måndag 28 februari 2011

Använd ditt varumärke - då klarar du dig ifrån hävning

Det är viktigt att använda ditt varumärke så som du har registrerat varumärket. Använder du inte varumärket så som du har registrerat det gör du inte s.k. verkligt bruk av ditt varumärke och då kan det hävas. Ett företag som klarade sig från en hävningstalan var Aredal Foam Systems Handelsbolag som blivit stämda av det tyska bolaget FireDos GmbH.

FireDos GmbH yrkade nämligen i Tingsrätten att Aredal Foam Systems Handelsbolags svenska varumärkesregistrering av FireDos skulle hävas då Aredal inom en period av fem år i följd inte hade gjort verkligt bruk av varumärket samt att Aredal inte heller haft giltiga skäl för att inte använda varumärket.

Tingsrätten ansåg att Aredal inte använt sitt varumärke men Hovrätten fann att det svenska bolaget gjort verkligt bruk av varumärket vid försäljning av brandskyddsutrustning. På så sätt klarade sig varumärkesregistreringen från hävningsanspråk och lever vidare idag.

Källa: Blendow Lexnova, HovR T 7114-08.