måndag 27 april 2009

Endagskonferens om Immaterialrätt för små och medelstora företag! Konferens i Bryssel 27 april 2009

Konferensen om immaterialrätt för små och medelstora företag hölls i Bryssel den 27 april 2009.

Under denna dag behandlades företagens immaterialrätt som en absolut konkurrensfördel och rapporten "Strengthening the IPR enforcement of EU industry and SMEs" diskuterades.

Små och medelstora företags konkurrens, kreativitet och innovativa förmåga är särskilt hotad av förfalskning och kopiering av sina rättigheter. Det råder nämligen stor osäkerhet bland dessa företag hur man skyddar sig mot intrång.

Oftast saknar små och medelstora företag både resurser och kunskap hur man skall agera när man får kännedom om falska produkter och många gånger är företagens uppfattning att det är omöjligt att komma åt.

Det rådande ekonomiska läget gör det än mer angeläget att råda bot på detta förhållande. Konsumenters förtroende, skatteintäkter, sysselsättning samt även företagens hela existens står på spel när produkter förfalskas och kopieras.

Rapporten "Strengthening the IPR enforcement of EU industry and SMEs" innehåller rekommendationer för medlemsländerna hur man stödjer små och medelstora företag i att förbättra sitt skyddet för sina immateriella rättigheter och beskriver åtgärder att vidta.

torsdag 23 april 2009

Nytt rekord för internationella varumärkesregistreringar 2008!

Nytt rekord för antalet internationella registreringar 2008!

Det blev ett rekordår för WIPO (World Intellectual Property Organization) när det gäller antalet internationella varumärkesansökningar. Rekordet var hela 42 075 ansökningar för de 84 medlemsländerna som ingår i det s.k. Madridsystemet.

Tyska ansökningar toppade listan av inlämningar för 16:e gången, följt av Frankrike, USA, EU, Schweiz, Italien, Benelux, Kina, Japan och Österrike. Kina förlev det med designerade landet i internationella varumärkesansökningar följt av Ryssland vilket reflekterar det ökade intresset hos företag att verka i dessa länder.

Francis Gurry, WIPO's Generaldirektör, framhöll att den fortsatta ökningen av användningen av det internationella varumärkessystemet visar på betydelsen varumärken har för företag.

Varumärken spelar en huvudroll i att skapa konsumentförtroende, en viktig faktor för företag som står inför de utmaning det rådande ekonomiska läget ger."

Varumärken är en förutsättning för företag att bygga och behålla dess rykte inom marknadssegmentet och adderar värde i kommersiella handlingar.

"Även i ekonomiskt svåra tider anser företag att varumärken är en effektivt investering i rykte och långsiktig hållbarhet", tillägger Gurry.

onsdag 22 april 2009

Statistik för gemenskapsvarumärken - Mars 2009

Statistik från OHIM (Europeiska varumärkesmyndigheten) angående gemenskapsansökningar (CTM) för mars månad 2009.

Erhållna CTM ansökningar

7 709

Publicerade CTM ansökningar

4 315

Registrerade CTM varumärken

2 586

CTM förnyesleansökningar

2 070

tisdag 21 april 2009

OHIM sänker avgifterna!

Från och med 1 maj 2009 sänker OHIM sina officiella avgifter med 40%.

Åtgärden är till för att hjälpa företagare, särskilt små och medelstora företag (s.k. SME) att skydda sina immateriella rättigheter.

Nu finns det definitivt ingen anledningen att vänta med att söka varumärkesskydd för dina varumärken.

Internationella IP Dagen - 26 april 2009

World Intellectual Property Day

26 april 2009

Årets Internationella IP Dag infaller den 26 april. Fokus vid årets immaterialrättsdag är miljövänliga innovationer!
WIPO, d.v.s. World Intellectual Property Organization understryker vikten av att bidra till ett balanserat immaterialrättsligt system som stimulerar skapandet av rena teknologier och gynna miljövänlig design. Målet är att skapa produkter som är ekologiskt hållbara från början till slut. Även s.k. green branding är ett viktigt verktyg för att ge företag konkurrensfördelar.