måndag 30 november 2009

Varumärkeskyrkogården - där varumärken ligger döda och begravda

Cellofan (folie), escalator (rulltrappa) och zipper (blixtlås), var alla tidigare varumärken. Idag är de generiska ord, det vill säga ord som från början var ett varumärke men som med tiden har blivit så pass allmänt kända att de inte längre kan anses åtnjuta varumärkesskydd.

Varumärken degenereras därför att människor börjar använda dem som benämningar för varor av en viss typ från samtliga tillverkare på marknaden, istället för att bara använda benämningen för en enskild tillverkares varor. Risken för degeneration är stor om ett generiskt ord inte existerar för varan därför att den är ny eller om det är för invecklat eller kanske till och med för svårt att komma ihåg. Oftast är det domstolar som får avgöra om varumärket degenererat och därmed är dött och begravet - på varumärkeskyrkogården!

Den berömda varumärkeskyrkogården existerar faktiskt i verkligheten och kallas lexikon. Där kan man nämligen hitta tidigare varumärken som idag förekommer som generiska ord.

Men varumärkesrättigheter varierar ju som bekant från land till land. Svenska varumärken som blivit döda och begravda är dynamit, grammofon och termos. Trots detta är THERMOS fortfarande varumärkesskyddat i Storbritannien. Ett annat exempel är YO-YO som erhåller varumärkesrättsligt skydd i Kanada men blev klassats som ett generiskt ord av amerikanska domstolar för ungefär 40 år sedan.

Med andra ord, det är viktigt att bevaka sina varumärken så att de inte används som benämning för varor av samma slag oberoende av kommersiellt ursprung.

Källa: WIPO Magazine, November 2009

http://www.varumarkesombudet.se/

fredag 27 november 2009

Svenska böcker kommer inte ingå i Google books

Det reviderade förslaget anger att inga svenska böcker skall ingå i Google books, endast böcker som getts ut i USA, Storbritannien, Australien och Kanada kommer att omfattas. Alla andra länder kommer att undantas från den mycket kritiserade kopieringen av all världens böcker.

Kjell Bohlund, Förläggarföreningens ordföranade, är mycket nöjd med att man har undantagit all europeisk litteratur utom det anglosaxiska och säger till Svenska Dagbladet att "Man måste läsa hela avtalet noga innan man kan ha en bestämd uppfattning, men det låter bra".

Källa: SvD november 2009

http://www.varumarkesombudet.se/

tisdag 24 november 2009

5 korta - varför varumärkesregistrera!


1, Du får en exklusiv rätt att använda ditt varumärke.

2, Du kan hindra andra från att använda samma eller liknande varumärke.

3, Du ökar värdet på företaget eftersom det är en tillgång som bland annat kan säljas.

4, Du skyddar den länk mellan dig och din kund som du skapat.

5, Du skyddar den investering du gör när du lägger ner tid och pengar i ditt företags varumärke.

http://www.varumarkesombudet.se/

måndag 23 november 2009

Marknadsdomstolen förbjöd användandet av E-niro

Företaget Profilmedia i Stockholm AB har förbjudits att bland annat använda namnet e-niro för att marknadsföra sina företagskataloger och branschregister.

Det är företaget Eniro AB och Din Del AB som stod bakom anmälan till marknadsdomstolen eftersom de ger ut de mer kända katalogerna.

Marknadsdomstolen ansåg att Profilmedias marknadsföring var vilseledande eftersom namnet var för likt originalet och dömdes vid vite på 750 000 om företaget fortsätter med sin marknadsföring.

Källa: GP fredag 13 november 2009


http://www.varumarkesombudet.se/

torsdag 19 november 2009

Det nyligen registrerade figurmärket The Pirate Bay avregistreras?

Som Varumärkesombudet rapporterade om i tisdags har det Kungsbackaföretag som registrerade det kända figurmärket The Pirate Bay nu verkat ångra sig och vill avregistrera märket efter påtryckningar från Peter Sunde.

