onsdag 22 april 2009

Statistik för gemenskapsvarumärken - Mars 2009

Statistik från OHIM (Europeiska varumärkesmyndigheten) angående gemenskapsansökningar (CTM) för mars månad 2009.

Erhållna CTM ansökningar

7 709

Publicerade CTM ansökningar

4 315

Registrerade CTM varumärken

2 586

CTM förnyesleansökningar

2 070