fredag 27 november 2009

Svenska böcker kommer inte ingå i Google books

Det reviderade förslaget anger att inga svenska böcker skall ingå i Google books, endast böcker som getts ut i USA, Storbritannien, Australien och Kanada kommer att omfattas. Alla andra länder kommer att undantas från den mycket kritiserade kopieringen av all världens böcker.

Kjell Bohlund, Förläggarföreningens ordföranade, är mycket nöjd med att man har undantagit all europeisk litteratur utom det anglosaxiska och säger till Svenska Dagbladet att "Man måste läsa hela avtalet noga innan man kan ha en bestämd uppfattning, men det låter bra".

Källa: SvD november 2009

http://www.varumarkesombudet.se/