onsdag 30 september 2015

Varumärken i Kanada

Från och med den 14 september 2015 är det möjligt att söka Kanadensiska varumärken via databasen TMview.

41 länder har gjort sina varumärkesregister tillgängliga via TMview. Du finner sökmotorn här.

Källa: PRV:s nyhetsbrev oktober 2015

fredag 25 september 2015

Varför skall jag registrera mitt varumärke här och i utlandet? När är det bäst att göra det?


Det är mycket viktigt att du så tidigt som möjligt tänker över vilket varumärke du vill använda. Du bör ansöka om att registrera varumärke redan i samband med att du registrerar din firma eftersom firmaregistrering och varumärkesregistrering är två olika saker. Firman ger dig skydd för det näringskännetecken du använder i kontakt med andra företag och privatpersoner medan varumärket ger dig skydd för varukännetecknet som du marknadsför din vara eller tjänst under. Registrerar du ditt varumärke kan du sätta stopp för andra som - medvetet eller omedvetet - ligger nära och kan störa din verksamhet.

Så snart du har grundskyddet klart, det vill säga att du har skyddat varumärket i de länder du faktiskt använder varumärket och/eller där du inom kort kommer att använda varumärket är det mycket viktigt att fundera på nästa steg för din expansion och registrera varumärke internationellt Har du exempelvis tänkt expandera till USA och varumärket redan är upptaget kan det bli en dyrköpt historia. Inte bara med tanke på att du kanske måste byta varumärke utan också på de stora skadeståndsbelopp som döms ut vid varumärkesintrångsmål.

Mitt råd som varumärkesombud är att du redan i samband med att du registrerar sin firma har en klar varumärkesstrategi för ditt varumärkesskydd. Ring mig så förklarar jag hur du skall göra.

"Jag är mycket nöjd med Varumärkesombudet. Vid registreringen av Okaymaker i EU och USA har jag hela tiden fått professionell och snabb hjälp av Varumärkesombudet.

Niklas Nilsson, VD på Okaymaker AB

onsdag 23 september 2015

Global Innovation Index 2015: Sverige är ett utav de fem mest innovativ länderna i världen

Sverige, Schweiz, Storbritannien, Nederländerna och USA är världens fem mest innovativa länder enligt "Global Innovation Index 2015".

Så här skriver WIPO:s generaldirektör i samband med publiceringen:

"Innovation holds far-reaching promise for spurring economic growth in countries at all stages of development. However, realizing this promise is not automatic. (...) Each nation must find the right mix of policies to mobilize the innate innovative and creactive potential in their economies".

Du kan läsa hela pressmeddelandet här.

Vill du ha hjälp att skydda din innovation med varumärkesskydd och/eller mönsterskydd? Kontakta oss här så hjälper vi dig.

söndag 20 september 2015

FIKASTUND kan registreras som varumärke

Patent- och registreringsverket (PRV) ansåg att varumärket FIKASTUND saknade för registrering erforderlig särskiljningsförmåga bland annat för varorna bakverk och småkakor. PRV ansåg att märket i förhållande till dessa varor anger den avsedda användningen varför den berörda målgruppen huvudsakligen kommer att uppfatta varumärket som beskrivande till sin natur och inte som en uppgift om det kommersiella ursprunget. Däremot ansåg PRV att varumärket kunde registreras för varor som inte är tillredda, till exempel gryner, essenser och pulver, eftersom sambandet med märkesordet inte är så direkt och konkret så att det betecknas som beskrivande. Eftersom Patentbesvärsrätten (PBR) delar PRV:s bedömning avslog PBR innehavarens överklagande.

Vill du ha hjälp att registrera varumärke? Vi hjälper till med ditt varumärkesskydd. Kontakta oss här.

Rättfallsnummer: PBR 15-011
Källa: Blendow Lexnova

måndag 14 september 2015

”Klassiker” inget varumärkesintrång i ”En Svensk Klassiker”

Innehavaren till det registrerade varumärket ”En Svensk Klassiker” yrkade på förbud för ett annat företag att använda varumärkena ”Klassikern” och ”Malmöklassikern” för idrottslopp. 

Malmö tingsrätt fann att käranden hade ensamrätt till varumärket ”En Svensk Klassiker” men domstolen fann att det inte förelåg någon ensamrätt till delen ”Klassikern” då ordet ansågs vara beskrivande och saknade särskiljningsförmåga. 

Något varumärkesintrång var det inte fråga om då någon förväxlingsrisk inte ansågs föreligga.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke? Vi hjälper dig med ditt varumärkesskydd. Kontakta oss här.

Rättsfallsnummer T 1632-14 
Källa: Blendow Lexnova