måndag 26 april 2010

WIPO presenterar ny logga!

Idag presenterade WIPO dess nya logotyp. Den 26 April 2010 är ett datum som markerar 40-årsdagen av ikraftträdandet av WIPO-konventionen och 10-årsdagen av World Intellectual Property Day.

Den nya logotypen är grunden för en ny visuell identitet för organisationen. Den är också i linje med den nya inriktningen som vidtas för att hålla jämna steg med den snabba utvecklingen av immateriella rättigheter under 2000-talet.

Den nya logotypen speglar organisationens dynamik och innovativa anda och är en stark symbol för WIPO:s förnyelse och strategiska omorientering. Den bygger på en grafisk återgivning av WIPO:s högkvarter och den blå färgen speglar kopplingen med FN. De sju böjda linjerna representerar de sju immaterialrättsliga elementen som anges i WIPO: s konvention.

Loggan hittar ni på http://www.wipo.int

Källa: WIPO.int

http://www.varumarkesombudet.se/

onsdag 21 april 2010

.canon - det första företaget att registrera en egen toppdomän

Företaget Canon blir först ut med att registrera en helt ny toppdomän, nämligen .canon.

Detta är möjligt efter den vidareutveckling och liberaliseringen av adressrymden som ICANN -Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, genomfört.

ICANN har även meddelat att det är möjligt att registrera organisationsnamn, varumärken och geografiska platser som toppdomäner.

Canon Inc. blir alltså först med att använda det nya systemet och har satt igång anpassningen till den nya toppdomänen. Arbete förutspås vara klart under andra halvan av 2011.

Källa: Brandnews Årgång 20 Nr 8 2010.

http://www.varumarkesombudet.se/måndag 12 april 2010

Bloggsfären - en viktig juridisk informationsskälla

Förr fick allmänheten information om juridiska ämnen och händelser genom de traditionella medierna såsom tidningar, radio och TV. Idag är konkurrensen stor från bloggar och andra sociala medier. Särskilt den yngre generationen ser det som sin givna informationskälla.

Inte nog med det, bloggsfären har på kort tid visat sig vara en så stor samhällelig påverkansfaktor att man ibland talar om den fjärde statsmakten. Den har alltså ersatt de traditionella medierna på många områden och får större och större makt.

När bloggare tar upp rättsfrågor får man en inblick i och en direktkontakt med var som upprör människor och hur Sveriges Domstolar kan uppfattas ur ett medborgerligt perspektiv, säger Mari Heidenborg, som är chefsrådman vid Solna tingsrätt och ordförande i mediegruppen.

Hon menar också att även om bloggar många gånger kan ses som en sörja av löst tyckande så är det en realitet som man måste förhålla sig till. Och även om de flesta människor inte anser sig vara intresserade av rättsfrågor, så är det många som ändå tar del av det som skrivs kring detta i de sociala medierna.

Källa: Domkretsen Nr 1 2010.

http://www.varumarkesombudet.se/

tisdag 6 april 2010

Ipredlagen - ett misslyckande?

För ett år sedan, den 1 april 2009, trädde den omdiskuterade fildelningslagen ikraft. Regeringen gjorde bedömningen att mellan 400-800 ansökningar skulle lämnas in under 2009. Men verkligheten visar något annat. Endast fem ansökningar har lämnats in under det gångna året.

Ett utav dessa fall hade inget med Ipred att göra och i ett annat fall drog privatpersonen som stod bakom ansökan tillbaka den. Det ger alltså endast tre ansökningar på ett år.

Kammarrättslagmannen Helena Jäderblom som har fått i uppdrag att utvärdera lagen fram till sommaren 2012 säger till Svenska Dagbladet att hon själv är överraskad över de få antal ansökningar som kommit in.

Upphovsrättsorganisationerna tycker dock att lagen varit en framgång trots att antal ärenden varit få. De menar också att den har haft en avskräckande effekt och lett till att den olagliga fildelningen minskat.

Det står dock klart att den illegala fildelningen av material som är upphovsrättsligt skyddat har minskat, men hur stor den har varit beror på vem du frågar. Men trots minskningen har inte attityden till fildelning förändrats.

Källa: SvD torsdag 1 april 2010

http://www.varumarkesombudet.se/