måndag 25 juni 2012

Rekordmånga internationella varumärkesansökningar via WIPO

Rekordmånga internationella ansökningar lämnades in via WIPO (World Intellectual Property Organization) under 2011.

Mer än hälften av alla sökanden kom från EU ( ca 57%).

Kina var det land som var populärast bland valda länder.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke internationellt? Kontakta oss så kan vi berätta mer hur vi kan hjälp dig.


Källa: WIPO, SME:s Newsletter May 2012

fredag 15 juni 2012

Listan på ansökta toppdomäner har offentliggjorts - har någon annan registrerat ditt varumärke som toppdomän?

I ett tidigare inlägg skrev vi om att det fram till den 30 maj 2012 var möjligt att registrera nya generiska toppdomäner.

Företag och organisationer har alltså kunnat ansöka om att registrera sitt varumärke som toppdomän. Vi nämnde också risken att ansökningsförfarandet öppnar upp för att någon annan än varumärkesinnehavaren ansöker om att registrerar ett varumärke som toppdomän.

Nu har alltså listan på dessa nya toppdomäner offentliggjorts och det är därför bra att kontrollera att ingen annan ansökt om registrering av ditt varumärke som toppdomän. Skulle det ha skett bör du invända mot ansökan.

Listan på nya toppdomäner hittar du här och information hur du invänder mot toppdomäner hittar du här (under Module 3 Objection Procedures).

Vill du ha hjälp med varumärken och domännamn? Kontakta oss så berättar vi vilka domännamnstjänster vi erbjuder.

Varumärket SUNDSVALLS GATUFEST gick inte att registrera

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för figurmärket SUNDSVALLS GATUFEST sökt i klass 41 för bland annat underhållning och kulturverksamhet.

PRV ansåg att varumärket saknade särskiljningsförmåga eftersom märket angav arten och det geografiska ursprunget för bland annat underhållning och kulturverksamhet.

Inte heller ansåg PRV att den figurativa utformningen var tillräckligt särpräglad för att märket skulle anses ha någon figurativ särskiljningsförmåga och därmed kunna registreras som varumärke.

Sökanden överklagade PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR). Men då PBR delade PRV:s uppfattning avslogs överklagan. Dessutom ansågs det inte visat att märket blivit känt genom användning.

Sökanden valde återigen att överklaga men då den sista instansen, Högsta förvaltningsdomstolen, valde att inte meddela prövningstillstånd står PBR:s avgörande fast.

Vill du ha hjälp med ditt varumärke så att du slipper stöta på patrull? Vi hjälper dig med din ansökan och ser till ditt varumärke registreras. Läs mer om att registrera varumärke eller kontakta oss

Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen 6995-11
Källa: Blendow Lexnova

torsdag 7 juni 2012

Varumärkesintrång att importera CONVERSE

En man dömdes i Stockholms tingsrätt för varumärkesintrång efter att ha importerat 20 par skor som var försedda med identiska varumärken tillhörande Converse Inc.

Mannen hade dock inte hämtat ut försändelsen eller bjudit ut dem till försäljning. Men då mannen inte hade tillstånd att importera varorna med Converse varumärke på samt att syftet med importen var att använda skorna i näringsverksamhet utgjorde handlandet varumärkesintrång.

Mannen förbjöds därmed vid vite om 50 000 kr att sälja skor med Converse Inc:s varumärken på samt dömdes att betala 10 000 kr i ersättning till Converse Inc.

Rättsfall: Mål nr. T 16150-11
Källa: Blendow Lexnova

Filippinerna med i den internationella överenskommelsen om varumärkesskydd (Madridsystemet)

Filippinerna har har gått med i Madridsystemet för internationellt varumärkesskydd.

Det innebär att du från och med den 25 juli 2012 kan välja Filippinerna i din ansökan om internationellt varumärkesskydd istället för att göra en nationell ansökan i landet.

En fördel är att du slipper betala ombudsarvoden i Filippinerna.

Vill du ha mer information eller hjälp med att ansöka om internationellt varumärkesskydd? Kontakta oss så hjälper vi gärna till!

Käll: Information Notice No. 9/2012, WIPO