onsdag 8 februari 2012

Hur många svenskar kan idag nämna ett världsberömt kinesiskt varumärke?

Citatet är hämtat ur artikeln "Det håller inte, Kina" skriven av Jan Malmgren och publicerad  i SvD Näringsliv den 5 februari 2012.

Malmgren skriver om Kina som är den klarast lysande stjärnan i världsekonomin. Men utvecklingen går för fort fram och har blivit ett problem i Kina. Kvalitén släpar nämligen efter.

Exempelvis nämner Malmgren incidenten i juni 2009 då ett hus kollapsar på grund av byggslarv. En händelse som inte verkar vara helt ovanligt i Kina. Inte heller verkar det vara ovanligt med  nybyggda och trasiga motorvägar, flygplatser med lösa betongfundament på startbanan eller schampon som stelnar i plastflaskor.

Malmgren pekar på en intressant historisk paradox då Kina gjort sig känt för yttersta kvalitet i de produkter som tillverkats. Exempelvis på världsberömda varor är kinesiskt porslin, siden och möbler. Men vad händer med det kinesiska varumärket om kvalitén blir sämre?

Som med alla varumärken måste det finnas ett långsiktigt varumärkesarbete som ser till att varumärkets status behålls. Ett varumärkes renommé är inte skrivet i sten och kan raseras. Det är viktigt att Kina skyndar långsamt, vem vill annars köpa ett schampo vars innehåll stelnat i flaskan?

Källa: SvD Näringsliv söndag 5 februari 2012.