måndag 7 mars 2011

Efternamn av icke folkbokförd inget hinder

Patent- och registreringsverket sade nej till tre personer som ville byta efternamn till Deboni, De Boni alternativt de Boni.

Anledningen till avslaget var att efternamnen kunde förväxlas med det befintliga efternamnet De Boni, vilket bärs av en svensk medborgare boende i Schweiz och att de kunde förväxlas med den registrerade firman Deboni AB.

Patentbesvärsrätten avslog överklagan men konstaterade samtidigt att eftersom efternamnet De Boni inte längre bärs av någon i Sverige folkbokförd person förelåg inget hinder att godkänna namnen av det skälet.

Däremot ansåg domstolen att efternamn innehållande prefixet inte enligt praxis är lämpliga som nybildade efternamn i Sverige. Hinder förelåg därför mot att godkänna efternamnet De Boni respektive de Boni.

Domstolen höll också med Patent- och registreringsverket och konstaterade att det sökta efternamnet Deboni lätt kunde förväxla med den registrerade firman Deboni AB.

Överklagan avslogs därmed enligt ovan angivna grunder.

Källa: Blendow Lexnova

Rättfallsnr: PBR 09-106