måndag 21 februari 2011

B Locket AB får rätt till blocket-ehandel.se

Enligt en nyligen fattat beslut i ett ATF-ärende (d.v.s. Alternativt tvistlösningsförfarande gällande domännamnstvister) får B Locket AB rätt att få domännamnet blocket-ehandel.se överfört till sig.

Tvistlösaren i domännamnstvisten ansåg att blocket-ehandel.se var för likt varumärket BLOCKET.SE. Anledningen var att varumärket BLOCKET.SE registrerades redan 2003 och är särpräglat samt har använts för en hemsida med ett mycket stort antal besökare. Varumärket ansågs vidare vara väl känt i Sverige, åtminstone i de kretsar som sysslar med handel över Internet.

Domännamnet blocket-ehandel.se registrerades först i slutet av 2010 och användes för en hemsida med en verksamhet som i hög grad liknade BLOCKET.SE.

Mot bakgrund av dessa omständigheter ansåg tvistlösaren alltså att det förelåg förväxlingsbarhet mellan märkena och att domännamnsinnehavaren saknade rätt till eller berättigat intresse i domännamnet samt att domännamnsinnehavaren hade registrerat domännamnet och använt det i ond tro.

Domännamnet blocket-ehandel.se överfördes därmed till B Locket AB.

Källa: Rättsfall ATF nr. 461.