torsdag 23 april 2009

Nytt rekord för internationella varumärkesregistreringar 2008!

Nytt rekord för antalet internationella registreringar 2008!

Det blev ett rekordår för WIPO (World Intellectual Property Organization) när det gäller antalet internationella varumärkesansökningar. Rekordet var hela 42 075 ansökningar för de 84 medlemsländerna som ingår i det s.k. Madridsystemet.

Tyska ansökningar toppade listan av inlämningar för 16:e gången, följt av Frankrike, USA, EU, Schweiz, Italien, Benelux, Kina, Japan och Österrike. Kina förlev det med designerade landet i internationella varumärkesansökningar följt av Ryssland vilket reflekterar det ökade intresset hos företag att verka i dessa länder.

Francis Gurry, WIPO's Generaldirektör, framhöll att den fortsatta ökningen av användningen av det internationella varumärkessystemet visar på betydelsen varumärken har för företag.

Varumärken spelar en huvudroll i att skapa konsumentförtroende, en viktig faktor för företag som står inför de utmaning det rådande ekonomiska läget ger."

Varumärken är en förutsättning för företag att bygga och behålla dess rykte inom marknadssegmentet och adderar värde i kommersiella handlingar.

"Även i ekonomiskt svåra tider anser företag att varumärken är en effektivt investering i rykte och långsiktig hållbarhet", tillägger Gurry.