tisdag 30 juni 2009

Fildelarna skall tjäna pengar på The Pirate Bay

Idag har det rapporterats om att Global Gaming Factory vill köpa The Pirate Bay och göra sajten laglig som fildelarna skall tjänar pengar på.

Global Gaming Factory vill konkurrera ut gratis fildelning genom olika förslag, bland annat genom att tjäna pengar på att hantera och kontrollera den mycket stora trafikgenomströmningen som genereras av fildelningen.

Ett annat förslag är att fildelarna själva skall kunna tjäna pengar på sajten genom en form av distribuerad lagring. Upphovsrättsinnehavarna eller andra skall då betala för att utnyttja fildelarnas hårddiskar. Företaget vill få licenser med upphovsrättsinnehavarna genom intäktsdelning. Musik- och filmbolagen skall alltså kompenseras med licensavgifter och på så sätt skall The Pirate Bay bli en laglig tjänst.

Det sista förslaget är att tjäna pengar på annonser som naturligtvis är den mest beprövade intäktsmodellen.

Vad som kommer att ske är trots allt mycket oklart. Men en sak är säker; The Pirate Bay är ett mycket starkt varumärke som är långt ifrån dött och begravet.


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/webbtv/artikel_3142311.svd

Lilla licensskolan - Del 1 Vad är en licens?

En licens utgör ett tillstånd att handha en skyddad rättighet som annars skulle utgöra intrång av någon annans immaterialrätt. Personen som licensierar ut sin rätt kallas licensgivare (licensor på engelska) och personen som erhåller licensen kallas licenstagare (licensee). Det kan naturligtvis finnas fler än en licensgivare och licenstagare.

Ett vanligt exempel på en IP licens (Immaterialrätt) är när du köper en kopia på en mjukvara för att använda den i din verksamhet.

Villkoren för en IP licens kan variera. Licenstagaren och licensgivaren kommer ofta överens om vilka regler som skall gälla genom förhandling. Resultatet av dessa förhandlingar beror på de förhandlande parternas styrka.

Den som äger en unik immaterialrätt har större möjlighet att erhålla mer gynnsamma villkor än om licenstagaren har fler attraktiva alternativ.

Immaterialrätt kan licensieras ut eller licensieras in. Till exempel kan du licensiera ut till ett annat företag eller organisation och i gengäld erhålla ekonomisk kompensation.

Du licensierar in när du har ett behov av att använda ett annat företags IP för att kunna utveckla ditt egna företag och/eller produkter.

Det är också viktigt att bära i minnet att du vid en förhandling accepterar att din rättighet kanske inte är fullt så attraktivt för en potentiell licenstagare som du skulle önska.

Källa: UK Intellectual Property Office, "How Licensing Intellectual Property Can Help Your Business".

http://www.varumarkesombudet.se/

onsdag 24 juni 2009

Driftig.nu om varumärken

Image-, design- och varumärkesfrågor har fått större plats bland företag, som eftersträvar att fylla sina produkter och tjänster med ökat värde och mening. Försöken att etablera djupare och mer värdegrundade relationer till kunderna blir större.
Så hur hittar du som ledare värden som kan utveckla och bibehålla lojaliteten mellan kund och ditt företag?

Läs hela artikeln; http://www.driftig.nu/Karriar/Image-design-och-varumarkesfragor-har-fatt-storre-plats-bland-foretag

tisdag 23 juni 2009

Varumärket som skyddsobjekt

Marianne Levin är professor i civilrätt vid Stockholms universitet, specialiserad på immaterialrätt och föreståndare för Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM).

Så här skriver hon bland annat om varför varumärken är skyddsvärda;

-Varumärket utgör förbindelselänken mellan ett företag och dess kundkrets. Det är denna länk som skyddas.

-Varumärket blir först till något i en bestämd miljö (i sin kommersiella miljö). Där kan det ha ett kommersiellt värde som vida överstiger ett bra patents.

-Ett varumärke är också en typisk ursprungsangivelse eftersom kunder observerar att varor härrör från ett viss företag.
Varumärket innehar därför också en indivudaliseringsfunktion även om företaget inte är känt.

-Ett varumärke har också en garantifunktion eftersom alla vet att pålitliga företag gör sitt yttersta för att hålla kvaliteten hos sina märkta varor.

Källa: "Immaterialrätt", Marianne Levin, 9:e upplagan, Nordstedts Juridik 2007.

måndag 22 juni 2009

Varumärkesombudet tipsar!

Varumärkesombudet tipsar om esi Techtrans, http://www.esitechtrans.com/, en mindre konsultbyrå som hjälper svenska företag att etablera handel i USA.

Eftersom de även hjälper till med varumärkesregistreringar i USA är de en naturlig samarbetspartner för oss!http://www.varumarkesombudet.se/

onsdag 17 juni 2009

Egypten med i Madridsystemet

Egypten har ratificerat Protokollet i det s.k. Madridsystemet för internationella varumärkesregistreringar. Det innebär att man nu kan designera Egypten vid en internationell varumärkesansökan.

Madridprotokollet i Egypten kommer äga giltighet från och med den 3 september 2009.

