torsdag 26 juni 2014

Varumärkena JELZIN och JELZIN VODKA ansågs inte uppfattas som annans egenartade efternamn

Patent- och registreringsverket (PRV) godkände inte de internationella varumärkesregistreringarna JELZIN och JELZIN VODKA i figur i Sverige, registrerade för bland annat vodka, eftersom PRV ansåg att de uppenbarligen syftar på den allmänt kände ryske politikern och presidenten Boris Jeltsin som avled 2007. Märkena ansågs därmed uppfattas som någon annans allmänt kända namn. Ärendet överklagades till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR gjorde dock en annan bedömning än PRV och framförde att utredningen i målet inte gav stöd för att det fanns några bärare i Sverige med efternamnet Jelzin. Av den anledningen fanns det inget hinder mot registreringarna på den grunden att märkena innehåller något som kan
uppfattas som annans egenartade efternamn.

Vill du ha hjälp att registrera varumärke? Vi hjälper dig med ditt varumärke. Kontakta oss här.

Rättsfall: PBR Mål nr 12-130 och 12-133 (17 december 2013).
Källa: Blendow Lexnova

torsdag 5 juni 2014

Att ansöka om klassrubriker i USA täcker inte alla varor och tjänster ingående i klassen


Den 31 januari 2014 kom ett beslut (In re Fiat Group Marketing & Corporate Communications S. p. A., Serial No. 79/099,154 (TTAB) som påverkar hur en varumärkesansökan i USA skall utformas.

Det är i och för sig vanligt att USPTO kräver en mer preciserad varu- och tjänsteförteckning när en ansökan om nationellt varumärkesskydd i USA är baserat på en internationell ansökan via Madridsystemet eller en nationell ansökan där klassrubriken är angiven. Men i och med det nya rättsfallet kommer än högre krav ställas på hur varu- och tjänsteförteckningen utformas. 

Det är därför rekommenderat att tänka på hur förteckningen utformas redan vid det första ansökningstillfället som sedan skall ligga till grund för en ansökan i USA. 

Vill du veta mer om att ansöka om varumärkesskydd i USA? Kontakta oss. Vi hjälper dig att registrera varumärke.

Källa: Hynak & Associates, P.C.