måndag 25 juni 2012

Rekordmånga internationella varumärkesansökningar via WIPO

Rekordmånga internationella ansökningar lämnades in via WIPO (World Intellectual Property Organization) under 2011.

Mer än hälften av alla sökanden kom från EU ( ca 57%).

Kina var det land som var populärast bland valda länder.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke internationellt? Kontakta oss så kan vi berätta mer hur vi kan hjälp dig.


Källa: WIPO, SME:s Newsletter May 2012