torsdag 26 juni 2014

Varumärkena JELZIN och JELZIN VODKA ansågs inte uppfattas som annans egenartade efternamn

Patent- och registreringsverket (PRV) godkände inte de internationella varumärkesregistreringarna JELZIN och JELZIN VODKA i figur i Sverige, registrerade för bland annat vodka, eftersom PRV ansåg att de uppenbarligen syftar på den allmänt kände ryske politikern och presidenten Boris Jeltsin som avled 2007. Märkena ansågs därmed uppfattas som någon annans allmänt kända namn. Ärendet överklagades till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR gjorde dock en annan bedömning än PRV och framförde att utredningen i målet inte gav stöd för att det fanns några bärare i Sverige med efternamnet Jelzin. Av den anledningen fanns det inget hinder mot registreringarna på den grunden att märkena innehåller något som kan
uppfattas som annans egenartade efternamn.

Vill du ha hjälp att registrera varumärke? Vi hjälper dig med ditt varumärke. Kontakta oss här.

Rättsfall: PBR Mål nr 12-130 och 12-133 (17 december 2013).
Källa: Blendow Lexnova