måndag 28 februari 2011

Använd ditt varumärke - då klarar du dig ifrån hävning

Det är viktigt att använda ditt varumärke så som du har registrerat varumärket. Använder du inte varumärket så som du har registrerat det gör du inte s.k. verkligt bruk av ditt varumärke och då kan det hävas. Ett företag som klarade sig från en hävningstalan var Aredal Foam Systems Handelsbolag som blivit stämda av det tyska bolaget FireDos GmbH.

FireDos GmbH yrkade nämligen i Tingsrätten att Aredal Foam Systems Handelsbolags svenska varumärkesregistrering av FireDos skulle hävas då Aredal inom en period av fem år i följd inte hade gjort verkligt bruk av varumärket samt att Aredal inte heller haft giltiga skäl för att inte använda varumärket.

Tingsrätten ansåg att Aredal inte använt sitt varumärke men Hovrätten fann att det svenska bolaget gjort verkligt bruk av varumärket vid försäljning av brandskyddsutrustning. På så sätt klarade sig varumärkesregistreringen från hävningsanspråk och lever vidare idag.

Källa: Blendow Lexnova, HovR T 7114-08.

tisdag 22 februari 2011

Så biter man på kopior i Kina: Varumärkesskydd!

Kina är officiellt världens näst största ekonomi och också känt för att vara piratkopians stora land. Exempelvis finns märket Lovol som använder sig av liknande typsnitt som Volvo. Men att det bara är storföretagen som har problem stämmer inte.

EU:s "helpdesk" i Peking för immaterialrättsfrågor fick mellan åren 2007 - 2010 ca 22 förfrågningar från svenska företag. Det var enbart små och medelstora företag och de flesta företagarna hade berörd varumärken.

Enligt Chen Deming, handelsminister i Kina, kan Kina göra förbättringar när det gäller skyddet av immaterialrätt men Mats Harborn, ordförande för svenska handelskammaren i Kina, är rätt positiv till den utveckling som pågår.

-"Piratkopieringen minskar inte, det kan man inte påstå, men möjligheten att få rätt i domstol är mycket bättre nu än för några år sedan. Har man torrt på fötterna så vinner man i domstol", hävdar Mats Hornborn.

Hans uppmaning till svenska små- och medelstora företag är att skydda sig och ta fighten om det behövs:

-"Man måste registrera allt som behövs, annars går det inte att få rätt. Har man gjort arbetet rätt kan man få rätt i domstol, och det är också kinesernas uppfattning till oss", säger Mats Hornborn.

Slutsatsen är enkel. För att skydda sig bör man registrera varumärken i Kina. Då ökar chansen för att få rätt mot kopiorna.

Källa: SvD Näringsliv tisdag 22 februari 2011

måndag 21 februari 2011

B Locket AB får rätt till blocket-ehandel.se

Enligt en nyligen fattat beslut i ett ATF-ärende (d.v.s. Alternativt tvistlösningsförfarande gällande domännamnstvister) får B Locket AB rätt att få domännamnet blocket-ehandel.se överfört till sig.

Tvistlösaren i domännamnstvisten ansåg att blocket-ehandel.se var för likt varumärket BLOCKET.SE. Anledningen var att varumärket BLOCKET.SE registrerades redan 2003 och är särpräglat samt har använts för en hemsida med ett mycket stort antal besökare. Varumärket ansågs vidare vara väl känt i Sverige, åtminstone i de kretsar som sysslar med handel över Internet.

Domännamnet blocket-ehandel.se registrerades först i slutet av 2010 och användes för en hemsida med en verksamhet som i hög grad liknade BLOCKET.SE.

Mot bakgrund av dessa omständigheter ansåg tvistlösaren alltså att det förelåg förväxlingsbarhet mellan märkena och att domännamnsinnehavaren saknade rätt till eller berättigat intresse i domännamnet samt att domännamnsinnehavaren hade registrerat domännamnet och använt det i ond tro.

Domännamnet blocket-ehandel.se överfördes därmed till B Locket AB.

Källa: Rättsfall ATF nr. 461.

onsdag 16 februari 2011

Göteborgshjulet - inget bra varumärke

Turisterna sviker Göteborgshjulet. Hela 30 000 färre besökare än beräknat har hittills åkt. Arrangörerna tvingas nu höja priset för att få igen miljonen som gått förlorat.

Enligt pr-experterna är Göteborgshjulets värde som varumärke lågt om man jämför med Ostindiefararen som gett Göteborg enormt mycket uppmärksamhet men som också kostat en hel del.

Enligt pr-konsulten Anders Westgårdh är det hjulets brist på originalitet som urholkar varumärket.

"-Det var inte vi göteborgare som uppfann hjulet", säger han och tillägger att "Ingen åker till Göteborg bara för Göteborgshjulets skull".

När Göteborg & Co i mars 2009 presenterade idén om att placera ett stadshjul vid operan uppfattades idén som ett tidigt aprilskämt av kritiska göteborgare.

