måndag 7 mars 2011

Varumärke upphävt p.g.a. tidigare firmanamn

Ärendet gällde en invändning gjord av München Bryggeriet AB mot varumärke nr. 396347 MÜNCHENBRYGGERIET, registrerat för uppförande/anläggande av byggnationer i klass 37 samt inhysning till kortvarigt boende i klass 43.

München Bryggeriet AB ansåg att varumärket skulle hävas eftersom de var förväxlingsbart med firman MÜNCHEN-BRYGGERIET AB som registrerats den 2 juni 1995 med verksamhet för tillverkning och marknadsföring av öl, äga och förvalta fastigheter, anordna mässor, konferenser och fester samt idka därmed förenlig näringsverksamhet.

Patent- och registreringsverket (PRV) fann att det förelåg känneteckenslikhet mellan märken. PRV ansåg också att det förelåg viss tjänsteslagslikhet mellan varumärkets "inhysning till kortvarigt boende" och firmans verksamhet avseende "konferenser, fester och därmed förenlig verksamhet". Anledningen därtill var att PRV ansåg att det är vanligt att konferensanläggningar erbjuder kortvarigt boende.

Efter en sammantagen bedömning fann PRV att det förelåg förväxlingsbarhet och att varumärket skulle upphävas.

Patentbersvärsrätten fastställde PRV:s beslut.

Källa: Blendow Lexnova

Rättfallsnr: PBR 09-267