fredag 15 juni 2012

Varumärket SUNDSVALLS GATUFEST gick inte att registrera

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för figurmärket SUNDSVALLS GATUFEST sökt i klass 41 för bland annat underhållning och kulturverksamhet.

PRV ansåg att varumärket saknade särskiljningsförmåga eftersom märket angav arten och det geografiska ursprunget för bland annat underhållning och kulturverksamhet.

Inte heller ansåg PRV att den figurativa utformningen var tillräckligt särpräglad för att märket skulle anses ha någon figurativ särskiljningsförmåga och därmed kunna registreras som varumärke.

Sökanden överklagade PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR). Men då PBR delade PRV:s uppfattning avslogs överklagan. Dessutom ansågs det inte visat att märket blivit känt genom användning.

Sökanden valde återigen att överklaga men då den sista instansen, Högsta förvaltningsdomstolen, valde att inte meddela prövningstillstånd står PBR:s avgörande fast.

Vill du ha hjälp med ditt varumärke så att du slipper stöta på patrull? Vi hjälper dig med din ansökan och ser till ditt varumärke registreras. Läs mer om att registrera varumärke eller kontakta oss

Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen 6995-11
Källa: Blendow Lexnova