Nu skall hjulet stå kvar året ut för att därefter flyttas till Liseberg.

Källa: GP onsdag 16 februari 2011.

tisdag 15 februari 2011

Blufföretag försöker lura företagare på europeiska varumärken

De flesta företagare vet att det är viktigt att ansöka om europeiskt varumärkesskydd när varumärket man använder inte bara finns på den svenska marknaden, utan även används i något annat europeiskt land. Att det på köpet är kostnadseffektivt att använda det europeiska varumärkessystemet för att få varumärkesskydd i unionens samtliga tjugosju medlemsstater är bara en fördel. Men har man väl betalat sin faktura skall man vara väldigt uppmärksam på fakturor som kommer därefter. Blufföretagen är många som försöker få företagare att betala extra.
-”Det hände nästan oss”, säger Johan Franzén på Hoodboard AB.

Hoodboard.com är en sajt som indexerar alla annonser och företag nära dig. Det innebär att informationen sorteras utifrån din adress, där den närmaste träffen presenteras först och därefter rangordnas efter avstånd. Eftersom sajten finns i både Sverige, Tyskland och Spanien och har utvecklingspotential, var det mycket viktigt att få ett europeiskt varumärkesskydd för varumärket HOODBOARD så fort som möjligt.

-”Vi tog ju hjälp med ansökan om varumärkesskydd och fick i samband med det veta att vi skulle vara uppmärksamma på att vi kunde få bluffakturor skickade till oss. Och visst kom det, inte bara en utan fyra!”, säger Johan som är tacksam över att ha fått informationen i tid.

-”Blufföretagen är listiga”, säger Maite Eriksson på Varumärkesombudet.se som är en juristfirma specialiserad på varumärken. ”Bluffakturorna är oftast utformade på så sätt att de lätt kan förväxlas med brev från officiella myndigheter. Är man inte tillräckligt uppmärksam kan man tro att man måste betala den”.

-”Det är verkligen fult”, fortsätter Maite Eriksson på Varumärkesombudet. ”För ett otränat öga ser det verkligen ut som en faktura som behöver betalas. Men det står alltid någonstans med liten text att det inte är en faktura utan ett erbjudande och att det är frivilligt att betala. Därför är det så svårt att få tillbaka pengarna när väl betalningen är gjord”.

Johan Franzén på Hoodboard är i alla fall lättad som slapp hamna i klorna på blufföretagen;
-”Hade jag inte blivit informerad vet jag inte vad som hänt. Det är ju aldrig roligt att slänga pengarna i sjön. Och det handlar inte om småpengar”.

Maite Eriksson
Varumärkesjurist

fredag 11 februari 2011

Släktnamnet Kulo satte stopp för svensk varumärkesregistrering

Både Patent- och registreringsverket samt Patentbesvärsrätten sade nej till varumärkesregistrering av en svensk varumärkesansökan för märket Kulo.

Företaget som ansökte om varumärkesskydd försökte få märket Kulo varumärkesregistrerat för bland annat papper och papp, spel och leksaker, företagsledning, fastighetsmäkleri samt utbildning och underhållning i klasserna 16, 28, 35, 36 och 41.

Både myndigheten och domstolen ansåg att varumärkesansökan för Kulo kunde uppfattas som det befintliga släktnamnet Kulo och sade därmed nej till varumärkesregistrering.

Rättfallsnr. 09-188

Källa: Blendow Lexnova

http://www.varumärkesombudet.se/Varumärkesskydd.aspx

måndag 7 februari 2011

Synsam vann mot Specsavers

Det svenska bolaget Synsam lämnade in en svensk varumärkesansökan för märket Easyview för bland annat glasögon i klass 9 och optikertjänst i klass 44.

Det holländska bolaget Specsavers invände mot ansökan baserat på sitt gemenskapsvarumärke Easyvision vilket var registrerat för samma klasser. Specsavers anförde också att varumärkesregistreringen hade förvärvat ett starkare skydd genom användning.

Varken Patent- och registreringsverket eller Patentbesvärsrätten ansåg att Specsavers hade rätt. Båda myndigheten och domstolen ansåg att märkena skiljde sig åt både fonetiskt och visuellt. Förväxlingsrisk förelåg därför inte.

Rättsfallsnr. PBR 09-191

Källa: Blendow Lexnova

onsdag 2 februari 2011

Har du satt ditt varumärke på kartan?

Karttjänster (en form av indexeringstjänst) blir allt vanligare eftersom det hjälper enskilda individer och företag att på ett lätt sätt finna det man söker i närheten där man befinner sig. Då är det extra viktigt att man finns med.

Att det är svårt att hamna högst upp på listan på Google vet alla. Men då kan man använda sig av andra indexeringssajter som är precis lika viktigt. En populär sådan tjänst är Hoodboard.com, där man kan lägga in sitt företags hemsida gratis.

Syns man inte, finns man inte.