fredag 20 februari 2015

En person med ”sonnamn” får inte byta till efternamnet Ridd

En person med ett vanligt ”sonnamn” ansökte om namnändring till efternamnet Ridd. Anledningen var att personen skulle gifta sig och att de blivande makarna ville ändra sina efternamn.

Både Patent- och registreringsverket samt Patentbesvärsrätten avslog ansökan eftersom man ansåg att Ridd lätt kunde förväxlas med de befintliga efternamnen Rid, Hrid och Ried. Hinder förelåg därför för namnändringen.

Rättfallsnr: Patentbesvärsrätten 14-052 
Källa: Blendow Lexnova