torsdag 7 juni 2012

Varumärkesintrång att importera CONVERSE

En man dömdes i Stockholms tingsrätt för varumärkesintrång efter att ha importerat 20 par skor som var försedda med identiska varumärken tillhörande Converse Inc.

Mannen hade dock inte hämtat ut försändelsen eller bjudit ut dem till försäljning. Men då mannen inte hade tillstånd att importera varorna med Converse varumärke på samt att syftet med importen var att använda skorna i näringsverksamhet utgjorde handlandet varumärkesintrång.

Mannen förbjöds därmed vid vite om 50 000 kr att sälja skor med Converse Inc:s varumärken på samt dömdes att betala 10 000 kr i ersättning till Converse Inc.

Rättsfall: Mål nr. T 16150-11
Källa: Blendow Lexnova