Peter Sunde skriver till företagets företrädare att "ni kanske istället tar och avregistrerar loggan så att allmänningen inte behöver spendera tid och pengar på att ni anser er ha ensamrätt till publik egendom?".

Företagets företrädare hävdar att orsaken bakom registreringen var att man bara ville kolla om det gick att registrera loggan och att de gärna vill samarbeta med sajten.

"...det vore roligt om vi kunde göra någonting tillsammans kring det och skapa en win-win", säger företrädaren. Ett sätt skulle kunna vara att vi t ex gör en donation för varje såld enhet eller liknande..."

Peter Sunde själv säger att det känns som en gisslandrama och kräver att företaget avregistrerar varumärket innan någon diskussion över huvud taget kan komma ifråga.

Källa: SvD.se 17 november 2009.

http://www.varumarkesombudet.se/

onsdag 18 november 2009

Varumärkesombudet tipsar!

Varumärkesombudet tipsar om http://vaccinkartan.se/

Bor du i Stockholms län eller i Västra Götaland kan du enkelt se var det finns vaccin!

tisdag 17 november 2009

Pirate Bay-märket registrerats av annan

Det är företaget Sandryds Handels Aktiebolag i Kungsbacka som har registrerat varumärket THE PIRATEBAY (figur).

Varför det var möjligt för detta företag att registrera varumärket beror på att designern bakom Pirate Bays logga avsagt sig upphovsrätten för att den skall vara fri att använda för alla och envar.

Eftersom varken upphovsmannen eller någon bakom The Pirate Bay skyddat varumärket har Patent- och registreringsverket inte hittat någon tidigare hindrande registrering och godkänt varumärkesansökan.

Kunsbackaföretagets vd säger till P3 att det vore roligt om grundarna till The Pirate Bay tycker att det är stöld.

-"Men vi får kanske ta en dialog med dem om det skulle behövas, säger han".

Peter Sunde själv skriver i ett mail till SvD.se att många försöker slå mynt av TPB-uppmärksamheten och att det alltid varit fritt fram för alla att använda logotypen. Han är dock kritisk emot är att de försöker tillskansa sig ensamrätten till märket och inte låter den vara fri för användning av alla.

Källa: SvD.se

http://www.varumarkesombudet.se/

måndag 16 november 2009

Brottsspaning på nätet svårare med Ipredlagen

Det har blivit svårare att utreda upphovsrättsbrott på Internet med Ipredlagen. Det anser både åklagare och musikindustrins branschorganisation Ifpi.

Eftersom internetoperatörerna mycket snabbare än tidigare slänger uppgifter om vem som ligger bakom en ip-adress har det blivit allt svårare att utreda fildelning. Åklagarna är nämligen beroende av dessa uppgifter för att kunna utreda den här typen av upphovsrättsbrott. Men även andra allvarligare brott som rån och barnporr har blivit svårare att utreda.

Patrik Hiselius, jurist på Telia Sonera, medger att sparandet blivit kortare eftersom det är en aspekt av Ipred när det gäller hur länge data lagras.

Både Fredrik Ingblad, en av Sveriges två åklagare med specialinriktning på immaterialrätt, samt Lars Gustafsson, vd på Ifpi, är bekymrade över de konsekvenser Ipredlagen fört med sig.

Att Ipred motverkar sitt eget syfte är därför något som upprör och konsekvenserna är långt ifrån klarlagda.

Källa: SvD Måndag 16 november 2009.

onsdag 11 november 2009

Googles scanning - avtalet klart senast fredag

Domstolen i New York meddelar nu att det så kallade Googleavtalet måste vara klart senast på fredag för att dess giltighet skall kunna prövas.

Det är efter att Google scannat, och därmed kopierat, miljontals böcker som de har stämts av de amerikanska förläggar- och författarförbunden för upphovsrättsintrång.

Nu har parterna enats om den enorma Googlescanningen och för att avtalet skall bli lagligt krävs att det godkänns av amerikansk domstol.

