stad fick avslag på ansökan om registrering av ’SHOPPING’ som varumärke


En förutsättning för att kunna registrera och därmed skydda ditt varumärke är att det har så kallad särskiljningsförmåga, dvs att det ska gå att särskilja från andra liknande varor och tjänster. 

Ett registrerat varumärke får inte vara beskrivande för en vara eller tjänst vilket betyder att man inte kan få ensamrätt om ett varumärkesnamn som andra behöver använda för att beskriva sin verksamhet. Som Patent- och Registreringsverket uttrycker det, ’Alla som säljer kaffe måste ha rätt att använda ord som mörkrostat och bryggmalet i sin marknadsföring’.

Det är med detta som grund som Göteborgs Stad fick avslag på sin ansökan om att registrera SHOPPING som varumärke för rådgivning för konsumenter. Däremot bifölls ansökan i den del den avsåg registrering av märket för undervisning/utbildning.

Göteborgs Stad överklagade och vidhöll yrkandet om registrering även avseende rådgivning för konsumenter.

Patentbesvärsrätten (PBR) anför nu att svenska betydelsen av ordet shopping är bland annat ”att shoppa”, det vill säga att ”gå och titta i affärer och göra diverse inköp”. Ordet förekommer även i engelska språket och kan enligt PBR översättas till bland annat ”inköp” och ”att handla”. Det sökta varumärket får därmed anses ange en av de aktuella tjänsternas inriktning, nämligen rådgivning för konsumenter om shopping. PBR delar därför PRV:s uppfattning att SHOPPING är beskrivande och därmed saknar särskiljningsförmåga för rådgivning för konsumenter varpå överklagandet avslås.Vill du ha hjälp med att registrera varumärke? Kontakta oss.

Rättsfall: PBR, Mål nr 13-131 
Källa: BlendowLexnova

tisdag 15 april 2014

Har du skyddat din varumärkesinvestering?Anledningen till att ditt företags varumärke är så viktigt beror bland annat på att det är under ditt varumärke som du bygger din verksamhet. Kunderna köper varan eller tjänsten som du säljer under ditt varumärke, återförsäljarna säljer och marknadsför ditt varumärke, ditt varumärke inbringar inkomster och det är under ditt varumärke som din vara eller tjänst blir känd. Jag skulle säga att ditt varumärke är den viktigaste tillgången i ditt företag. 

Men vad händer då om du inte skyddat det? Ja, då kan du kanske inte längre använda ditt varumärke och sälja din vara eller tjänst under ditt varumärke. Kan du inte längre använda ditt varumärke vet inte dina köpare vilken vara eller tjänst som kommer från dig. Konsumenter kan då välja att köpa samma eller liknande vara eller tjänst under ett annat varumärke som kommer från någon annan. Har du inte skyddat det varumärke du använder kan det alltså innebära att du får börja om från början igen med ett annat varumärke. Så här säger Pernilla Algede från Alg&Ede ur ett varumärkesstrategiskt perspektiv:


’I samband med att jag startade mitt aktiebolag så anlitade jag Varumärkesombudet för att ta hjälp med registrering av mina två varumärken. Ett område som jag tycker är både viktigt och intressant, speciellt då det ligger så nära mitt eget verksamhetsområde (jag arbetar bl a med varumärkesprofilering, design och grafisk formgivning). Maite och jag har under resans gång haft många givande konversationer angående varumärkesvård och konstaterat hur mycket man har att vinna på att ha en långsiktig plan – både juridisk och kommunikativ – för sitt varumärke. I detta går alltså en stark varumärkesprofil hand i hand med ett varumärkesskydd anpassat efter verksamhetens ambitioner, både när det gäller framtida marknader och eventuellt utökat produktutbud’, säger Pernilla.


’Att se till helheten är elementärt i arbetet med att bygga nya varumärken där stort fokus läggs på ett starkt namn, en igenkännande logotyp, ett konsekvent språk inifrån och ut mot kund och naturligtvis en tydlig och attraktiv kommunikation i väl valda kanaler. När man investerat så mycket i ett varumärkes identitet och långsiktiga plan är det oerhört viktigt att man ser till att skydda sig mot eventuella framtida intrång eller hot, vilket annars kan bli både kostsamt och tidskrävande att behandla i efterhand’.


’Tänk till exempel om någon annan registrerar samma namn efter att du byggt upp en hög medvetenhet och profil hos dina kunder? Eller om du längre fram riskerar att behöva ändra din logotyp efter att den redan tryckts upp på både produkter och marknadsföringsmaterial? Ett tydligt exempel är det oerhört kända varumärket Burger King som när de skulle expandera i Australien upptäckte att någon annan, mindre aktör, redan registrerat namnet för sin egen verksamhet. Därför är det Hungry Jacks man får besöka om man vill ha en Whopper eller Chicken Royale när man är Down Under…’.


Att registrera sitt varumärke från början är enkelt i jämförelse med utmaningar som skulle kunna komma att uppstå längre fram. Det handlar helt enkelt om att tänka långsiktigt och att skydda sin identitet och varumärkesinvestering’, säger Pernilla avslutningsvis.


Du skyddar därför ditt varumärke enklast och till lägst kostnad genom att ansöka om varumärkesregistrering. En bra början kan vara en svensk varumärkesregistrering men har du planer att gå internationellt med din verksamhet kan en gemenskapsregistrering vara väl värt att undersöka direkt. 

Hos Varumärkesombudet får du bra råd om vad som kan vara passande för just ditt varumärke och du kan även få hjälp med en förundersökning för att se om något liknande ditt namn eller märke redan registrerats. Kontakta oss här.

måndag 7 april 2014

TRADEMARK CLEARINGHOUSE (TMCH) - något nytt för dig som är innehavare av varumärke

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) som är ytterst ansvarig för bland annat domännamnssystemet (DNS) har beslutat att utöka domännamnssystemet med nya toppdomäner (New gTLD).

För att hjälpa rättighetshavare att skydda sina varumärken på internet när nya toppdomäner lanseras, s.k. gTLD eller "generic Top-Level Domain" har ICANN instiftat det s.k. Trademark Clearinghouse (TMCH).

Trademark Clearinghouse (TMCH) är alltså en databas med uppgift om bland annat rättighetshavare och deras varumärken och underlättar registrering av nya toppdomäner för dessa.

Är du innehavare av ett varumärke kan du anmäla ditt varumärke till Trademark Clearinghouse (TMCH) och då vara först med att registrera ditt varumärke under nya toppdomäner som skall lanseras.

Vill du har mer information kan du läsa vad ICANN skriver om Trademark Clearingshouse (TMCH) här.

Vill du ha hjälp med din ansökan om registrering av ditt varumärke till Trademark Clearinghouse (TMCH)? Kontakta hos här.

tisdag 1 april 2014

Därför skall man ha rätt uppgifter på varumärkets innehavare och ombud i varumärkesregistren

I tidningen BRANDNEWS (Årgång 24, Nr 4, sid 8) går det att läsa om att den etablerade tidningen Affärsvärlden inte förnyat sitt varumärke "Affärsvärlden" och förlorat det varpå en privatperson lyckats registrera samma varumärke.

Varumärket som var registrerat sedan 1996 hade nämligen inte förnyats trots påminnelser från Patent- och registreringsverket.

Historien visar på att det är mycket viktigt att se över sin varumärkesportfölj så att ändrade företagsuppgifter och nya ombudsuppgifter registreras hos varumärkesmyndigheterna. På så sätt är varumärkesregistren alltid uppdaterade och misstag undviks.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke? Kontakta oss.

Källa: BRANDNEWS, Årgång 24, Nr 4, 2014.