torsdag 5 november 2009

Vitsord om Varumärkesombudet

Så här säger våra kunder om oss:


"Vi hade behov av en snabb förnyelse av ett befintligt varumärke. Varumärkesombudet agerade omgående, gjorde det vi önskade och hanterade frågan mycket professionellt. Kostnaden var rimlig och vi kommer att hantera fortsatta varumärkesfrågor med stöd från Varumärkesombudet."

Magnus Svernlöv
Managing partner, Notisum AB


"Vi hamnade i en domännamnstvist med ett multinationellt företag och hörde talas om Varumärkesombudet, som blev vårt ombud. Varumärkesombudet gick snabbt och noggrant igenom vårt fall och bemötte motparten på ett bra sätt. Att Varumärkesombudet hade en stor erfarenhet av domännamnstvister både nationellt och internationellt märktes tydligt på motpartens agerande. Dessutom gav man oss stöd under hela processen vilket kändes proffsigt."

K-G Karlsson
VD, ILI Global AB


“Varumärkesombudet gav oss snabb och mycket professionell återkoppling under förstudiens gång. De gjorde ett gediget arbete och är mycket kunniga inom internationell varumärkesrätt.”

Annica Strahner
VD, Sculptor Investor Relations AB

http://www.varumarkesombudet.se/