måndag 16 november 2009

Brottsspaning på nätet svårare med Ipredlagen

Det har blivit svårare att utreda upphovsrättsbrott på Internet med Ipredlagen. Det anser både åklagare och musikindustrins branschorganisation Ifpi.

Eftersom internetoperatörerna mycket snabbare än tidigare slänger uppgifter om vem som ligger bakom en ip-adress har det blivit allt svårare att utreda fildelning. Åklagarna är nämligen beroende av dessa uppgifter för att kunna utreda den här typen av upphovsrättsbrott. Men även andra allvarligare brott som rån och barnporr har blivit svårare att utreda.

Patrik Hiselius, jurist på Telia Sonera, medger att sparandet blivit kortare eftersom det är en aspekt av Ipred när det gäller hur länge data lagras.

Både Fredrik Ingblad, en av Sveriges två åklagare med specialinriktning på immaterialrätt, samt Lars Gustafsson, vd på Ifpi, är bekymrade över de konsekvenser Ipredlagen fört med sig.

Att Ipred motverkar sitt eget syfte är därför något som upprör och konsekvenserna är långt ifrån klarlagda.

Källa: SvD Måndag 16 november 2009.