måndag 12 april 2010

Bloggsfären - en viktig juridisk informationsskälla

Förr fick allmänheten information om juridiska ämnen och händelser genom de traditionella medierna såsom tidningar, radio och TV. Idag är konkurrensen stor från bloggar och andra sociala medier. Särskilt den yngre generationen ser det som sin givna informationskälla.

Inte nog med det, bloggsfären har på kort tid visat sig vara en så stor samhällelig påverkansfaktor att man ibland talar om den fjärde statsmakten. Den har alltså ersatt de traditionella medierna på många områden och får större och större makt.

När bloggare tar upp rättsfrågor får man en inblick i och en direktkontakt med var som upprör människor och hur Sveriges Domstolar kan uppfattas ur ett medborgerligt perspektiv, säger Mari Heidenborg, som är chefsrådman vid Solna tingsrätt och ordförande i mediegruppen.

Hon menar också att även om bloggar många gånger kan ses som en sörja av löst tyckande så är det en realitet som man måste förhålla sig till. Och även om de flesta människor inte anser sig vara intresserade av rättsfrågor, så är det många som ändå tar del av det som skrivs kring detta i de sociala medierna.

Källa: Domkretsen Nr 1 2010.

http://www.varumarkesombudet.se/