måndag 1 juni 2009

FÖRUNDERSÖKNING

ÄR DITT VARUMÄRKE LEDIGT?

Innan du registrerar ditt varumärke bör du vara säker på att ditt varumärke är unikt. Det bör inte vara beskrivande för de varor och/eller tjänster du tänkt söka skydd för. Inte heller bör någon annan ha identiskt eller snarlikt varumärkesskydd för samma eller liknande varor och tjänster. Om ditt varumärke anses förväxlingsbart med någon annans rättighet kommer du att vägras registrering. För att kontrollera detta bör du göra en förundersökning.
En förundersökning görs alltså innan du registrerar ditt föreslagna varumärke för att försäkra dig om att registreringen går smidigt. Syftet är att så långt som det är möjligt undvika att stöta på hinder under registreringsproceduren. Hinder i vägen kan vara myndigheters beslut att vägra registrering för att det redan existerar ett identiskt eller liknande skydd i samma eller närliggande klass. Innehavaren till en rättighet kan också motsätta sig en registrering eftersom han anser att den kan förväxlas med sitt eget skydd.
Förundersökning görs i;
  • Varumärkesregistret, Patent- och registreringsverket (PRV)
  • Släktnamnsregistret, PRV
  • Näringslivsregistret, Bolagsverket
  • Gemenskapsvarumärkesregistret, Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (KHIM)
  • Internationella varumärkesregistret, FN organet för immateriellt ägande (WIPO)
En förundersökning kan aldrig garantera att ditt tilltänkta varumärke kommer att registreras. Handläggarna gör nämligen enskilda bedömningar av varumärkesansökan från fall till fall. I praktiken är det dock en mycket kostnadseffektiv åtgärd att vidta innan man sätter igång att söka varumärken. Med andra ord, ett enkelt sätt att undvika onödiga kostnader.