torsdag 26 februari 2015

USA och Japan tillträder den s.k. Haagöverenskommelsen om internationell registrering av mönster

Både USA och Japan tillträder den s.k. Haagöverenskommelsen om internationell registrering av mönster.

Det innebär att man nu kan ansöka om mönsterskydd internationellt via det internationella organet World Property Organization (WIPO). En fördel är bland annat att man slipper betala varje lands platsombudsarvoden.

Från och med den 13 maj 2015 är det alltså möjligt att ansöka om internationellt mönsterskydd i USA och Japan via WIPO.

Vill du ha hjälp att skydda din design? Vi är specialister på mönsterskydd. Kontakta oss.  

fredag 20 februari 2015

En person med ”sonnamn” får inte byta till efternamnet Ridd

En person med ett vanligt ”sonnamn” ansökte om namnändring till efternamnet Ridd. Anledningen var att personen skulle gifta sig och att de blivande makarna ville ändra sina efternamn.

Både Patent- och registreringsverket samt Patentbesvärsrätten avslog ansökan eftersom man ansåg att Ridd lätt kunde förväxlas med de befintliga efternamnen Rid, Hrid och Ried. Hinder förelåg därför för namnändringen.

Rättfallsnr: Patentbesvärsrätten 14-052 
Källa: Blendow Lexnova

onsdag 18 februari 2015

Nyår i Kina och nya domstolar specialiserade på varumärken


Idag, den 18 februari firas nyår i Kina och vi kan samtidigt informera om att två nya domstolar specialiserade på immaterialrätt (varumärken, mönster, upphovsrätt och patent) har inrättats i Kina. 

Så sent som den 6 november 2014 fick landet sin första IP (Intellectual Poperty) domstol. 

Här kan du läsa mer. 

Vill du ha hjälp med att skydda ditt varumärke? Vi hjälper till med att registrera varumärke så att du får varumärkesskydd. Kontakta oss.

Källa: Newsletter, 2015 Issue 1, China Patent Agent

söndag 15 februari 2015

torsdag 5 februari 2015

Caterpiller förlorade invändningen och varumärket COPYCAT består

Caterpiller Inc. invände mot registrering av varumärket COPYCAT i Sverige och yrkade på att varumärket bland annat var för likt deras EU-varumärke CAT.

Patent- och registreringsverket (PRV) ansåg att helhetsintrycket skiljde sig åt så att varumärket CAT inte var förväxlingsbart med COPYCAT och avslog invändningen.

Caterpiller Inc. överklagade till Patentbesvärsrätten (PBR) som delade PRV:s bedömning. PBR ansåg att trots att hela det tidigare registrerade EU-varumärket CAT ingick i det yngre varumärket förelåg det väsentliga skillnader mellan dem. Bland annat ansåg PBR att den begreppsmässiga innebörden av varumärket COPYCAT, som syftar på härmapa, härmare eller efterapare var tillräcklig för att skilja det år från det äldre varumärket CAT som syftar på katt. PBR ansåg alltså att det inte förelåg någon förväxlingsrisk och överklagandet avslogs.

Vill du ha hjälp med ditt varumärke?Vi hjälper dig att registrera varumärke. Kontakta oss här.

Rättsfallnsr: PBR 13-043
Källa: Blendow Lexnova