tisdag 21 april 2009

Internationella IP Dagen - 26 april 2009

World Intellectual Property Day

26 april 2009

Årets Internationella IP Dag infaller den 26 april. Fokus vid årets immaterialrättsdag är miljövänliga innovationer!
WIPO, d.v.s. World Intellectual Property Organization understryker vikten av att bidra till ett balanserat immaterialrättsligt system som stimulerar skapandet av rena teknologier och gynna miljövänlig design. Målet är att skapa produkter som är ekologiskt hållbara från början till slut. Även s.k. green branding är ett viktigt verktyg för att ge företag konkurrensfördelar.