Antalet länder som är anslutna till Madridsystemet är 83.

Källa: WIPO

http://www.varumarkesombudet.se

söndag 14 juni 2009

Mamman som varumärkesskyddade sitt smeknamn!

I januari i år födde amerikanskan Nadya Suleman, 33, åttlingar, rapporterar CNNs webbupplaga. Hon blev ökänd under smeknamnet "Octomom" och planerar en dokusåpa om barnen och deras uppväxt. Men när hon tänkte varumärkesskydda sitt smeknamn hade redan ett bolag i Texas ansökt om varumärkesregistrering av Octomom för iPhone spel!

Suleman sökte i april varumärkesregistrering av sitt smeknamn Octomom i bland annat klass 41 medan Texasföretaget Super Happy Fun Fun, Inc. redan i mars hade sökt för OctoMom även de i klass 41.

Hur som helst kommer Sulemans varumärkesansökan med största sannolikhet att godkännas eftersom hon sökt för TV-underhållning i form av "reality-show" medan Texasföretaget sökt för dataspel och liknande.

Mer info: http://edition.cnn.com/2009/US/04/15/octuplet.mom/index.html


Sveriges högst rankade varumärken!

De högst rankade varumärkena i Sverige är bland annat Felix, GB Glace och Daim!

På Superbrands anser man att orsaken till detta är att svenska varumärken klarat finanskrisen bättre än andra och att Sverige som varumärke har ett gott rykte i omvärlden. Men också för svenskar generellt!

För mer information: http://www.superbrands.nu/sv/superbrands/

Källa: http://capdesign.idg.se/2.990/1.232234/svenska-varumarken-okar-i-popularitet

lördag 13 juni 2009

Registrera varumärken!

När du har bestämt dig för ett varumärke bör du registrera det så fort som möjligt. Bland annat för att förhindra att någon annan hinner före och registrerar ett varumärke som sedan kan utgöra hinder för användningen av ditt varumärke. Det är också ett effektivt sätt att förhindra andra från att använda ditt varumärke för samma eller liknande produkter och därmed snylta på upparbetad goodwill och renommé.
Det går att erhålla fyra olika typer av varumärkesskydd genom registrering. De fyra olika skydden ger varumärket olika stort skyddsomfång.
Dessa fyra är;
 • nationellt varumärksskydd i Sverige
 • gemenskapsrättsligt varumärkesskydd för EU:s 27 medlemsstater
 • internationell varumärkesskydd begränsat till de valda kontrakterande medlemsstaterna
 • varumärkesskydd i utlandet
Nationellt varumärkesskydd är begränsat till territoriet Sverige. Det betyder att du får skydd i hela landet för de varor och tjänster som du har angivit. Söker du däremot ett gemenskapsvarumärke får du skydd i EU:s samtliga 27 medlemsstater. Du kan då inte välja vilka länder du skall söka varumärkesskydd för utan här gäller principen alla länder eller inget. Däremot kan man vid en internationell varumärkesansökan välja bland de stater som är anslutna till det internationella systemet för varumärkesskydd. Slutligen kan du söka skydd i enskilda utländska länder såsom USA.
Hur du väljer att söka varumärkesskydd beror helt på vilka marknader du är verksam i idag och vilka expansionsplaner du har i framtiden. Ingen registrering utesluter den andra utan det står dig fritt att registrera ditt varumärke vart du vill. Det som är avgörande är vilka territorier du vill vara skyddad i.

fredag 12 juni 2009

Statliga och internationella beteckningar!

Pariskonventionen är ett av de första immaterialrättsliga traktaten inom området och undertecknades i Paris 1883 och omfattar idag 173 länder.

Artikel 6ter i Pariskonventionen föreskriver ett förbudet för allmänheten att varumärkesskydda statliga symboler, officiella kännetecken och emblem. Endast "behöriga organ" såsom stater, officiella organisationer och dess likar kan varumärkesskydda sådana symboler.

Den svenska Varumärkeslagen föreskriver ett liknande förbud där det sägs att "ett varumärke inte får registreras om i märket utan tillstånd tagits in sådan statlig eller internationell beteckning eller sådant kommunalt vapen". Jfr 14§ 1 st. VmL.

F.o.m den 31 mars 2009 publiceras dessa rättigheter elektroniskt i den s.k. “6ter Express” databasen.

Nedan anges några exempel på symboler som omfattas Artikel 6ter och som publicerats i den nya databasen;

tisdag 9 juni 2009

Varumärkesombudet bäst på sökmotoroptimering!

Här är listan på topp 4 träffar på Google. Testa själv att googla på "varumärke" samt "registrera varumärke".

