tisdag 6 april 2010

Ipredlagen - ett misslyckande?

För ett år sedan, den 1 april 2009, trädde den omdiskuterade fildelningslagen ikraft. Regeringen gjorde bedömningen att mellan 400-800 ansökningar skulle lämnas in under 2009. Men verkligheten visar något annat. Endast fem ansökningar har lämnats in under det gångna året.

Ett utav dessa fall hade inget med Ipred att göra och i ett annat fall drog privatpersonen som stod bakom ansökan tillbaka den. Det ger alltså endast tre ansökningar på ett år.

Kammarrättslagmannen Helena Jäderblom som har fått i uppdrag att utvärdera lagen fram till sommaren 2012 säger till Svenska Dagbladet att hon själv är överraskad över de få antal ansökningar som kommit in.

Upphovsrättsorganisationerna tycker dock att lagen varit en framgång trots att antal ärenden varit få. De menar också att den har haft en avskräckande effekt och lett till att den olagliga fildelningen minskat.

Det står dock klart att den illegala fildelningen av material som är upphovsrättsligt skyddat har minskat, men hur stor den har varit beror på vem du frågar. Men trots minskningen har inte attityden till fildelning förändrats.

Källa: SvD torsdag 1 april 2010

http://www.varumarkesombudet.se/