Det är också detta avtal som kommer att styra förlag och författare över hela världen, allt enligt amerikansk lag, såvida inte utländska författare och förlag aktivt säger nej. Hur det blir med den saken får vi avvakta och se.

Källa: SvD 10 november 2009

måndag 9 november 2009

Dyr affär att köpa annans domän

Det var när myndigheten för samhällsskydd och beredskap bildades 1 januari i år, efter sammanslagningen av Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar med säte i Karlstad, som det uppstod trassel med domännamnet.

Den nya myndigheten går under förkortningen MSB men domännamnet var redan upptaget. Msb.se användes redan av ett grossistföretag MSB center och därför tvingades myndigheten att välja en annan domän, nämligen msbmyndigheten.se.

Det var dock inte särskilt lyckat då domännamnet också användes i de anställdas e-postadresser och det blev mycket långa namn. Framförallt blev det krångligt för myndighetens utländska kontakter.

På MSB Center säger man att fruktansvärt mycket mail har skickats fel och VD:n Elias Melki beklagar att politikerna inte tänkte på att det fanns ett företag i Märsta som hette likadant och kunde förväxlas med den nya myndigheten.

De första förhandlingar som inleddes strandade då myndigheten inte hade den budget som krävdes för att köpa loss domännamnet. Nu har parterna återigen mötts och prislappen blev 950 000 kronor.

Det är inte ovanligt att företag köper på sig domännamn för att kunna sälja i framtiden men då handlar det ofta om priser mellan tjugo tusen och ett par hundratusen kronor. Men det är en helt annan fråga när det gäller domännamn som faktiskt används. Det brukar då inte blir någon affär eftersom säljaren ofta begär ett alldeles för högt pris.

VD:n Elias Melki säger att det kommer kosta en del att byta allting och informera deras kunder om domännamnsbytet. Samtidigt säger han att det nu skall bli skönt att slippa förväxlingen.

Från och med den 1 december i år kommer myndigheten att heta msb.se och grossistföretaget msbcenter.seKälla: Nya Wärmlands Tidning, 7 november 2009


torsdag 5 november 2009

Vitsord om Varumärkesombudet

Så här säger våra kunder om oss:


"Vi hade behov av en snabb förnyelse av ett befintligt varumärke. Varumärkesombudet agerade omgående, gjorde det vi önskade och hanterade frågan mycket professionellt. Kostnaden var rimlig och vi kommer att hantera fortsatta varumärkesfrågor med stöd från Varumärkesombudet."

Magnus Svernlöv
Managing partner, Notisum AB


"Vi hamnade i en domännamnstvist med ett multinationellt företag och hörde talas om Varumärkesombudet, som blev vårt ombud. Varumärkesombudet gick snabbt och noggrant igenom vårt fall och bemötte motparten på ett bra sätt. Att Varumärkesombudet hade en stor erfarenhet av domännamnstvister både nationellt och internationellt märktes tydligt på motpartens agerande. Dessutom gav man oss stöd under hela processen vilket kändes proffsigt."

K-G Karlsson
VD, ILI Global AB


“Varumärkesombudet gav oss snabb och mycket professionell återkoppling under förstudiens gång. De gjorde ett gediget arbete och är mycket kunniga inom internationell varumärkesrätt.”

Annica Strahner
VD, Sculptor Investor Relations AB

http://www.varumarkesombudet.se/

tisdag 3 november 2009

McDonalds förlorar mot malaysisk restaurang

Malaysias federala domstol ogillade McDonalds begäran om att hindra en restaurang i Kuala Lumpur från att använda prefixen "Mc" i sitt namn.

Domslutet den 8 september avslutar en åttaårig lång tvist och innebär att den malaysiska restaurangen kan fortsätta att bedriva handel under namnet McCurry.

Källa: Managing Intellectual Property, oktober 2009.

http://www.varumarkesombudet.se/