 1. Varumärke - PRV

  Här kan du ansöka om att registrera ditt varumärke: Elektronisk ansökan. Pappersansökan. Tid till besked. Beroende på variationer i ärendeinströmningen ...
  www.prv.se/Varumarke/ -
 2. Varumärke

  Finns det något skäl att registrera ett varumärke? Ja, det finns all anledning att redan i ett tidigt skede försäkra sig om rätten att använda det varumärke ...
  www.expowera.se/mentor/starta/starta_lagar_varum.htm -
 3. Varumärke - Wikipedia

  I rättslig mening behövs i Sverige ingen särskild markering för att påvisa att ett namn har status av varumärke. Utanför Sverige kan registrerade varumärken ...
  sv.wikipedia.org/wiki/Varumärke -
 4. Registrera varumärke | VARUMÄRKESOMBUDET

  Alla företag behöver registrera sitt varumärke! Läs mer om varför. Vi hjälper dig snabbt och till låg kostnad med allt som rör varumärken t.ex registrering.
  www.varumarkesombudet.se/ -

Stockholms Tingsrätt angående frågan om jäv:

Pirate Bay-domaren Tomas Norström var inte jävig. Det anser Stockholms Tingsrätt i ett yttrande till hovrätten som utreder om rättegången ska tas om på grund av jäv.

Försvarsadvokat Peter Althin framhåller att yttrande inte är så konstigt; "Det hade varit märkligt om tingsrätten jävade ut sig själv".

måndag 8 juni 2009

Kundnöjdheten är störst bland jurister!

Årets mätning av kundnöjdheten av företagstjänster från Svenskt Kvalitetsindex visar att affärsjuristernas kunder är mest nöjda. It konsulterna däremot får låga betyg.

Denna mätning bygger på telefonintervjuer med runt 4000 enskilda företag som representerar den svenska efterfrågan på dessa tjänster.

Källa: SvD Näringsliv måndag 8 juni 2009

Piratpartiets glädjande framgång!


Det var en upprymd Rick Falkvinge som anlände strax före midnatt till Sveriges Televisions valvaka igår efter svårigheter att ta sig förbi glada Bruce Springsteen-fans som lämnade kvällens konsert. Trots påstötningar lämnade Falkvinge inga besked om vilken partigrupp piratpartiet kommer att ansluta sig till.

Partiet fick 7,0 % av rösterna när samtliga distrikt var räknade igår vilket ger 1 mandat till europeiska parlamentets samtliga 736 ledamöter. På frågan om hur partiet skall påverka med endast ett mandat svarar Christian Engström till Svenska Dagbladets reporter;

"Jag ska föra in kraften hos alla nätaktivister i parlamentet. Det är så vi har jobbat hittills, som i motståndet mot mjukvarupatentet. Det är aktivisterna som står för analysen, sen för vi in det i parlamentet".

Källa: SvD måndag 8 juni 2009
http://www.piratpartiet.se/

onsdag 3 juni 2009

Ny Pirate Bay-domare!

När hovrättsförhandlingarna inleds i The Birate Bay-målet är det Ulrika Ihrfeldt som kommer att leda dem. Det har dock höjts röster om att målet skall återförvisas till tingsrätten och tas om på grund av förre domaren Thomas Norstöms eventuella jäv.

Förhandlingarna väntas inledas först efter sommaren om målet inte tas om.

Kostnad för förundersökning

Så här mycket kostar det att göra en förundersökning via oss i SEK;

FÖRUNDERSÖKNING


VÅR AVGIFT
TOTALT
SVENSK VARUMÄRKESREGISTRERING
Förundersökning
2100 2100

VARUMÄRKESREGISTRERING EG
Förundersökning
2800 2800

Jämför gärna oss med konkurrenterna, med alla konkurrenter!

måndag 1 juni 2009

FÖRUNDERSÖKNING

ÄR DITT VARUMÄRKE LEDIGT?

Innan du registrerar ditt varumärke bör du vara säker på att ditt varumärke är unikt. Det bör inte vara beskrivande för de varor och/eller tjänster du tänkt söka skydd för. Inte heller bör någon annan ha identiskt eller snarlikt varumärkesskydd för samma eller liknande varor och tjänster. Om ditt varumärke anses förväxlingsbart med någon annans rättighet kommer du att vägras registrering. För att kontrollera detta bör du göra en förundersökning.
En förundersökning görs alltså innan du registrerar ditt föreslagna varumärke för att försäkra dig om att registreringen går smidigt. Syftet är att så långt som det är möjligt undvika att stöta på hinder under registreringsproceduren. Hinder i vägen kan vara myndigheters beslut att vägra registrering för att det redan existerar ett identiskt eller liknande skydd i samma eller närliggande klass. Innehavaren till en rättighet kan också motsätta sig en registrering eftersom han anser att den kan förväxlas med sitt eget skydd.
Förundersökning görs i;
 • Varumärkesregistret, Patent- och registreringsverket (PRV)
 • Släktnamnsregistret, PRV
 • Näringslivsregistret, Bolagsverket
 • Gemenskapsvarumärkesregistret, Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (KHIM)
 • Internationella varumärkesregistret, FN organet för immateriellt ägande (WIPO)
En förundersökning kan aldrig garantera att ditt tilltänkta varumärke kommer att registreras. Handläggarna gör nämligen enskilda bedömningar av varumärkesansökan från fall till fall. I praktiken är det dock en mycket kostnadseffektiv åtgärd att vidta innan man sätter igång att söka varumärken. Med andra ord, ett enkelt sätt att undvika onödiga kostnader.