måndag 14 september 2015

”Klassiker” inget varumärkesintrång i ”En Svensk Klassiker”

Innehavaren till det registrerade varumärket ”En Svensk Klassiker” yrkade på förbud för ett annat företag att använda varumärkena ”Klassikern” och ”Malmöklassikern” för idrottslopp. 

Malmö tingsrätt fann att käranden hade ensamrätt till varumärket ”En Svensk Klassiker” men domstolen fann att det inte förelåg någon ensamrätt till delen ”Klassikern” då ordet ansågs vara beskrivande och saknade särskiljningsförmåga. 

Något varumärkesintrång var det inte fråga om då någon förväxlingsrisk inte ansågs föreligga.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke? Vi hjälper dig med ditt varumärkesskydd. Kontakta oss här.

Rättsfallsnummer T 1632-14 
Källa: Blendow Lexnova