onsdag 2 mars 2011

Inte marknadsföring att peka ut företag som lurendrejare

Företaget Vektorgrafik Stockholm AB som designar webbplatser åt företag fick inte betalt för bland annat beställda hemsidor av det thailändska företaget Krabi Garden Resort. Då skapade det svenska företaget två hemsidor där man angav att Krabi Garden Resort inte fullgjort sina åtaganden och var en oseriös aktör.

Den svenska samarbetspartnern till Krabi Garden Resort, Homeinvest, stämde Vektorgrafik Stockholm AB och ville förbjuda dem från att använda hemsidorna, alternativt att använda nämnda påståenden.

Frågan i domstol var därför i fall dylika påståenden kunde utgöra marknadsföring i lagens mening.

Marknadsdomstolen ansåg att de aktuella nedvärderande påståendena kunnat nås av potentiella kunder till Homeinvest. Men då Vektorgrafik sysslar med webbplatser och inte med den thailändska fastighetsmarknaden fann Marknadsdomstolen att uppgifterna inte främjar en avsättning eller tillgång till Vektorgrafiks produkter. Eftersom påståendena enbart tar sikte på Krabi Garden Resorts beteende och inte berör Vektorgrafiks verksamhet eller produkter kunde påståendena inte anses utgöra marknadsföring i lagens mening.

Marknadsdomstolen avvisade därmed talan och förpliktigade Homeinvest att ersätta Vektorgrafiks rättegångskostnader om 99 200 kronor.

Källa: Blendow Lexnova. Rättfallsnr. MD 2011:4.