måndag 30 november 2009

Varumärkeskyrkogården - där varumärken ligger döda och begravda

Cellofan (folie), escalator (rulltrappa) och zipper (blixtlås), var alla tidigare varumärken. Idag är de generiska ord, det vill säga ord som från början var ett varumärke men som med tiden har blivit så pass allmänt kända att de inte längre kan anses åtnjuta varumärkesskydd.

Varumärken degenereras därför att människor börjar använda dem som benämningar för varor av en viss typ från samtliga tillverkare på marknaden, istället för att bara använda benämningen för en enskild tillverkares varor. Risken för degeneration är stor om ett generiskt ord inte existerar för varan därför att den är ny eller om det är för invecklat eller kanske till och med för svårt att komma ihåg. Oftast är det domstolar som får avgöra om varumärket degenererat och därmed är dött och begravet - på varumärkeskyrkogården!

Den berömda varumärkeskyrkogården existerar faktiskt i verkligheten och kallas lexikon. Där kan man nämligen hitta tidigare varumärken som idag förekommer som generiska ord.

Men varumärkesrättigheter varierar ju som bekant från land till land. Svenska varumärken som blivit döda och begravda är dynamit, grammofon och termos. Trots detta är THERMOS fortfarande varumärkesskyddat i Storbritannien. Ett annat exempel är YO-YO som erhåller varumärkesrättsligt skydd i Kanada men blev klassats som ett generiskt ord av amerikanska domstolar för ungefär 40 år sedan.

Med andra ord, det är viktigt att bevaka sina varumärken så att de inte används som benämning för varor av samma slag oberoende av kommersiellt ursprung.

Källa: WIPO Magazine, November 2009

http://www.varumarkesombudet.se/