tisdag 28 februari 2012

Företag fick sitt mönsterskydd för en sportflaska upphävt

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en invändning om upphävande av ett mönsterskydd för en sportflaska. Företaget Emballator Mellerud Plast AB stod bakom invändningen av mönsterregistreringen och ansåg att det var för likt deras tidigare registrerade mönster.

PRV ansåg i sin bedömning att det mot bakgrund av det stora variationsutrymme som funnits vid utformningen av sportflaskan att mönstret inte frånskilde sig åt så att helhetsintrycket för en kunnig användare skiljde sig väsentligen åt. Mönsterregistreringen ansågs därmed inte särpräglat och upphävdes.  

Innehavaren till mönstret, Keback AB, överklagande PRV.s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR inledde sitt domskäl med att framföra att det variationsutrymme som finns vid framtagandet av mönster skall beaktas för att avgöra frågan om särprägel. Variationsutrymmet kan vara begränsat beroende på mönstertätheten i en viss bransch eller om produkten i sig inte tillåter så många variationer.

Efter en sammantagen bedömning fann PBR att de formelement som var avgörande för mönsternas helhetsintryck var i huvudsak utformad på samma sätt. Av den anledningen var kravet på särprägel inte uppfyllt och mönsterregistreringen upphävdes.

Rättfallsnr: PBR Mål  nr. 11-039
Källa: BlendowLexnova

torsdag 23 februari 2012

iPad kan inte längre säljas i Kina på grund av varumärkesintrång?

En domstol i Kina har beordrat en lokal Apple-återförsäljare att sluta sälja iPad i en av sina butiker i staden Huizhou eftersom det ansågs utgöra varumärkesintrång i den varumärkesrättighet tillhörande det kinesiska företaget Proview.

Det kinesiska företaget Proview anser sig nämligen äga rätten till varumärket iPad i Kina och kräver nu 400 miljoner dollar (cirka 2,67 miljarder kronor) i skadestånd av Apple för varumärkesintrång.

Proview hävdar att de äger rätten till varumärket iPad eftersom de registrerade varumärket 2001. Även om Apple köpte rättigheten till varumärket 2009 anser Proview att köpet endast omfattande rättigheten i Taiwan och inte Kina.

Det är dock inte klart huruvida säljstoppet av iPad kommer att utfärdas utanför Huizhou och därmed inkludera hela Kina.

Vill du undvika framtida rättsliga tvister om ditt varumärke? Läs mer om varumärken eller kontakta oss.

Källa: IDG News, idg.se, 21 februari 2012.

tisdag 21 februari 2012

Fettisdagen idag: kan man få skydd för ett semmelrecept?

Idag ställer sig Anna Fanqvist, som är kommunikatör på Patent- och registreringsverket frågan på PRVbloggen om det är möjligt att få skydd för ett recept - med tanke på Fettisdagen som infaller idag.

Kontentan av inlägget är att ett recept som sådant inte går att skydda men att det ändock finns möjlighet att erhålla upphovsrättsskydd för vissa typer av recept.

Anna Fanqvist skriver;

"Om receptet är tillräckligt originellt skrivet (med fantasifulla och litterära formuleringar t.ex.) kan det vara ett verk i upphovsrättslagens mening och därmed skyddas av upphovsrätt". (Lär mer här.)

Vi på Varumärkesombudet tycker också det är intressant och skall skynda till närmaste bageri.

Smaklig Fettisdag!

tisdag 14 februari 2012

Vill du byta efternamn och det finns hinder? Då tar det stopp vid fjärde generationen

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en ansökan om namnbyte till von Mentzer. PRV framförde att namnbytet inte kunde godkännas eftersom det bland annat var förväxlingsbart med tidigare existerande efterman och firmor. Inte heller förelåg det några synnerliga skäl som gjorde att namnbytet kunde godkännas.

Sökanden överklagade dock PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR framhöll att eftersom von Mentzer förekom som efternamn i Sverige krävdes det alltså synnerliga skäl för att namnbytet skulle godkännas. PBR angav att omständigheter som kan utgöra synnerliga skäl är anknytning till viss släkt. Det innebär alltså att anknytning finnas om namnet burits i rakt uppstigande led senast inom den fjärde generationen från sökanden räknat eller om sökanden tillhör en adlig släkt som bär namnet.

Eftersom det framgick av utredningen att von Mentzer burits inom den sjunde generationen och att det inte var visat att släkten var adlig uppfylldes inte något utav de synnerliga skälen. PBR biföll därför inte överklagan.

Rättfallsnr: PBR Mål nr.11-091
Källa: Blendow Lexnova

onsdag 8 februari 2012

Hur många svenskar kan idag nämna ett världsberömt kinesiskt varumärke?

Citatet är hämtat ur artikeln "Det håller inte, Kina" skriven av Jan Malmgren och publicerad  i SvD Näringsliv den 5 februari 2012.

Malmgren skriver om Kina som är den klarast lysande stjärnan i världsekonomin. Men utvecklingen går för fort fram och har blivit ett problem i Kina. Kvalitén släpar nämligen efter.

Exempelvis nämner Malmgren incidenten i juni 2009 då ett hus kollapsar på grund av byggslarv. En händelse som inte verkar vara helt ovanligt i Kina. Inte heller verkar det vara ovanligt med  nybyggda och trasiga motorvägar, flygplatser med lösa betongfundament på startbanan eller schampon som stelnar i plastflaskor.

Malmgren pekar på en intressant historisk paradox då Kina gjort sig känt för yttersta kvalitet i de produkter som tillverkats. Exempelvis på världsberömda varor är kinesiskt porslin, siden och möbler. Men vad händer med det kinesiska varumärket om kvalitén blir sämre?

Som med alla varumärken måste det finnas ett långsiktigt varumärkesarbete som ser till att varumärkets status behålls. Ett varumärkes renommé är inte skrivet i sten och kan raseras. Det är viktigt att Kina skyndar långsamt, vem vill annars köpa ett schampo vars innehåll stelnat i flaskan?

Källa: SvD Näringsliv söndag 5 februari 2012.

onsdag 1 februari 2012

Ändrade priser för att ansöka om internationellt varumärkesskydd i Sverige

Från och med den 21 februari 2012 kostar det 258 CHF (ca 1 981 SEK) att ansöka om svenskt varumärkesskydd i en klass i en internationell varumärkesansökan.

Kostnaden att ansöka om svenskt varumärkesskydd för varje extra klass i en internationell varumärkesansökan kommer att kosta 122 CHF (ca 937 SEK).

Observera att dessa priser gäller när du väljer (designerar) Sverige i en internationellt varumärkesansökan, d.v.s. när du söker internationellt varumärkesskydd och inte när du ansöker om nationellt varumärkesskydd i Sverige.

Källa: Information Notice No. 2/2012,  WIPO (World Intellectual Porperty Organization)